Muž ve tmě s baterkou zkoumá elektroměr

Jak funguje noční proud? A kolik vám ušetří?

19. 12. 2020
|
Délka čtení: 7 min.

V cenících dodavatelů pojem noční proud už nějakou dobu nenajdete. Pokud doma elektřinou topíte nebo ohříváte vodu, nabídnou vám nízký tarif. Po dobu osmi až dvaadvaceti hodin denně vám pak do zásuvek může proudit levnější elektřina. Jak nízký tarif získat?

Domácnosti, které vedle běžných elektrospotřebičů, jako je lednička nebo pračka, provozují například ještě bojler, přímotopy, akumulační kamna nebo tepelné čerpadlo, mají šanci po část dne odebírat energii za nižší cenu. Dříve se levnější elektřina označovala jako noční proud. Ten už neexistuje. I tak ale můžete ušetřit, pokud si u dodavatele zažádáte o takzvanou dvoutarifní sazbu.

Kalkulačky cen energií

Trápí vás vysoké účty za energie?

Srovnejte si nabídky jednotlivých dodavatelů v našich kalkulačkách a zjistěte, zda na trhu najdete výhodnější. Případný přechod k jinému dodavateli vyřešíme zdarma za vás.

Levnější tarif proudí nejen v noci

Změnilo se názvosloví, změnily se podmínky pro přiznání levnějšího tarifu, a dokonce se změnily i časy, kdy do vašich zásuvek proudí levnější energie. Už dávno neplatí, že elektřina za nižší cenu běží jen mezi dvaadvacátou a šestou hodinou ráno (odtud název noční proud), takže je nutné zapínat pračku až na noc, abyste ušetřili.

Dnes se střídání mezi dražší a levnější elektřinou řídí pomocí hromadného dálkového ovládání (HDO), jež je v kompetenci distributorů, tedy společností ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce nebo PRE Distribuce. Hromadné dálkové ovládání si lze představit jako soubor technických prostředků, které umožňují vysílat povely nebo signály, jež řídí přepínání tarifů. Časy, kdy k vám proudí levnější elektřina, vám sdělí váš distributor – stačí zavolat na zákaznickou linku či se podívat na web.

Abyste u svého distributora zjistili přesné časy spínání nízkého tarifu, budete potřebovat kód na HDO přijímači. U starších zařízení bývá přijímač v rozvodné skříni vedle elektroměru, u novějších je HDO už přímo součástí elektroměru. Kód bývá složen z několika číslic a písmen (jejich počet se liší podle distribuční oblasti).

Připomeňme pro pořádek, že v době platnosti nízkého tarifu spotřebovávají levnější proud všechny spotřebiče v celé domácnosti – myčka, lednička, pračka, počítač, televize a další –, nikoli například jen bojler nebo elektrické topení. Ač se to zdá logické, i s takovými dotazy se někdy na svých zákaznických linkách dodavatelé setkávají.

Jak získat nízký tarif elektřiny

Když se podíváte na ceníky dodavatelů, uvidíte, že jsou rozdělené podle distribučních sazeb. A distribuční sazby jsou právě to, co vás bude zajímat v případě, že chcete „noční proud“. Existují dvě jednotarifní distribuční sazby a osm dvoutarifních.

Jednotarifní distribuční sazby

Tyto distribuční sazby získáte bez splnění speciálních podmínek. Jsou určené pro domácnosti, které elektřinou svítí a napájejí běžné elektrospotřebiče, jako je lednička, pračka, televize nebo počítač. Elektřinu tedy nevyužívají k vytápění nebo ohřevu vody.

 • D01d – Distribuční sazba, kterou využívají domácnosti v menších bytech, garsonkách.

 • D02d – Distribuční sazba, která je vhodná pro domácnosti ve větších bytech.

Dvoutarifní distribuční sazby

Získání těchto distribučních sazeb vyžaduje splnění podmínek stanovených Energetickým regulačním úřadem.

„Pravidla pro přiznávání distribučních sazeb při změně dodavatele nebo zákazníka v odběrném místě připojeném do distribuční soustavy na hladině nízkého napětí se řídí platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí,“ uvádí úřad na svém webu. Platná cenová rozhodnutí jsou k nahlédnutí tady.

