Technik a žena u pojistek

Podrobný návod: Jak přepsat odběrné místo v případě úmrtí?

2. 7. 2021
|
Délka čtení: 7 min.

Úmrtí v rodině je velmi bolestivou situací. Když pomine první šok a smutek, je nutné zařídit celou řadu věcí. Mimo jiné i přepsat odběrné místo elektřiny nebo zemního plynu, pokud bylo psané na zemřelého. Jak si s odhlášením a výpovědí smlouvy poradit? Kdy musíte zaplatit nedoplatky? A kdy máte nárok na přeplatek? Zeptali jsme se dodavatelů a přinášíme podrobný návod, jak na to.

Přepis odběrného místa ze zemřelého na jiného člena rodiny je ve své podstatě jednoduchým administrativním úkonem. V takové chvíli se nemění dodavatel, ale odběr energií je v rámci jedné společnosti přepsán na jiného zákazníka. Proto se procesu říká také změna odběratele. Pozůstalí nebo nový majitel nemovitosti si však mohou vybrat nového dodavatele, takže pak jde o přepis odběrného místa se změnou dodavatele.

Dodavatelé energií provádějí přepisy ve své praxi poměrně často. Důvodem přitom nebývá jen úmrtí. Energetické společnosti přepisují odběrná místa například i kvůli stěhování nebo změně vlastníka nemovitosti. Například společnost ČEZ tak měsíčně zrealizuje asi 17 tisíc přepisů odběrných míst. U společnosti E.ON je to kolem 80 tisíc ročně, tedy něco přes 6 600 měsíčně. Také největší alternativní dodavatel, společnost Bohemia Energy, pomáhá s přepisem energií několika tisícům lidí ročně.

Důvody pro přepis odběrného místa:

 • stěhování a pronájem bytu či domu,

 • nákup nebo prodej nemovitosti,

 • úmrtí odběratele a související dědické řízení,

 • ztráta právní způsobilosti odběratele.

Kontaktujte dodavatele energií

Dodavatelé doporučují přepis odběrného místa neodkládat a začít ho řešit hned, jakmile to situace v rodině dovolí. Hrozí totiž takzvaný černý odběr související například s tím, že v domácnosti bude odebírána elektřina, ale nebudou placeny pravidelné zálohy. To může vést až k demontáži měřidla a naskákat může také penále, jež bude dodavatel po pozůstalých vymáhat.

„Klíčové je, aby se dodavatel o úmrtí svého zákazníka dozvěděl. Právě na to lidé často zapomínají, ačkoliv by na vyřešení situace měli mít sami zájem. Z pohledu spotřebitele totiž zákon chrání pouze smluvní zákazníky,“ upozorňuje Michal Kebort, tiskový mluvčí Energetického regulačního úřadu.

Výhodou je, že u téměř všech dodavatelů je nyní možné řešit přepis energií online. „Není třeba čekat na uzavření dědického řízení. K přepisu odběrného místa stačí doložit úmrtní list,“ vysvětluje Božena Herodesová, tisková mluvčí společnosti E.ON. Tiskopisy a online formuláře pro přepis odběrného místa v případě úmrtí poskytuje většina dodavatelů na svých webových stránkách.

Někteří dodavatelé rovněž nabízejí při přepisu odběrného místa součinnost. „Pozůstalým připravíme potřebné formuláře na přepis energií, které stačí jen podepsat a přidat k nim úmrtní list. O vše ostatní při převodu energií se již postaráme sami. Současně by lidé neměli zapomenout nahlásit notáři v dědickém řízení dodavatele zesnulého, aby se do dědictví mohly řádně zahrnout případné přeplatky. Nad rámec našich povinností se nám však daří ve většině případů notáře dohledat a nezbytné podklady do dědického řízení mu zaslat,“ říká Hana Novotná, tisková mluvčí společnosti Bohemia Energy.

Když opomenete přepsat energie

Při opomenutí přepisu energií ze zemřelého na pozůstalé nastávají komplikace. Odběr by běžel na nežijící osobu, faktury by chodily na jméno a adresu zemřelého, protože dodavatel by nevěděl o jeho smrti. Neuhrazené zálohy nebo nedoplatky by mohly vyústit k odpojení odběrného místa od distribuční soustavy. Dluh po zemřelém by byli povinni uhradit dědici.

3 možnosti, jak naložit s odběrným místem

Se „zděděným“ odběrným místem mohou pozůstalí naložit v podstatě třemi způsoby. Záleží na tom, jak bude nemovitost využívána, zda v ní bude někdo nadále bydlet nebo získá nového majitele, například v dědickém řízení nebo po následném prodeji či pronájmu.

