Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

EAN

Co je EAN?

EAN je zkratka pro European Article Number, česky Mezinárodní číslo obchodní položky. Jedná se mezinárodní číselné označení spotřebních výrobků a dalších obchodovatelných položek, které se na produkty většinou tiskne v podobě čárového kódu. Díky tomu je možné výrobku přiřadit různé vlastnosti v databázi, například cenu a popis produktu, který se po načtení čárového kódu na pokladně propíše na účtenku. EAN zásadně usnadnil a zautomatizoval obchod a poskytuje jednoznačnou identifikaci výrobku.

Jak se EAN tvoří?

EAN není jen souhrn náhodných čísel, ale pro jeho tvorbu existuje mezinárodní systém. Klasický EAN tvoří 13 číslic, pro malé výrobky se používá i zkrácený EAN s 8 číslicemi. První tři číslice EAN-13 představuje kód země dodavatele –⁠ Česká republika využívá 859. Dále lze z kódu EAN vyčíst číslo producenta a pořadové číslo produktu, které si každý výrobce určuje sám.

EAN v energetice

EAN se nepoužívá jen u označení výrobků čárovými kódy, ale také v energetice pro jednoznačnou identifikaci odběrného místa. V tomto případě se jedná o 18místné číslo, které najdete na faktuře dodavatele energií. Při změně spotřebitele odběrného místa se kód přenáší na nového zákazníka.

Jak poznat distributora z EAN kódu

První tři číslice tvoří kód České republiky 859. Dále navazuje kód OTE, který je pro všechny stejný 1824, a poté kód distributora. Každý distributor má nejdříve dvě nuly, tedy od desáté pozice v kódu EAN poznáte toho svého. EON má na desáté pozici EAN kódu číslice 1 nebo 2, PRE má přiřazenou číslici 3, ČEZ využívá číslice od 4–8, OTE pak číslici 9.