Technik a žena u pojistek

Podrobný návod: Jak přepsat odběrné místo v případě úmrtí?

2. 7. 2021
|
Délka čtení: 7 min.

Úmrtí v rodině je velmi bolestivou situací. Když pomine první šok a smutek, je nutné zařídit celou řadu věcí. Mimo jiné i přepsat odběrné místo elektřiny nebo zemního plynu, pokud bylo psané na zemřelého. Jak si s odhlášením a výpovědí smlouvy poradit? Kdy musíte zaplatit nedoplatky? A kdy máte nárok na přeplatek? Zeptali jsme se dodavatelů a přinášíme podrobný návod, jak na to.

Přepis odběrného místa ze zemřelého na jiného člena rodiny je ve své podstatě jednoduchým administrativním úkonem. V takové chvíli se nemění dodavatel, ale odběr energií je v rámci jedné společnosti přepsán na jiného zákazníka. Proto se procesu říká také změna odběratele. Pozůstalí nebo nový majitel nemovitosti si však mohou vybrat nového dodavatele, takže pak jde o přepis odběrného místa se změnou dodavatele.

Dodavatelé energií provádějí přepisy ve své praxi poměrně často. Důvodem přitom nebývá jen úmrtí. Energetické společnosti přepisují odběrná místa například i kvůli stěhování nebo změně vlastníka nemovitosti. Například společnost ČEZ tak měsíčně zrealizuje asi 17 tisíc přepisů odběrných míst. U společnosti E.ON je to kolem 80 tisíc ročně, tedy něco přes 6 600 měsíčně. Také největší alternativní dodavatel, společnost Bohemia Energy, pomáhá s přepisem energií několika tisícům lidí ročně.

Důvody pro přepis odběrného místa:

 • stěhování a pronájem bytu či domu,

 • nákup nebo prodej nemovitosti,

 • úmrtí odběratele a související dědické řízení,

 • ztráta právní způsobilosti odběratele.

Kontaktujte dodavatele energií

Dodavatelé doporučují přepis odběrného místa neodkládat a začít ho řešit hned, jakmile to situace v rodině dovolí. Hrozí totiž takzvaný černý odběr související například s tím, že v domácnosti bude odebírána elektřina, ale nebudou placeny pravidelné zálohy. To může vést až k demontáži měřidla a naskákat může také penále, jež bude dodavatel po pozůstalých vymáhat.

„Klíčové je, aby se dodavatel o úmrtí svého zákazníka dozvěděl. Právě na to lidé často zapomínají, ačkoliv by na vyřešení situace měli mít sami zájem. Z pohledu spotřebitele totiž zákon chrání pouze smluvní zákazníky,“ upozorňuje Michal Kebort, tiskový mluvčí Energetického regulačního úřadu.

Výhodou je, že u téměř všech dodavatelů je nyní možné řešit přepis energií online. „Není třeba čekat na uzavření dědického řízení. K přepisu odběrného místa stačí doložit úmrtní list,“ vysvětluje Božena Herodesová, tisková mluvčí společnosti E.ON. Tiskopisy a online formuláře pro přepis odběrného místa v případě úmrtí poskytuje většina dodavatelů na svých webových stránkách.

Někteří dodavatelé rovněž nabízejí při přepisu odběrného místa součinnost. „Pozůstalým připravíme potřebné formuláře na přepis energií, které stačí jen podepsat a přidat k nim úmrtní list. O vše ostatní při převodu energií se již postaráme sami. Současně by lidé neměli zapomenout nahlásit notáři v dědickém řízení dodavatele zesnulého, aby se do dědictví mohly řádně zahrnout případné přeplatky. Nad rámec našich povinností se nám však daří ve většině případů notáře dohledat a nezbytné podklady do dědického řízení mu zaslat,“ říká Hana Novotná, tisková mluvčí společnosti Bohemia Energy.

Když opomenete přepsat energie

Při opomenutí přepisu energií ze zemřelého na pozůstalé nastávají komplikace. Odběr by běžel na nežijící osobu, faktury by chodily na jméno a adresu zemřelého, protože dodavatel by nevěděl o jeho smrti. Neuhrazené zálohy nebo nedoplatky by mohly vyústit k odpojení odběrného místa od distribuční soustavy. Dluh po zemřelém by byli povinni uhradit dědici.

3 možnosti, jak naložit s odběrným místem

Se „zděděným“ odběrným místem mohou pozůstalí naložit v podstatě třemi způsoby. Záleží na tom, jak bude nemovitost využívána, zda v ní bude někdo nadále bydlet nebo získá nového majitele, například v dědickém řízení nebo po následném prodeji či pronájmu.