 1. Přepis odběrného místa

 2. Přepis odběrného místa

 3. Ukončení odběru

1. Přepis odběrného místa

Nejběžnější a nejčastější je přepis odběrného místa na jiného člena rodiny. Většina dodavatelů vám s přepisem odběrného místa poradí, pokud zavoláte na jejich zákaznickou linku. Někteří mají přímo na svém webu i podrobné návody. Situace se ale u jednotlivých dodavatelů liší v tom, které dokumenty požadují, což souvisí i s tím, že Energetický zákon specificky neupravuje právní důsledky pro smlouvu o dodávkách energií při úmrtí zákazníka, a to vede k nejednotnému přístupu dodavatelů.

Při přepisu odběrného místa ale budete vždy potřebovat:

 • Žádost o přepis odběru elektřiny / zemního plynu, kterou najdete na webu svého dodavatele.

 • Plnou moc. Opět bývá ke stažení u dodavatele energií. V plné moci pak uvedete či označíte, že původní odběratel zemřel.

 • Kopii úmrtního listu, případně čestné prohlášení o tom, že původní odběratel zemřel.

 • Předávací protokol. Opět bývá ke stažení u dodavatele energií. V protokolu jsou uvedeny stavy měřidel (elektroměr, plynoměr) k datu přepisu.

 • Novou smlouvu s dodavatelem. Návrhy smluv zpravidla bývají k dispozici na webu dodavatele. Doporučujeme si vše podrobně přečíst a vybrat si i vyhovující smluvní vztah (na dobu určitou nebo neurčitou).


Někteří dodavatelé nabízejí pomoc s vyplněním potřebných dokumentů. „V zásadě nám stačí doložit pouze úmrtní list a pak jen podepsat námi předvyplněnou smlouvu obsahující i plnou moc. Ke smluvní dokumentaci přidáváme předávací protokol, do kterého stačí jednoduše dopsat stavy měřidel, aby bylo správně vystaveno konečné vyúčtování zesnulého do dědického řízení. Na základě plné moci pak za zákazníka přepis energií zařídíme již sami jak u provozovatele distribuční soustavy, tak v našem zákaznickém systému. Přepis energií bývá hotov obvykle do 14 dnů,“ popisuje Hana Novotná.

Nový zákazník s dodavatelem uzavírá smlouvu o sdružených službách dodávky a dodavatele zplnomocňuje k vyřízení přepisu smlouvy také u distributora, tedy společnosti rozvádějící elektřinu nebo zemní plyn.


Na jedno kliknutí: Formuláře dodavatelů


Tip: Nenašli jste svého dodavatele? Zkuste do vyhledávače zadat toto spojení: úmrtí zákazníka přepis odběrného místa + jméno vašeho dodavatele.

Trafostanice

2. Přepis odběrného místa a změna dodavatele

Společnost, která původně do odběrného místa dodávala energie, nemusí novému odběrateli vyhovovat. Třeba proto, že má dobré zkušenosti s jinou firmou nebo chce všechny své odběry sdružit pod jednu energetickou společnost. V takovém případě lze využít přepisu odběrného místa se změnou dodavatele. Dochází pak k tomu, že odběrné místo je jednak přepsáno a jednak je odběr energií zahájen od jiné společnosti. To se ale neobejde bez výpovědi smlouvy u původní firmy.

I v tomto případě mohou lidé o pomoc požádat dodavatele. Tentokrát ovšem novou energetickou společnost, kterou si vybrali. „Pokud si nový zákazník vybere jiného dodavatele energií, je nejjednodušší cestou tuto společnost zplnomocnit, aby za něj vyřešila výpověď stávající smlouvy. Společnost si vyžádá potřebné dokumenty, které k přepisu odběrného místa na nového majitele potřebuje, aby mohlo dojít k okamžitému ukončení smlouvy a převedení odběrného místa k novému dodavateli,“ vysvětluje Roman Gazdík, tiskový mluvčí společnosti ČEZ.

V úvahu připadá i jiná možnost. „Nový majitel odběrného místa také může původního dodavatele sám požádat o předčasné ukončení smlouvy z důvodu úmrtí. V takovém případě je opět nutné doložit úmrtní list a předávací protokol se stavy měřidla. Nový dodavatel energií poté realizuje jen samotnou změnu dodavatele,“ upřesňuje Hana Novotná.

Může nastat i situace, kdy na sebe nový odběratel přepíše odběrné místo u stávajícího dodavatele a novou společnost si vybere později. „Potom je ale zapotřebí řídit se výpovědními podmínkami stávající smlouvy, protože při předčasném ukončení hrozí sankce. S novým dodavatelem doporučujeme uzavřít novou smlouvu tak, aby termínově navazovala na ukončovanou smlouvu u původního dodavatele,“ dodává Petr Holubec, tiskový mluvčí Pražské energetiky.

