Blog
Pojištění vozu
povinné ručení

Kdy je potřeba zavolat Policii ČR k dopravní nehodě?

27. června 2013|Monika Šaríková|

Dopravní nehoda se může stát kdykoliv během vašeho cestování po komunikacích. Můžete ji způsobit sami, nebo se o to postará jiný řidič. Je nesmysl si myslet, že vám se nic podobného nestane, protože účastníci nehody přibývají denně. V první řadě ihned zastavte vozidlo, pokuste se zachovat klid a nepodléhejte panice.

Porovnat povinné ručení

Dále pokračujte označením dopravní nehody, aby nedošlo k dalším nepříjemnostem. Nesmí být ohrožena bezpečnost na silnici. Nehoda není žádná příjemná situace, jde o stresový faktor. Dokud však nedojde k jejímu prošetření, zdržte se konzumace alkoholu a návykových látek. Podívejte se, jestli nebyl někdo během nehody zraněn. V případě, že někdo utrpěl zdravotní újmy a má zranění, poskytněte mu první pomoc a ihned zavolejte záchrannou službu.

Podle § 47 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. je dopravní nehoda definována jako událost v provozu na pozemních komunikacích. Může jít třeba o havárii nebo srážku, započatou na pozemní komunikaci. Během ni dojde k usmrcení či zranění osoby, nebo ke způsobení škody na majetku přímo související s provozováním vozidla.

Účastníci dopravní nehody mají povinnost sepsání společného záznamu i v případech, kdy se nemusí volat Policie ČR. Tuto povinnost jim ukládá zákon. Policii není nutné volat v případech, kdy se během dopravní nehody nezranila ani neusmrtila žádná osoba. Dále, když škody na havarovaných vozidlech nepřekračují částku 100 000 Kč, nedošlo k poškození majetku třetí osoby ani k ohrožení životního prostředí.

Kdy zavolat Policii ČR k dopravní nehodě?

Kontaktu s Policii České republiky se nevyhnete, když byla během nehody zraněna nebo usmrcena osoba. Pokud je škoda na havarovaném vozidle vyšší než 100 000 Kč – počítají se i přepravované věci, rovněž musí asistovat Policie ČR. Bez policejní přítomnosti se neobejdete ani v případech, kdy se poškodil majetek třetí osoby – neúčastníka nehody. Může jít například o poškození dopravního značení, plotu, zahrady, nemovitosti, zaparkovaného auta apod. polici zavolejte také v případech škod na životním prostředí – mohlo k tomu dojít unikáním provozních kapalin, při převozu nebezpečného nákladu atd.

Monika Šaríková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).