Blog
Energie
zarovka-kalkulacka-dum

V roce 2022 poroste regulovaná složka ceny energií

11. února 2022|Jana Březinová|

Od nového roku platí nové regulované složky cen energií. Ačkoliv se kvůli raketovému růstu cen energií na burze očekávalo, že stoupat nebudou, nakonec se mírnému zdražení nevyhnuly. Energetický regulační úřad (ERÚ) ovšem uklidňuje, že se jedná o navýšení pod hladinou inflace. Změna regulovaných cen se v celkových účtech projeví asi 2% nárůstem u elektřiny a 1% u plynu.

Porovnat ceny energií

Co je regulovaná složka cen energií?

Cena elektřiny i cena zemního plynu se skládá ze dvou složek: regulované a neregulované. 

Neregulovanou složku mají plně v rukou dodavatelé, platíte v ní především za komoditu podle své spotřeby. Neregulovaná složka se v první řadě odvíjí od cen na burze, ale také od obchodní strategie vašeho dodavatele. Právě tato část cen elektřiny a plynu v posledních měsících prudce roste. U některých dodavatelů se ceny zvýšily o víc jak 200 %.

Regulovanou složku má pod palcem Energetický regulační úřad, který vždy v závěru roku vyhlásí ceny na následující kalendářní rok. Vstupují v platnost 1. ledna a stejné zůstávají až do 31. prosince. Regulované ceny se liší v závislosti na distribučním území, jinak jsou pro všechny domácnosti na daném území stejné.


Regulovaná složka ceny elektřiny zahrnuje:

  • poplatky za distribuci,

  • systémové služby, které kryjí náklady na přenos velmi vysokého napětí a regulaci výroby,

  • platbu za služby regulátora trhu, tedy společnost OTE, která organizuje denní trh s elektřinou,

  • podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů.


Regulovaná složka ceny plynu zahrnuje:

  • přepravu plynu z hranic ČR ke vstupním bodům distribučních soustav,

  • distribuci plynu,

  • platbu za služby operátora trhu (OTE).

Regulované ceny energií v roce 2022

Pro rok 2022 se regulovaná cena energií zase o něco zvýší. U elektřiny vzroste průměrně o 3,7 %, na území ČEZ Distribuce činí nárůst 3,6 %, u EG.D 3,9 % a u PREdistribuce 3,3 %. ERÚ upozorňuje, že růst cen se drží pod hladinou inflace, nicméně byl nezbytný. „Přestože se nám znovu podařilo udržet růst regulované složky pod hladinou spotřebitelské inflace, mírnému nárůstu regulovaných cen se nevyhneme. Výsledné ceny by ale v důsledku růstu regulované složky neměly vzrůst více než o dvě procenta u elektřiny, respektive o procento u plynu. Řádově rychleji však roste burza, na kterou ERÚ nemá vliv a kvůli které o desítky procent zdražují dodavatelé, což je hlavní důvod strmého růstu cen energií," říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ v tiskové zprávě.

Růst regulovaných cen odůvodňuje stoupajícími náklady na krytí ztrát a na poskytování podpůrných služeb, které navyšuje drahá silová elektřina na burzách. Dlouhodobě také rostou náklady na investice do distribuční soustavy, protože zdražují stavební práce i materiál.

U zemního plynu se regulovaná složka pro rok 2022 zvyšuje v průměru o 2,4 %. Nejméně si připlatí odběratelé v distribučním území GasNET (+1,8 %), u EG.D se regulovaná složka zvýší o 3,3 %, u Pražské plynárenské Distribuce o 5,9 %. Také u zemního plynu stojí za růstem regulovaných cen zdražování investic do údržby a provozu sítě, mimo jiné například náklady na nový plynovod Moravia Capacity Extension. Nejvíce se zdražuje v Praze, jelikož zde plynárenské rozvody prochází velkou rekonstrukcí.

Celkové účty za energie porostou o 1–2 %

Jak se zvýšení regulovaných cen promítne do celkových účtů za energie? U elektřiny tvoří regulovaná složka přibližně 40 % vyúčtování, a tak se její zvýšení projeví asi dvouprocentním nárůstem celkové ceny elektřiny. U plynu tvoří regulovaná složka přibližně 18,5 %, a tak se na celkovém účtu zvýšení projeví jen asi jednoprocentním nárůstem.

Pokud chcete vědět, kolik přesně platíte za regulovanou složku cen energií, dohledáte to jednoduše ve své faktuře. Dodavatelé označují ve vyúčtování regulovanou část jako platbu za distribuci, zatímco neregulovaná složka bývá uvedena jako obchodní část.

Jak se budou vyvíjet regulované ceny v budoucnu?

Energetický regulační úřad vydává vždy na konci roku cenové rozhodnutí na následující období, ale pracuje i s dlouhodobým výhledem. Jak se budou vyvíjet regulované ceny v dlouhodobém horizontu?

ERÚ pracuje s obdobími pěti let, takzvané V. regulační období započalo v loňském roce a trvá do roku 2025. Jako hlavní trend pro toto období určil ERÚ potřebu vyšší spolehlivosti distribuce, automatizaci a monitoring kvality energie. Ve výhledu se také uvažuje změna skladby zdrojů – odklonem od uhlí a naopak navýšením výroby energie z obnovitelných zdrojů. ERÚ bere v úvahu rovněž větší decentralizaci výroby, například rozvoj domácích fovotoltaických elektráren.

zásadách cenové regulace pro V. regulační období, které byly vydány Energetickým regulačním úřadem v roce 2020, se počítá s poklesem regulovaných cen v roce 2021 a následně s jejich nárůstem. V průměru mají od roku 2022 regulované ceny elektřiny růst o 2 % ročně, u zemního plynu by zdražování mělo dosáhnout v průměru 3–⁠4 % ročně.

Jana Březinová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).