Blog
Pojištění vozu
nabourany-predek-auta

Kdy stačí k nehodě vyplnit záznam o nehodě a kdy volat policii?

19. září 2020|Vendula Flassig Vrablová|

Dojde-li k dopravní nehodě, mají její účastníci dvě možnosti. Mohou se dohodnout a vyplnit záznam o nehodě, nebo zavolat policii, která nehodu vyšetří a sepíše úřední záznam o nehodě. Víte, kdy jen nutné policii volat a kdy ne? Existují nějaká oficiální pravidla?

Volat policii není nutné už od roku 2009

Spousta lidí netuší, že policii není nutné volat ke každé dopravní nehodě. To platí zejména pro méně závažné nehody “ťukance” bez zranění a s menšími škodami pouze na majetku. Za určitých okolností tak lze policii z řešení nehody vynechat, což značně urychlí odstranění nehody, a pojišťovny si vystačí s podklady, které jim dodá pojištěný. Má to však pravidla.

K upravení povinnosti volat policii k dopravního nehodě došlo 1. ledna 2009 v rámci novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Dle této novely existují pevně definované výjimky, kdy není nezbytně nutné volat policii k nehodě. Hlavní výhoda spočívá v urychlení řešení nehod pro účastníky a úspory ve výdajích policie i lepší statistiky nehodovosti pro stát. Ten totiž neohlášené nehody logicky nikde neeviduje.

Sjednat povinnné ručení

Kdy není nutné k nehodě volat policii a stačí jen vyplnit záznam o dopravní nehodě

Dle výše uvedeného zákona není nezbytné volat policii k takové nehodě, při které nebyl zraněn žádný člověk, a výše vzniklé nehody nepřesáhne zhruba 100 000 korun. Pokud si člověk není u výše škody jistý, je rozumné policii zavolat. To platí také v případě, kdy se účastníci nejsou schopni dohodnout na tom, kdo nehodu zavinil.

Policii ČR není nutné volat k dopravní nehodě pouze tehdy, pokud:

 • Při nehodě nedošlo ke zranění či dokonce usmrcení žádné osoby,

 • při nehodě nebyla poškozena žádná část pozemní komunikace (dopravní značky, svodidla, patníky, obrubník apod.),

 • odhadovaná škoda na každém vozidle přesahuje 100 000 korun,

 • jsou účastníci nehody schopni obnovit plynulý provoz co nejdříve,

 • se všichni účastníci nehody dohodnou na zavinění nehody bez jakékoliv pochybnosti,

 • je o nehodě na místě sepsán záznam o dopravní nehodě obsahující všechny náležitosti,

 • s obsahem záznamu o nehodě souhlasí oba účastníci a souhlas stvrdí podpisem.

V ideálním případě je doporučeno k sepsání záznamu o nehodě použít celoevropsky uznávaný formulář. Není však povinností řidičů jej mít v autě. K zápisu postačí i obyčejný papír. Záznam o nehodě však musí obsahovat všechny podstatné údaje. Předtištěný formulář má tu výhodu, že účastníkům jasně sděluje, jaké konkrétní informace mají účastníci vyplnit, zatímco zapomenout vyplnit důležité údaje bez pomoci předtištěného formuláře je běžné.

Podoba záznamu je jednotná v rámci celé Evropy. Tiskopisy formulářů záznamu o nehodě by měly být k dispozici na všech pobočkách pojišťoven. Tiskopis je vhodnější, protože je propisovací, a není tudíž tak stejný text psát dvakrát - pro viníka a poškozeného. Jinak si lze formulář stáhnout na webových stránkách ministerstva vnitra.

Stručný návod, jak správně vyplnit záznam o dopravní nehodě

Formulář záznamu o dopravní nehodě je poměrně jednoduchý. Obsahuje tři části - společnou pro viníka i poškozenou, modrou pro viníka a žlutou pro poškozeného. Jednotlivé body jsou očíslované, je tedy vhodné je vyplňovat postupně.

 1. Datum dopravní nehody

 2. Místo dopravní nehody - co nejpřesnější popis místa jako takového, nestačí pouze adresa

 3. Zranění - pokud případ nešetří policie, vyznačte “NE”

 4. Škoda na jiném majetku než vozidlech účastníků - pokud případ nešetří policie, vyznačte “NE”

 5. Svědci dopravní nehody - jméno a příjmení, adresa, kontakty

 6. Osobní údaje o pojištěném (viníkovi) a poškozeném

 7. Údaje o vozidlech viníka a poškozeného

 8. Údaje o pojišťovně viníka - pojišťovny, která bude vyplácet pojistné plnění poškozenému

 9. Údaje o řidiči

 10. Body střetu - na obrázku je nutné vyznačit místa, kde se vozidla střetla

 11. Stručný popis viditelných poškození - např. prasklé přední sklo, promáčklé levé přední dveře, prasklý nárazník

 12. Zaškrtněte odpovídají pole

 13. Schematické zakreslení nehody

 14. Poznámky - vhodné doplnit, že jste pořídili fotodokumentaci nehody, zdůraznit viníka apod.

 15. Podpisy viníka a poškozeného - před podpisem celý záznam znovu důkladně zkontrolujte

Vendula Flassig Vrablová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).