 1. Přepis odběrného místa

 2. Přepis odběrného místa

 3. Ukončení odběru

1. Přepis odběrného místa

Nejběžnější a nejčastější je přepis odběrného místa na jiného člena rodiny. Většina dodavatelů vám s přepisem odběrného místa poradí, pokud zavoláte na jejich zákaznickou linku. Někteří mají přímo na svém webu i podrobné návody. Situace se ale u jednotlivých dodavatelů liší v tom, které dokumenty požadují, což souvisí i s tím, že Energetický zákon specificky neupravuje právní důsledky pro smlouvu o dodávkách energií při úmrtí zákazníka, a to vede k nejednotnému přístupu dodavatelů.

Při přepisu odběrného místa ale budete vždy potřebovat:

 • Žádost o přepis odběru elektřiny / zemního plynu, kterou najdete na webu svého dodavatele.

 • Plnou moc. Opět bývá ke stažení u dodavatele energií. V plné moci pak uvedete či označíte, že původní odběratel zemřel.

 • Kopii úmrtního listu, případně čestné prohlášení o tom, že původní odběratel zemřel.

 • Předávací protokol. Opět bývá ke stažení u dodavatele energií. V protokolu jsou uvedeny stavy měřidel (elektroměr, plynoměr) k datu přepisu.

 • Novou smlouvu s dodavatelem. Návrhy smluv zpravidla bývají k dispozici na webu dodavatele. Doporučujeme si vše podrobně přečíst a vybrat si i vyhovující smluvní vztah (na dobu určitou nebo neurčitou).


Někteří dodavatelé nabízejí pomoc s vyplněním potřebných dokumentů. „V zásadě nám stačí doložit pouze úmrtní list a pak jen podepsat námi předvyplněnou smlouvu obsahující i plnou moc. Ke smluvní dokumentaci přidáváme předávací protokol, do kterého stačí jednoduše dopsat stavy měřidel, aby bylo správně vystaveno konečné vyúčtování zesnulého do dědického řízení. Na základě plné moci pak za zákazníka přepis energií zařídíme již sami jak u provozovatele distribuční soustavy, tak v našem zákaznickém systému. Přepis energií bývá hotov obvykle do 14 dnů,“ popisuje Hana Novotná.

Nový zákazník s dodavatelem uzavírá smlouvu o sdružených službách dodávky a dodavatele zplnomocňuje k vyřízení přepisu smlouvy také u distributora, tedy společnosti rozvádějící elektřinu nebo zemní plyn.


Na jedno kliknutí: Formuláře dodavatelů


Tip: Nenašli jste svého dodavatele? Zkuste do vyhledávače zadat toto spojení: úmrtí zákazníka přepis odběrného místa + jméno vašeho dodavatele.

Trafostanice

2. Přepis odběrného místa a změna dodavatele

Společnost, která původně do odběrného místa dodávala energie, nemusí novému odběrateli vyhovovat. Třeba proto, že má dobré zkušenosti s jinou firmou nebo chce všechny své odběry sdružit pod jednu energetickou společnost. V takovém případě lze využít přepisu odběrného místa se změnou dodavatele. Dochází pak k tomu, že odběrné místo je jednak přepsáno a jednak je odběr energií zahájen od jiné společnosti. To se ale neobejde bez výpovědi smlouvy u původní firmy.

I v tomto případě mohou lidé o pomoc požádat dodavatele. Tentokrát ovšem novou energetickou společnost, kterou si vybrali. „Pokud si nový zákazník vybere jiného dodavatele energií, je nejjednodušší cestou tuto společnost zplnomocnit, aby za něj vyřešila výpověď stávající smlouvy. Společnost si vyžádá potřebné dokumenty, které k přepisu odběrného místa na nového majitele potřebuje, aby mohlo dojít k okamžitému ukončení smlouvy a převedení odběrného místa k novému dodavateli,“ vysvětluje Roman Gazdík, tiskový mluvčí společnosti ČEZ.

V úvahu připadá i jiná možnost. „Nový majitel odběrného místa také může původního dodavatele sám požádat o předčasné ukončení smlouvy z důvodu úmrtí. V takovém případě je opět nutné doložit úmrtní list a předávací protokol se stavy měřidla. Nový dodavatel energií poté realizuje jen samotnou změnu dodavatele,“ upřesňuje Hana Novotná.

Může nastat i situace, kdy na sebe nový odběratel přepíše odběrné místo u stávajícího dodavatele a novou společnost si vybere později. „Potom je ale zapotřebí řídit se výpovědními podmínkami stávající smlouvy, protože při předčasném ukončení hrozí sankce. S novým dodavatelem doporučujeme uzavřít novou smlouvu tak, aby termínově navazovala na ukončovanou smlouvu u původního dodavatele,“ dodává Petr Holubec, tiskový mluvčí Pražské energetiky.

