Blog
Pojištění vozu
Povinné ručení - nehoda

Nemáte zaplacené povinné ručení? Co vás čeká?

20. června 2020|Monika Šaríková|

Povinné ručení upravuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, jehož poslední novela byla uvedena v platnost 1. ledna 2018. V rámci této novely byly znovuobnoveny sankce za provozování vozidla bez platného zákonného pojištění.

Sankce za neplatné povinné ručení v podobě tzv. garančního příspěvku tu už byly. V roce 2015 však byly zrušeny kvůli častým stížnostem na způsob jeho vymáhání. V roce 2018 byly znovu obnoveny s tím, že všechny kritizované nedostatky a problémy by měly být vyřešeny. To se vztahuje zejména na nedostatečnou komunikaci mezi Českou kanceláří pojistitelů (ČKP) a registrem vozidel týkající se výměny důležitých informací.

Obcházet zákon se nemusí vyplatit

Odpovědnostní pojištění známé jako povinné ručení musí mít sjednané každé motorové vozidlo, které bylo přihlášeno do registru vozidel a byly mu přiděleny registrační značky (RZ, také státní poznávací značky neboli SPZ). Povinnost mít sjednané zákonné pojištění neplatí pouze v případech, kdy bylo vozidlo vyřazeno, zaniklo, odcizeno nebo vyvezeno ven.

Není-li však vozidlo řádně vyřazeno, to znamená odhlášení včetně odevzdání registračních značek, musí být pojištěno. Je tedy jedno, že vozidlo po celou dobu stálo zaparkované před domem, na zahradě nebo v garáži. Majiteli nepojištěného auta hrozí sankce v podobě garančního příspěvku.

Porovnat povinné ručení

Co znamená příspěvek do Garančního fondu

Garanční fond spravuje Česká kancelář pojistitelů a peníze v něm uložené slouží k úhradě specifických škod, které nemůže uhradit žádná pojišťovna. Nejčastěji se jedná o škody zaviněné majitelem nepojištěného vozidla nebo neznámým pachatelem, který z místa jím zaviněné nehody ujel.

Do Garančního fondu plynou peníze především od pojišťoven poskytujících povinné ručení. Jedná se o tzv. členské příspěvky pojišťoven, jejichž výše se odvíjí od celkového objemu vybraného pojistného za povinné ručení. Dalším zdrojem financí jsou pak příspěvky vybrané právě od majitelů vozidel provozovaných bez platného zákonného pojištění.

Jak vysoký je příspěvek do Garančního fondu

Příspěvek se platí za každý den za celou dobu, po níž nebyl vůz řádně pojištěn. Povinnost uhradit sankční příspěvek náleží jeho majiteli či provozovateli, přičemž se zpravidla jedná o tutéž osobu. Výše příspěvku do garančního fondu není stejná pro všechna motorová vozidla a rozhodující vliv na jeho výši má typ vozidla.

Ve výsledku vyjede úhradu příspěvku do garančního fondu dráže než platba povinného ručení. Účelem je přimět řidiče, aby si “raději” zaplatili zákonné pojištění, než aby riskovali zbytečnou pokutu.

Typ automobiluDenní sazba

Motocykl se zdvihovým objemem válců motoru do 50 cm3


4 Kč


Motocykl se zdvihovým objemem válců motoru 50 až 350 cm3


8 Kč


Motocykl s objemem válců motoru 350 až 500 cm3


21 Kč


Motocykl s objemem válců motoru nad 500 cm3


25 Kč


Automobil se zdvihovým objemem válců motoru do 1000 cm3


30 Kč


Automobil se zdvihovým objemem válců motoru 1001 až 1350 cm3


35 Kč


Automobil se zdvihovým objemem válců motoru 1351 až 1850 cm3


47 Kč


Automobil se zdvihovým objemem válců motoru 1851 až 2500 cm3


65 Kč


Automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 2500 cm3


93 Kč


Obytný automobil


61 Kč


Pojištění vozu

Pozor na další sankce spojené s nepojištěným vozidlem

Spousta řidičů si neuvědomuje, že kromě samotného sankčního příspěvku je mohou čekat další výdaje. V první řadě se jedná o mimosoudní náklady spojené s vymáháním příspěvku do Garančního fondu. Tuto částku stanovuje příslušná vyhláška. V případě zaviněné nehody pak po řidiči může ČKP ještě vymáhat způsobenou škodu.

Česká kancelář samozřejmě musí dodržet podmínky a vymáhat může pouze příspěvky u řidičů, kterým zaslala výzvu nejpozději do jednoho roku od vzniku nároku. Výzva přitom musí obsahovat následující údaje:

  • Popis důvodů vzniku nároku na příspěvek,

  • Celkový výše a způsob vyčíslení výše příspěvku a souvisejících nákladů ČKP,

  • Délky lhůty ke splnění povinnosti zaplatit příspěvek nejméně 30 dní ode dne doručení výzvy,

  • Poučení adresáta o jeho právech a povinnostech včetně možnosti doložit ČKP okolnosti vylučující vznik nároku na příspěvek a poučení o možnosti ČKP uplatnit nárok na zaplacení příspěvku a nákladů ČKP u soudu.

Monika Šaríková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).