Blog
Pojištění vozu
Vrak auta na silnici

Jak na likvidaci vozidla?

02. ledna 2020|Monika Šaríková|

Nic netrvá věčně a i krásné nové vozidlo se jednoho dne stane nepojízdným autovrakem. Rozpadlé a rezavějící autovraky zaparkované v ulicích či kdekoliv jinde nejen nepůsobí pěkně, ale také negativně ovlivňují životní prostředí. Proto existuje zákon, který upravuje způsob a postup, jak správně naložit s autovrakem.

Likvidace vozidla a legislativa

Podrobně se nakládání s nepojízdnými autovraky trvale vyřazenými z registru silničních vozidel věnuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákon č.185/2001 Sb., o odpadech.

Cílem tohoto zákona je stanovit přísná pravidla při likvidaci motorových vozidel, jejichž životnost skončila, aby byl minimalizován negativní dopad na okolní životní prostředí, dosáhlo se maximální úspory energií a došlo ke zlepšení kvality životního prostředí.

Likvidaci auta smí provádět pouze autorizované firmy

Výše uvedený zákon stará a nepojízdná vozidla řadí do kategorie nebezpečných odpadů kvůli vysokému obsahu celé řady nebezpečných až toxických látek (např. olej, kyseliny, chemické sloučeniny). Z tohoto důvodů smí stará vozidla likvidovat pouze autorizované subjekty s příslušným oprávněním.

Vlastník vozidla nesmí auto zlikvidovat sám způsobem dle vlastního uvážení. Dle příslušného zákona je vlastník vrak povinen odevzdat subjektu, který provozuje a odpovídá za zařízení vybavené pro sběr, výkup, zpracování, využívání a odstraňování autovraků.

Autorizaci subjektům uděluje Ministerstvo životního prostředí. Seznam je k dispozici na webových stránkách MŽP. Aktuálně na území ČR funguje téměř 600 zařízení oprávněných k ekologické likvidaci vozidel.

Vraky aut na skládce

Postup ekologické likvidace vozidel

Vozidlo je nutné předat subjektu, který provede ekologickou likvidaci. Pokud je vozidlo nepojízdné, lze se domluvit s firmou vlastnící autovrakoviště. Některé za poplatek nabízí možnost odtahu.

Provozovatel autovrakoviště musí vozidlo převzít bez účtování jakéhokoliv poplatku v případě, že auto obsahuje všechny podstatné části (např. kompletní karoserie, motor, kola) a neobsahuje žádné další a cizí odpady. Provozovatel je povinen zkontrolovat údaje v technickém průkazu, které musí souhlasit s identifikačním číslem auta (tzv. VIN kód). Pokud je vše v pořádku, vlastník obdrží písemné potvrzení o převzetí autovraků. Potvrzení je vystaveno rovněž zdarma.

Pokud by však majitel zanechal autovrak na veřejném místě a likvidaci uhradilo například město, je majitel povinen zaplatit všechny náklady vzniklé s likvidací.

Jaké dokumenty jsou potřeba k ekologické likvidaci vozidel:

  • platný občanský průkaz

  • velký technický průkaz

  • plná moc k likvidaci v případě provozovatele autovraku

  • výpis z obchodního rejstříku v případě právnické osoby

Trvalé vyřazení autovraku z registru silničních vozidel

S potvrzením o převzetí autovraků je vlastník povinen nechat vozidlo trvale vyřadit z Centrálního registru silničních vozidel. Trvalé odhlášení je bezplatné, je však nutné doložit všech požadované doklady a dokumenty. Trvalé vyřazení vozidla je možné provést na jakémkoliv úřadu s rozšířenou působností.

K úspěšnému vyřazení autovraku je nutné doložit:

  • potvrzení o ekologické likvidaci

  • velký i malý technický průkaz

  • registrační značky

  • vyplněná žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

Následuje ukončení pojistné smlouvy, které lze provést na pobočce pojišťovny nebo online. Potřeba je potvrzení o trvalém vyřazení vozidla. Právnické osoby by měly ještě vozidlo odhlásit z povinnosti platit silniční daň na příslušném Finančním úřadu a požádat o vrácení nespotřebované části silniční daně.

Monika Šaríková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).