Vedle již zmíněných dokumentů, jako je žádost o přepis, plná moc nebo kopie úmrtního listu, je nutné při sjednávání nové smlouvy znát i klíčové údaje o odběrném místě. Nejsnadněji se dohledají na původní smlouvě. Jsou to:

 • identifikátor odběrného místa (EAN kód v případě elektřiny nebo EIC kód v případě zemního plynu),

 • distribuční sazba (například D02d, D25d, D55d a podobně),

 • hodnota hlavního jističe (například 3 x 25 A).


Odečet elektroměru

3. Ukončení odběru

Pokud na odběrném místě nikdo žít nebude a nemovitost nebude pronajímána, může rodina zvážit definitivní ukončení odběru, a to z důvodu úmrtí zákazníka. K ukončení odběru je zpravidla nutná pouze plná moc a čestné prohlášení, kde je uvedeno, že původní zákazník zemřel. Má to svá pro a proti.

Takové ukončení smlouvy doprovází demontáž měřidla, například elektroměru nebo plynoměru. Kdyby ale zákazník později chtěl odběr obnovit, musel by znovu požádat o připojení k distribuci, což by se neobešlo bez poplatků a revizní zprávy. Na druhou stranu odpadají jakékoli poplatky a zálohy spojené s přípojkou energií.

Přeplatky a nedoplatky

Při přepisu odběrného místa je vhodné zapsat si původní stavy elektroměru a plynoměru. Ve chvíli, kdy je vše vyřízeno, totiž dodavatel zašle takzvanou ukončovací fakturu, kde je uvedena spotřeba v odběrném místě k datu přepisu a celkové vyúčtování. V tuto chvíli by si měl nový odběratel vše překontrolovat, a pokud dodavatel nebo distributor uvedl špatnou spotřebu (neodpovídající stavu na měřidle), musí fakturu reklamovat.

Výsledkem zúčtování pak bývá přeplatek nebo nedoplatek. „Po ukončení smluvního vztahu připravujeme konečnou fakturu, která zohlední i nezaplacené zálohy. Následně se, pokud na odběrném místě zůstává nedoplatek, rozbíhá standardní vymáhací proces vůči původnímu majiteli. V případě úmrtí se pohledávka přihlašuje do dědického řízení,“ upřesňuje Roman Gazdík.

Na základě usnesení soudu v dědickém řízení je pak ustanoven oprávněný dědic, se kterým je zůstatek na zákaznickém účtu zesnulého zákazníka vyrovnán, ať už se jedná o přeplatek, nebo nedoplatek. „Přeplatek je zaslán oprávněnému dědici podle dispozic v usnesení soudu. V případě nedoplatku je opět podle dispozic v usnesení soudu dědic vyzván k úhradě,“ doplňuje Hana Novotná. Případná pohledávka tak nepřechází na nového zákazníka, ale na dědice.

Přepis je hotový, odběr začíná

Odběrné místo by mělo být přepsáno do dvou týdnů od dodání všech podkladů. Nový zákazník může následně od dodavatele očekávat uvítací dopis. Zasílají ho všechny společnosti, protože součástí je i rozpis záloh a pokyny k platbám. „V dopise potvrzujeme, že smlouva byla přepsána a zákazníka informujeme o tom, jakým způsobem hradit zálohy,“ uzavírá Božena Herodesová.

Energetický regulační úřad k přepisu odběrného místa

„Energetický zákon specificky neupravuje právní důsledky pro smlouvu o dodávkách energií při úmrtí zákazníka. To vede k nejednotnému přístupu dodavatelů. Podle názoru ERÚ smluvní vztah zaniká s ohledem na úpravu zániku závazku osobní povahy v občanském zákoníku a na právní úpravu zákazníka v energetickém zákoně. Můžeme tedy říct, že v případě domácností obecně platí, že smlouva smrtí zákazníka zaniká a je třeba vypořádat závazky zemřelého zákazníka ke dni úmrtí.“

Monika ŠaríkováVíce článků autora

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Solární panely na střeše domu
  23. května 2023|Petr Woff
  Půjčka na solární panely nebo tepelné čerpadlo: Vyplatí se?

  Solární panely mají nulové provozní náklady, když vyrábějí elektřinu, zatímco tepelná čerpadla efektivně produkují teplo. Ale málokdo má dostatek volných peněz, aby investoval do těchto moderních technologií. Bankéři proto zájemcům nabízejí speciální úvěry. Srovnejme, kolik stojí půjčka na solární panely nebo tepelné čerpadlo od České spořitelny, Komerční banky, ČSOB a dalších společností.

