Přepis energií znamená převedení odběrného místa na jinou osobu. Toho využijete například při:

Jedná se tedy o přepis energií z jednoho zákazníka na druhého. Pokud potřebujete změnit jen své příjmení na smlouvě o dodávkách elektřiny nebo plynu, nejedná se o přepis, ale pouze o změnu smluvních údajů.

Přepis odběrného místa bez změny dodavatele je o něco jednodušší. Je ale škoda nevyužít příležitost a přejít k dodavateli, jehož podmínky nebo cena vám budou vyhovovat více. Není třeba mít obavu z toho, že by vás od elektřiny nebo od plynu stávající dodavatel svévolně odpojil.

Chci přepsat energie

Jak dlouho trvá přepis energií?

Při přepisu energií u stejného dodavatele počítejte přibližně se 2 týdny. Přepis energií se změnou dodavatele se může protáhnout až na 1 měsíc. Důležité je mít v každém případě správně vyplněné všechny dokumenty, jinak se celý proces prodlužuje.

Přepis elektřiny/přepis plynu se změnou dodavatele

O přepis odběrného místa se zpravidla stará nový zákazník. Každý dodavatel požaduje k přepisu energií trochu jiné dokumenty a stejně tak se liší, do jaké míry se musí na přepisu podílet původní odběratel. Pokud chcete vyřídit celý přepis sami bez účasti původního zákazníka, budete od něj potřebovat plnou moc. V některých případech je toto možné nahradit čestným prohlášením.

Při přepisu energií je potřeba projít přibližně tímto procesem:

  1. nový zákazník podá žádost o přepis u vybraného dodavatele, stávající zákazník podá žádost o ukončení smlouvy (resp. udělí plnou moc k ukončení smlouvy),

  2. nový zákazník obdrží od dodavatele návrh smlouvy,

  3. po podpisu nové smlouvy dodavatel ukončí původní smlouvu a vyřídí ostatní záležitosti se stávajícím dodavatelem,

  4. stávající zákazník obdrží konečné vyúčtování.

Postup se zásadně neliší, ať už vyřizujete přepis elektřiny nebo přepis plynu. Všechny potřebné dokumenty vyplníte, podepíšete a předáte dodavateli. Vyřízení přepisu zvládnete u některých dodavatelů i přes internet. To má řadu výhod –⁠ veškeré dokumenty vyplníte elektronicky a vše vyřídíte z pohodlí domova. Nemusíte na pobočku ani na poštu.

Na co si dát pozor při přepisu energií?

Celý proces odhlášení původního zákazníka a přihlášení nového zákazníka by měl probíhat současně. Jedině tak se vyhnete riziku, že dojde k přerušení dodávek elektřiny nebo plynu. Není potřeba fyzická návštěva pracovníka distribuční společnosti elektřiny či plynu, ani nemusíte provádět žádné přemplombování či výměnu elektroměru nebo plynoměru. V každém případě ale doporučujeme podepsat mezi novým a stávajícím odběratelem předávací protokol, kde si odsouhlasíte stav měřidel.

Obecný postup zní celkem jednoduše. Přesto můžete při výběru a vyplňování formuláře narazit na řadu překážek. Identifikace čísla odběrného místa, čísla elektroměru a dalších údajů nedělá běžný člověk denně a může se snadno splést. V dalších řádcích a navazujících článcích přinášíme návod, jak na to. A nebo se na nás můžete obrátit, abychom vám s tím procesem pomohli. A zároveň i srovnali a sjednali lepší podmínky.

Při převodu u stávajícího dodavatele si dejte pozor zejména na produkt a ceník, na který přistupujete. Ten se může jevit na první pohled při srovnání výhodně, ale podmínky mohou umožňovat, že dodavatel cenu následně relativně brzy zvýší. Přestože vás o tom bude informovat, můžete snadno daný dopis či email přehlédnout nebo zkrátka nebudete mít čas znovu ceny kontrolovat.

Chci přepsat energie

TIP! Zjistěte jaké mohou nastat komplikace při přepisu.

Jak probíhá přepis u jednotlivých dodavatelů?

Přepis energií je zdlouhavý proces a ne všichni dodavatelé mají na webových stránkách jasné instrukce. Podívejte se několik hlavních bodů o tom, jak probíhá přepis u největších dodavatelů plynu a elektřiny v ČR. Obecně platí, že každý dodavatel vyžaduje své formuláře.

ČEZ

Při přepisu energií u ČEZ musíte dodavateli předložit několik dokumentů. Může se jednat například o smlouvu, plné moci od stávajícího i nového zákazníka a doklad o vztahu k dané nemovitosti.

Dokumenty vyplníte a předáte společnosti ČEZ osobně na pobočce či doručíte poštou, případně kontaktujte ČEZ pomocí formuláře na webových stránkách.

E.ON

E.ON nabízí možnost svým zákazníkům vyplnit formuláře elektronicky, nicméně podpis a zaslání on-line možný zatím není. V případě, že nejste zákazníkem E.ON, můžete svou žádost zadat a ozvou se vám telefonicky zpět a nabídnou přechod k E.ON.

MND

Dodavatel MND potřebuje k vyřízení přepisu elektřiny nebo plynu tyto dokumenty:

  • podepsanou smlouvu,

  • plnou moc pro vyřízení záležitostí s původním dodavatelem.

Pro přepis měřidla nebo připojení nového odběrného místa je potřeba vyplnit další dokumenty, ale o těch vás bude MND informovat až dodatečně podle typu přepisu a konkrétní situace.

Pražská plynárenská

Pro přepis energií na nového odběratele musíte vyplnit dvoudílný formulář Korespondenční převod. První část vyplní původní zákazník, čímž ukončí svoji smlouvu. Druhou část vyplní nový zákazník. Jestliže se jedná o přepis se změnou dodavatele, je potřeba předložit ještě plnou moc. Dále musíte dodat ještě právní titul k užívání nemovitosti.

V případě chybně vyplněných formulářů vám Pražská plynárenská vrátí dokumenty k doplnění, a tím se prodlužuje doba zpracování. Formuláře vyplněné a podepsané vámi i původním zákazníkem zašlete poštou na adresu společnosti.

innogy

Pro přepis odběrného místa u innogy budete potřebovat aktuální stav elektroměru/plynoměru odsouhlasený původním odběratelem a poslední fakturu za energie. Poté musíte provést přihlášení k odběru u innogy a původní odběratel podá žádost o ukončení své stávající smlouvy. To může udělat sám nebo vám k tomuto úkonu vystaví plnou moc. Všechny vyplněné a podepsané dokumenty pošlete do innogy nebo přepis vyřídíte osobně v zákaznickém centru.

Přepis energií snadno a rychle

Přepis energií lidé typicky řeší v okamžiku, kdy se stěhují a obecně jsou v situaci, kdy mají jiných starostí až nad hlavu. Přepis energií vám může zabrat poměrně dost času, každý dodavatel vyžaduje trochu jiné dokumenty a má různé postupy, které nejsou vždy úplně srozumitelně popsané. Nechte si s přepisem odběrného místa pomoci od nás. Procesy i formuláře známe, víme nač si dát pozor. Ušetříte čas a navíc si vyberete i výhodnějšího dodavatele.

V našem přehledném srovnávači energií získáte na jednom místě nabídky několika desítek dodavatelů elektřiny a plynu. Stačí si vybrat a my zařídíme zbytek. Pohlídáme, abyste správně vyplnili všechny dokumenty, a přepis tak proběhne hladce a rychle.

Chci přepsat energie
© 2023 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.