povinné ručení v anglii

Anglie neboli Velká Británie není charakteristická jenom tím, že se zde jezdí vlevo a automobily mají volant na pravé straně. Odlišnosti najdeme i u povinného ručení. Pokud s autem jezdíte v Anglii déle než 6 měsíců, máte povinnost ho pojistit tam.

V tomto případě mluví zákon poměrně jasně. Každý automobil, který je na daném území provozován, musí mít uzavřenu odpovídající pojistku. Není to však tak jednoduché, jelikož je třeba zmínit, že zatímco u nás je v principu pojistka jenom jedna, v Anglii jsou pojistky hned tři. A všechny jsou nazývány jako povinné ručení, jenom mají jiné parametry.

Sjednejte si výhodnější povinné ručení

Povinné ručení je v Anglii sjednáváno na daný vůz a osobu

Nejprve zmiňme, že pokud chceme povinné ručení v Anglii uzavřít, vždy ho sjednáváme na konkrétní automobil, který bude na daných silnicích jezdit. Je to tedy podobné jako u nás v České republice. Co je ale třeba, to je nutnost přiřazení konkrétní osoby k danému vozu. Třeba v podobě partnera a partnerky, který chce daný vůz také využívat. Jedině tak bude pojistka z hlediska zákona v pořádku.

Rozdíly v povinném ručení v ČR a Anglii

Zapomínat také nesmíme na popis tři typy pojistek, které se v Anglii vyskytují:

  • Third part only,

  • Third part fire and theft,

  • Comprehensive.

 

V podstatě základním typem je Third party insurance, které odpovídá našemu povinnému ručení. Kryje škody v důsledku zaviněné nehody na majetku nebo životě poškozeného, případně na veřejném majetku.

Následuje pojistka označovaná jako Third party fire and theft, která zahrnuje základní povinné ručení a navíc kryje škody způsobené požárem a krádeží.

Nejvyšší krytí poskytuje Comprehensive insurance, které má ve svém základu všechna výše zmíněná rizika a navíc ještě škody na vlastním vozidle. Možné je připlatit si ještě různá připojištění nebo asistenční službu.

porovnání povinného ručení

Cena povinného ručení v Anglii může být různá

Zajímavostí je také to, že se cena daných pojistek může poměrně výrazně hýbat. Podobně jako u nás to ovlivní řidič, ale nejenom bonusy, ale třeba také svým věkem nebo zaměstnáním. Dále cenu kromě samotné pojišťovny ovlivňuje také to, kde je vůz registrován. Jsou totiž oblasti s vyšší mírou kriminality a nehod. U nich samozřejmě platí, že pokud zde budeme povinné ručení v Anglii sjednávat, bude patřit mezi nejdražší. Vliv má rovněž místo, kde vozidlo pravidelně parkuje – zda na ulici, v garáži nebo hlídaném parkovišti.