Vedle již zmíněných dokumentů, jako je žádost o přepis, plná moc nebo kopie úmrtního listu, je nutné při sjednávání nové smlouvy znát i klíčové údaje o odběrném místě. Nejsnadněji se dohledají na původní smlouvě. Jsou to:

 • identifikátor odběrného místa (EAN kód v případě elektřiny nebo EIC kód v případě zemního plynu),

 • distribuční sazba (například D02d, D25d, D55d a podobně),

 • hodnota hlavního jističe (například 3 x 25 A).


Odečet elektroměru

3. Ukončení odběru

Pokud na odběrném místě nikdo žít nebude a nemovitost nebude pronajímána, může rodina zvážit definitivní ukončení odběru, a to z důvodu úmrtí zákazníka. K ukončení odběru je zpravidla nutná pouze plná moc a čestné prohlášení, kde je uvedeno, že původní zákazník zemřel. Má to svá pro a proti.

Takové ukončení smlouvy doprovází demontáž měřidla, například elektroměru nebo plynoměru. Kdyby ale zákazník později chtěl odběr obnovit, musel by znovu požádat o připojení k distribuci, což by se neobešlo bez poplatků a revizní zprávy. Na druhou stranu odpadají jakékoli poplatky a zálohy spojené s přípojkou energií.

Přeplatky a nedoplatky

Při přepisu odběrného místa je vhodné zapsat si původní stavy elektroměru a plynoměru. Ve chvíli, kdy je vše vyřízeno, totiž dodavatel zašle takzvanou ukončovací fakturu, kde je uvedena spotřeba v odběrném místě k datu přepisu a celkové vyúčtování. V tuto chvíli by si měl nový odběratel vše překontrolovat, a pokud dodavatel nebo distributor uvedl špatnou spotřebu (neodpovídající stavu na měřidle), musí fakturu reklamovat.

Výsledkem zúčtování pak bývá přeplatek nebo nedoplatek. „Po ukončení smluvního vztahu připravujeme konečnou fakturu, která zohlední i nezaplacené zálohy. Následně se, pokud na odběrném místě zůstává nedoplatek, rozbíhá standardní vymáhací proces vůči původnímu majiteli. V případě úmrtí se pohledávka přihlašuje do dědického řízení,“ upřesňuje Roman Gazdík.

Na základě usnesení soudu v dědickém řízení je pak ustanoven oprávněný dědic, se kterým je zůstatek na zákaznickém účtu zesnulého zákazníka vyrovnán, ať už se jedná o přeplatek, nebo nedoplatek. „Přeplatek je zaslán oprávněnému dědici podle dispozic v usnesení soudu. V případě nedoplatku je opět podle dispozic v usnesení soudu dědic vyzván k úhradě,“ doplňuje Hana Novotná. Případná pohledávka tak nepřechází na nového zákazníka, ale na dědice.

Přepis je hotový, odběr začíná

Odběrné místo by mělo být přepsáno do dvou týdnů od dodání všech podkladů. Nový zákazník může následně od dodavatele očekávat uvítací dopis. Zasílají ho všechny společnosti, protože součástí je i rozpis záloh a pokyny k platbám. „V dopise potvrzujeme, že smlouva byla přepsána a zákazníka informujeme o tom, jakým způsobem hradit zálohy,“ uzavírá Božena Herodesová.

Energetický regulační úřad k přepisu odběrného místa

„Energetický zákon specificky neupravuje právní důsledky pro smlouvu o dodávkách energií při úmrtí zákazníka. To vede k nejednotnému přístupu dodavatelů. Podle názoru ERÚ smluvní vztah zaniká s ohledem na úpravu zániku závazku osobní povahy v občanském zákoníku a na právní úpravu zákazníka v energetickém zákoně. Můžeme tedy říct, že v případě domácností obecně platí, že smlouva smrtí zákazníka zaniká a je třeba vypořádat závazky zemřelého zákazníka ke dni úmrtí.“

Monika ŠaríkováVíce článků autora

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Fotovoltaika
  22. března 2024|Petr Woff
  Jaké jsou výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky v roce 2024?

  Mnozí Češi investují do fotovoltaických panelů, aby měli vlastní levnou energii. Přebytky, které sami nespotřebují, nebo neuloží do baterie, posílají do centrální distribuční soustavy. Za tyto přetoky však dostávají zaplaceno pouze pokud mají uzavřenou výhodnou smlouvu o výkupu. Zjistěte, jaké jsou aktuální výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky.

 • Povinná výměna kotlů
  14. března 2024|Petr Woff
  Povinná výměna kotlů na tuhá paliva: Kdy a proč už si ve starém kotli nezatopíte?

  Povinná výměna starých kotlů na tuhá paliva se blíží. Od 1. září 2024 nesmí být provozovány kotle 1. a 2. emisní třídy, původní termín vláda kvůli energetické krizi posunula. Zjistěte, zda se výměna týká i vašeho kotle.