Klíčovou podmínkou pro přiznání dvoutarifní distribuční sazby je provoz spotřebiče s vyšší energetickou náročností, který je využíván k vytápění nebo ohřevu vody. Typickým příkladem jsou elektrické přímotopy, akumulační kamna, tepelná čerpadla nebo bojler.

Již několik let mohou dvoutarifní sazbu získat i majitelé elektromobilů, kteří si doma vůz dobíjejí. Další podmínky pro přiznání nízkého tarifu závisejí na typu dvoutarifní sazby. Zpravidla se jedná o povinnost odběratele splnit určité procento využití spotřebiče na celkovém příkonu domácnosti a zajistit jeho blokování v době vysokého tarifu.

SazbaPočet hodin nízkého tarifu Využití elektřiny

D25d


8 hodin


ohřev vody (nižší spotřeba)


D26d


8 hodin


ohřev vody (vyšší spotřeba)


D27d


8 hodin


nabíjení elektromobilu


D35d

16 hodin


hybridní vytápění (aktuálně již nelze zvolit, sazba byla přiznávána do 31. 3. 2016)


D45d

20 hodin


vytápění přímotopy (aktuálně již nelze zvolit, sazba byla přiznávána do 31. 3. 2016)


D56d


22 hodin


tepelné čerpadlo (aktuálně již nelze zvolit, sazba byla přiznávána do 31. 3. 2016)


D57d


20 hodin


elektrické vytápění včetně tepelného čerpadla


D61d

od PÁ 12:00 do NE 22:00


pro chataře a chalupáře


Jak si nízký tarif zařídit?

Jestli doma využíváte některý z výše zmíněných elektrospotřebičů a měli byste tak mít nárok na nízký tarif elektřiny, zažádejte si o něj. Bohužel to nefunguje tak, že by vám ho distributoři přidělili automaticky. Musíte tomu vykročit naproti. Dnes je už naštěstí možné vyřídit změnu distribuční sazby také on-line.

Změnu distribuční sazby můžete zahájit tak, že vyplníte příslušené formuláře na webu svého distributora (kdo je váš distributor, najdete například na faktuře za elektřinu nebo ve smlouvě na dodávky energií).

Tady jsou odkazy na formuláře jednotlivých distributorů:


Jak jsme už uvedli, základní podmínkou pro získání dvoutarifní sazby je nainstalované zařízení typu přímotopů, tepelného čerpadla, bojleru a podobně. Další podmínkou je, aby příkon zařízení činil stanovené procento z celkového příkonu domácnosti nebo aby výkon odpovídal tepelným ztrátám objektu (více informací k tomu najdete na webu Energetického regulačního úřadu či na webu vašeho distributora). Cestu k získání nízkého tarifu vám může znesnadnit nedostatečně velký hlavní jistič v odběrném místě, a tak vás může distributor požádat o jeho navýšení. Potom je nutné objednat elektrikáře.

Zároveň je třeba zajistit technické blokování spotřebičů, na něž se nízký tarif vztahuje. V praxi to znamená, že například akumulační kamna nemohou být zapojena do zásuvky, ale do speciálního obvodu, který se spíná přístrojem, jenž řídí vysoký a nízký tarif. Jinými slovy, bojler, akumulační kamna, přímotopy nebo tepelné čerpadlo musejí být napojeny na samostatný elektrický okruh, a to z toho důvodu, že pokud se HDO přepne do vysokého tarifu, je odběr těchto spotřebičů automaticky blokován (a nenavýší se tak spotřeba domácnosti).

Elektrické topení přímotop

Ve chvíli, kdy je blokování nainstalováno, může distributor změnit sazbu. Proces změny distribuční sazby tudíž není úplně snadný a nezvládnete ho přes noc. Budete muset vyplnit formuláře, objednat si elektrikáře a revizního technika, který ve své zprávě doloží, že je ve vašem odběrném místě vše, jak má být. Revizní zpráva stojí několik tisíc korun.

Kolik ušetří „noční proud“?