 • Domácí solární elektrárna - solární panely na střeše domu
  19. května 2023|Petr Woff
  Kolik vás bude stát domácí solární elektrárna?

  Fotovoltaické panely bývají napojeny na Když započítáme dotaci, celý systém stojí zhruba 166 000 až 495 000 Kč. Domácí solární elektrárna vám vyrobí levnější elektřinu a pokud zateplíte svůj dům, fotovoltaika vám poslouží také jako výhodnější náhrada za plynový kotel. Díky provozním úsporám se vám pravděpodobně vrátí investiční náklady a ve výsledku vyděláte statisíce Kč.

 • Nastavení kotle
  17. května 2023|Monika Šaríková
  Nový kotel: Jak dosáhnout maximální úspory?

  Dosloužil vám starý kotel na tuhá paliva a pořídili jste si nový? To je krok nejen k⁠ ekologickému vytápění, ale většinou také k úspoře nákladů. Víte, na co byste si měli dát při výběru nového kotle pozor a jak ho nastavit, tak aby se vám provoz vyplatil?

 • cestování-vozem
  15. května 2023|Petr Pohůdka
  Kolik stojí benzín a nafta? Srovnáváme ceny pohonných hmot v tuzemsku a zahraničí

  Čerpací stanice prudce zdražily, ale stále jsou mezi nimi významné rozdíly. V tuzemsku zůstává nejnákladnější Praha, zatímco nejlevnější benzín a naftu natankujete v Ústeckém a Karlovarském kraji. Za státními hranicemi ušetříte v Polsku a Slovinsku, ale vyšší účty očekávejte v Rakousku. Současné ceny pohonných hmot porovnáváme v grafech, které zachycují celou Českou republiku i Evropskou unii.

 • Muž na papír zapisuje stav plynoměru
  14. května 2023|Petr Woff
  Jaké jsou náklady na vytápění plynem?

  Výrobci kondenzačních kotlů a kominíci zdražili, energie však zlevňuje. Kubík zemního plynu stojí 29 až 102 Kč. Kilowatthodina vyjde na 2,68 až 9,57 Kč. Záleží na vaší spotřebě, na dodavateli a ceníku, který preferujete. V článku srovnáme minimální, průměrné a maximální náklady na vytápění plynem.

 • Turistka si prohlíží maďarský parlament
  13. května 2023|Jana Březinová
  Tipy na dovolenou v Evropě za pár korun

  Hledáte evropské město, kde si užijete fajn prodloužený víkend za cenu, která vás nezruinuje? Máme pro vás dva tipy, kam letos v létě vyrazit za poznáním.

 • Kalkulačka s brýlemi a bankovkami
  11. května 2023|Magdaléna Kubečková
  Začněte spořit na důchod už dnes

  Spoříte si na důchod? Děláte dobře. Příjmy od státu vám zřejmě nebudou stačit. Počet seniorů roste a vlády už léta tápou, z čeho penze v budoucnu financovat. Roky zaslouženého odpočinku vám tak může znepříjemnit citelný pokles životní úrovně. 

 • Dráty vysokého napětí
  09. května 2023|Petr Woff
  Jaké jsou ceny elektřiny v EU? Česká republika zaspala

  Evropská unie věří volnému trhu, takže cena elektrické energie vzniká na velkoobchodních burzách. Jednotlivé členské státy však spotřebitelům připočítávají různé distribuční poplatky a daně, nebo rozdávají dotace. Proto průměrná dánská domácnost zaplatí za kilowatthodinu (kWh) pětkrát více než typická maďarská rodina. Ale nejbouřlivější cenový vývoj zaznamenaly Rumunsko a Česká republika.

 • Bankéř vysvětluje mladému páru
  Banky zpřísnily podmínky úvěrů. Kdo hůř dosáhne na půjčku?

  Před rokem byste půjčku získali bez problémů. Dnes ale banka vaši žádost zamítla. Co banky motivuje ke zpřísnění scoringu? A podle jakých pravidel vlastně posuzují vaši žádost o půjčku?

 • Pláž v letovisku Kemer v Turecku
  07. května 2023|Jana Březinová
  Levná dovolená u moře: Kde letos neutratíte majlant?

  Plánujete dovolenou na začátek léta, ale jste limitováni objemem finančních prostředků, které během ní můžete utratit? Nezoufejte! Máme pro vás několik tipů na levnou dovolenou u moře i v exotice za cenu, která neudělá díru v rodinném rozpočtu.