Cestovní pojištění – srovnání cen

Náhrada škody z povinného ručení

Povinné ručení, přesně pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, zabezpečuje řidiče v případě, kdy jako viník způsobí ostatním účastníkům silničního provozu škody na zdraví nebo škody na majetku. Naopak, je-li daný řidič na místě poškozeného, škody pokrývá zpravidla povinné ručení viníka. Existují však specifické situace, kdy viník není známý, definovaný nebo viníkem není jedna konkrétní osoba.

Jak je to v těchto případech s náhradou škody z povinného ručení auta?

porovnání povinného ručení

Viník není jasně definovaný

O tom, kdo je v daném případě viníkem a kdo poškozeným rozhoduje policie. Pro náhradu škody z povinného ručeníje však klíčové vlastní šetření pojišťovny, které není vázáno na vyjádření policie. Viník tedy nemusí být definovaný policií nebo soudem. Každá pojišťovna sama zjišťuje podrobnosti pojistného případu a na základě předložených dokumentů rozhoduje o náhradě škody. Klíčový bude popis nehody od jednotlivých účastníků, fotodokumentace a také policejní protokol.

Každá pojišťovna má na šetření pojistného případu ze zákona tři měsíce. Do této doby musí vydat rozhodnutí o pojistném případu a o tom, jaká bude výše pojistného plnění. Nečeká se tak na vyjádření soudu. Rozhodnutí pojišťovny muže také přinést zamítnutí nároku na vyplacení pojistného.Jestliže poškozený nesouhlasí s rozhodnutím pojišťovny, může se obrátit na přezkoumání pojistného případu u soudu.

Pokud viník není jeden, ale je jich více, škoda se mezi ně může rozdělit. V určeném poměru je pak náhrada vyplácena z jejich povinného ručení.

Viník není dohledatelný

Poškozenému bohužel hrozí i situace, kdy náhrada škody na majetku i zdraví bude na něm samotném. V případě, že viník z místa nehody ujel a úspěšně se skrývá, není logicky možné čerpat náhradu škod z jeho povinného ručení. Pokud jde však o škody přesahující částku 10 000 korun a současně došlo k závažné škodě na zdraví, je možné nárok na úhradu škody uplatňovat u garančního fondu eské kanceláře pojistitelů.

Viník nemá povinné ručení

Složitější situace nastává v případě, kdy viník nemá uzavřené povinné ručení. V tom případě neplyne náhrada škody prostřednictvím povinného ručení, ale také z garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Náhrada škody je vyplácena z garančního fondu tak, aby byla poškozenému dostupná co nejrychleji. To však nic nemění na tom, že viník musí celou škodu uhradit z vlastní kapsy. Česká kancelář pojistitelů po viníkovi poškozenou částku vymáhá. Zjednoduší však situaci pro poškozeného, který se nemusí o platební možnosti viníka starat.

Viníkem není osoba

Škody na majetku, potažmo i na zdravínemusí zavinit pouze řidiči vozidel . Vozidlo může zásadně poškodit také například nekvalitní vozovka. Takové škody pak nekryje povinné ručení, ale havarijní pojištění. Pokud ho majitel vozu nemá sjednané, může náhradu škodu uplatňovat u správce komunikace. Jiná situace nastává, pokud má škoda původ ve srážce se zvěří. Tato škoda by opět byla kryta prostřednictvím havarijního pojištění . Jestliže ho však řidič sjednané nemá, náklady na opravu vozidla padají na jeho bedra.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2