Vyplatí se vůbec podstoupit změnu distribuční sazby a zažádat si o nízký tarif? Odpověď je jednoznačná – zcela určitě ano. Bojler, akumulační kamna, tepelná čerpadla i elektrické přímotopy jsou náročné spotřebiče a odebírají velké množství energie. A rozdíl mezi nízkým a vysokým tarifem bývá i dvě koruny za každou odebranou kilowatthodinu. Stačí nahlédnout do ceníků dodavatelů nebo svoji spotřebu zadat do on-line kalkulačky a zkoušet si „pohrát“ s různými distribučními sazbami. Rozdíl ve finální ceně za spotřebu elektřiny může být až několik tisíc korun ročně.

Kalkulačka elektřiny

Vyplatí se nízký tarif?

Spočítejte si aktuální ceny elektřiny v naší kalkulačce.


Máte-li doma například bojler, mohli byste získat distribuční sazbu D25d. Zatímco v nízkém tarifu byste za elektřinu platili něco málo přes 2 koruny, v případě vysokého tarifu je to kolem 4,30 korun. Podobné rozdíly jsou i v případě dalších distribučních sazeb určených pro domácnosti, které elektřinou vytápějí.

Jakmile si dvoutarifní distribuční sazbu pořídíte, můžete nízký tarif používat i k napájení ostatních elektrických spotřebičů – například myčku nebo pračku můžete zapnout až ve chvíli, kdy víte, že k vám HDO posílá levnější elektřinu. Úspory mezi nízkým a vysokým tarifem mohou být poměrně výrazné. Třeba pračka na jeden cyklus praní potřebuje kolem 1 kWh energie v závislosti na své energetické třídě. Potom může jedno vyprání vyjít buď na čtyři, nebo na dvě koruny. To samé platí i v případě myčky a dalších domácích pomocníků. Ušetřená částka se pak násobí a ročně může úspora v jedné domácnosti dosáhnout několika stovek až tisíců korun.

A ještě jeden tip na závěr. Pokud už dvoutarifní distribuční sazbu máte a jste doma zvyklí využívat „noční proud“, nezapomeňte si jednou za čas ověřit časy spínání HDO. Distributoři je totiž v průběhu roku mění.

Nezapomeňte si pojistit majetek

Doma vás může překvapit extrémní počasí, zloději i neohleduplní sousedé. Srovnejte si nabídky jednotlivých pojišťoven s pomocí naší online kalkulačky a mějte klid na duši. Vybrané pojištění vám sjednáme do pár minut.

Vyberte jednu z možností:

Monika ŠaríkováVíce článků autora

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Fotovoltaika
  22. března 2024|Petr Woff
  Jaké jsou výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky v roce 2024?

  Mnozí Češi investují do fotovoltaických panelů, aby měli vlastní levnou energii. Přebytky, které sami nespotřebují, nebo neuloží do baterie, posílají do centrální distribuční soustavy. Za tyto přetoky však dostávají zaplaceno pouze pokud mají uzavřenou výhodnou smlouvu o výkupu. Zjistěte, jaké jsou aktuální výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky.

 • Povinná výměna kotlů
  14. března 2024|Petr Woff
  Povinná výměna kotlů na tuhá paliva: Kdy a proč už si ve starém kotli nezatopíte?

  Povinná výměna starých kotlů na tuhá paliva se blíží. Od 1. září 2024 nesmí být provozovány kotle 1. a 2. emisní třídy, původní termín vláda kvůli energetické krizi posunula. Zjistěte, zda se výměna týká i vašeho kotle.

 • 22. února 2024|Petr Woff
  Jaká je průměrná spotřeba elektřiny v rodinném domě a bytě?

  V tuzemských domácnostech přibývají sušičky, myčky a další spotřebiče. Nejnáročnější však zůstávají elektrické přímotopy, akumulační kamna a tepelná čerpadla. Srovnejme různé distribuční sazby, které závisí na používaných přístrojích. Průměrná spotřeba elektřiny v české domácnosti vychází na 2 930 kWh/rok, zateplená garsonka však funguje daleko šetrněji než starý rodinný dům.