 • 22. února 2024|Petr Woff
  Jaká je průměrná spotřeba elektřiny v rodinném domě a bytě?

  V tuzemských domácnostech přibývají sušičky, myčky a další spotřebiče. Nejnáročnější však zůstávají elektrické přímotopy, akumulační kamna a tepelná čerpadla. Srovnejme různé distribuční sazby, které závisí na používaných přístrojích. Průměrná spotřeba elektřiny v české domácnosti vychází na 2 930 kWh/rok, zateplená garsonka však funguje daleko šetrněji než starý rodinný dům.

 • Fotovoltaika na bytovém domě
  12. prosince 2023|Jana Březinová
  Fotovoltaika v bytovém domě od 2023: Až do výkonu 50 kWp a bez souhlasu všech vlastníků

  Od roku 2023 je instalace fotovoltaiky na bytový dům o dost jednodušší. Není potřeba souhlas všech vlastníků, ani sloučení do jednoho elektroměru. Existují dokonce čtyři způsoby, jak může SVJ provozovat fotovoltaiku a sdílet vyrobenou energii. Vlastníci bytů tak mohou ročně ušetřit 50–90 % na účtech za elektřinu.

 • Zapalování plynového sporáku
  02. prosince 2023|Petr Woff
  Jaká je průměrná spotřeba plynu v malém bytě? Výpočet

  V České republice převažují jednočlenné a dvojčlenné domácnosti, které snižují svoji spotřebu zemního plynu. V praxi záleží na tom, čím vytápějí, ohřívají vodu a rozpalují svoje kuchyňské sporáky nebo trouby. Při vytápění rozhoduje také tepelná izolace, a proto stará nezateplená garsonka může mít vyšší provozní náklady než velký moderní rodinný dům. Ukážeme vám, jak se počítá spotřeba plynu v malém bytě. 

 • Zálohy za energie - Dávání z peněženky peníze na topení
  29. listopadu 2023|Petr Woff
  Zálohy na energie: Jak řešit konkrétní situace?

  Za elektřinu či plyn platíte průběžné zálohy, které jsou regulované zákonem. Poradíme vám, jak snížíte své pravidelné výdaje, kdo vám okamžitě vrátí přeplatky, kdy je výhodný nedoplatek a přidáme další užitečné tipy. 

 • pojistky elektřiny
  23. listopadu 2023|Petr Woff
  Cenové stropy pro energie končí. Víte, kolik zaplatíte v roce 2024?

  Vláda brzy ukončí dotace, kterými doposud zmírňovala inflaci, a proto pravděpodobně opět zdraží elektřina. Zemní plyn může zlevnit, ale cena fosilních paliv záleží na nejistém geopolitickém vývoji. Zamysleme se společně, co znamená konec cenových stropů pro české domácnosti. Na tuzemském trhu a v legislativě najdeme zajímavé příležitosti, jak ušetřit nebo se vyhnout prudkému zdražení.

 • Žena u topení - srovnání nákladů na vytápění
  19. listopadu 2023|Petr Woff
  Srovnání nákladů na vytápění: Kolik zaplatíte za topení elektřinou nebo plynem?

  Nejnáročnější zůstávají elektrické přímotopy, ale zdražil i provoz plynových a peletových kotlů, městských tepláren a tepelných čerpadel. Nižší jsou ceny palivového dřeva nebo uhlí. Nejlevnější topení mají domácnosti, které důkladně zateplily svůj dům a větrají přes takzvanou rekuperaci. Aktualizujeme porovnání nákladů na vytápění: kilowatthodina (kWh) stojí od 1 do 6 Kč.

 • Zásuvky s eury
  15. listopadu 2023|Petr Woff
  Srovnání cen energií v EU: Maďaři mají nejlevnější plyn, ale nejvyšší inflaci

  Evropská unie spoléhala na ruský zemní plyn, avšak narazila na nespolehlivého obchodního partnera. Proto drasticky zdražily plynové elektrárny a energetické burzy. Členské státy zavedly nové dotace, aby zbrzdily inflaci. Maďarsko vsadilo na nízké cenové stropy, ale potom trpělo nedostatkem pohonných hmot. České domácnosti platí za elektřinu nadprůměrnou cenu, ovšem benzínu máme dostatek.

 • Balkónové solární panely
  15. listopadu 2023|Petr Pohůdka
  Balkonové solární panely: Vyplatí se jejich pořízení?

  Popularita solárních panelů na balkon roste. Lákají především nízkou cenou a snadnou instalací. Jejich neohlášeným provozem ale často riskujete mastnou pokutu. Má solární panel na balkoně skutečně smysl a na co si při provozu dávat pozor?