 • Fotovoltaika na bytovém domě
  12. prosince 2023|Jana Březinová
  Fotovoltaika v bytovém domě od 2023: Až do výkonu 50 kWp a bez souhlasu všech vlastníků

  Od roku 2023 je instalace fotovoltaiky na bytový dům o dost jednodušší. Není potřeba souhlas všech vlastníků, ani sloučení do jednoho elektroměru. Existují dokonce čtyři způsoby, jak může SVJ provozovat fotovoltaiku a sdílet vyrobenou energii. Vlastníci bytů tak mohou ročně ušetřit 50–90 % na účtech za elektřinu.

 • Zapalování plynového sporáku
  02. prosince 2023|Petr Woff
  Jaká je průměrná spotřeba plynu v malém bytě? Výpočet

  V České republice převažují jednočlenné a dvojčlenné domácnosti, které snižují svoji spotřebu zemního plynu. V praxi záleží na tom, čím vytápějí, ohřívají vodu a rozpalují svoje kuchyňské sporáky nebo trouby. Při vytápění rozhoduje také tepelná izolace, a proto stará nezateplená garsonka může mít vyšší provozní náklady než velký moderní rodinný dům. Ukážeme vám, jak se počítá spotřeba plynu v malém bytě. 

 • Zálohy za energie - Dávání z peněženky peníze na topení
  29. listopadu 2023|Petr Woff
  Zálohy na energie: Jak řešit konkrétní situace?

  Za elektřinu či plyn platíte průběžné zálohy, které jsou regulované zákonem. Poradíme vám, jak snížíte své pravidelné výdaje, kdo vám okamžitě vrátí přeplatky, kdy je výhodný nedoplatek a přidáme další užitečné tipy. 

 • pojistky elektřiny
  23. listopadu 2023|Petr Woff
  Cenové stropy pro energie končí. Víte, kolik zaplatíte v roce 2024?

  Vláda brzy ukončí dotace, kterými doposud zmírňovala inflaci, a proto pravděpodobně opět zdraží elektřina. Zemní plyn může zlevnit, ale cena fosilních paliv záleží na nejistém geopolitickém vývoji. Zamysleme se společně, co znamená konec cenových stropů pro české domácnosti. Na tuzemském trhu a v legislativě najdeme zajímavé příležitosti, jak ušetřit nebo se vyhnout prudkému zdražení.

 • Žena u topení - srovnání nákladů na vytápění
  19. listopadu 2023|Petr Woff
  Srovnání nákladů na vytápění: Kolik zaplatíte za topení elektřinou nebo plynem?

  Nejnáročnější zůstávají elektrické přímotopy, ale zdražil i provoz plynových a peletových kotlů, městských tepláren a tepelných čerpadel. Nižší jsou ceny palivového dřeva nebo uhlí. Nejlevnější topení mají domácnosti, které důkladně zateplily svůj dům a větrají přes takzvanou rekuperaci. Aktualizujeme porovnání nákladů na vytápění: kilowatthodina (kWh) stojí od 1 do 6 Kč.

 • Zásuvky s eury
  15. listopadu 2023|Petr Woff
  Srovnání cen energií v EU: Maďaři mají nejlevnější plyn, ale nejvyšší inflaci

  Evropská unie spoléhala na ruský zemní plyn, avšak narazila na nespolehlivého obchodního partnera. Proto drasticky zdražily plynové elektrárny a energetické burzy. Členské státy zavedly nové dotace, aby zbrzdily inflaci. Maďarsko vsadilo na nízké cenové stropy, ale potom trpělo nedostatkem pohonných hmot. České domácnosti platí za elektřinu nadprůměrnou cenu, ovšem benzínu máme dostatek.

 • Balkónové solární panely
  15. listopadu 2023|Petr Pohůdka
  Balkonové solární panely: Vyplatí se jejich pořízení?

  Popularita solárních panelů na balkon roste. Lákají především nízkou cenou a snadnou instalací. Jejich neohlášeným provozem ale často riskujete mastnou pokutu. Má solární panel na balkoně skutečně smysl a na co si při provozu dávat pozor?