Cestovní pojištění – srovnání cen

Jistič - nízký tarif /noční proud

V cenících dodavatelů pojem noční proud už nějakou dobu nenajdete. Pokud doma elektřinou topíte nebo ohříváte vodu, nabídnou vám nízký tarif. Po dobu osmi až dvaadvaceti hodin denně vám pak do zásuvek může proudit levnější elektřina. Jak nízký tarif získat?

Domácnosti, které vedle běžných elektrospotřebičů, jako je lednička nebo pračka, provozují například ještě bojler, přímotopy, akumulační kamna nebo tepelné čerpadlo, mají šanci po část dne odebírat energii za nižší cenu. Dříve se levnější elektřina označovala jako noční proud. Ten už neexistuje. I tak ale můžete ušetřit, pokud si u dodavatele zažádáte o takzvanou dvoutarifní sazbu.

porovnání cen elektřiny

Levnější tarif proudí nejen v noci

Změnilo se názvosloví, změnily se podmínky pro přiznání levnějšího tarifu, a dokonce se změnily i časy, kdy do vašich zásuvek proudí levnější energie. Už dávno neplatí, že elektřina za nižší cenu běží jen mezi dvaadvacátou a šestou hodinou ráno (odtud název noční proud), takže je nutné zapínat pračku až na noc, abyste ušetřili.

Dnes se střídání mezi dražší a levnější elektřinou řídí pomocí hromadného dálkového ovládání (HDO), jež je v kompetenci distributorů, tedy společností ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce nebo PREdistribuce. Hromadné dálkové ovládání si lze představit jako soubor technických prostředků, které umožňují vysílat povely nebo signály, jež řídí přepínání tarifů. Časy, kdy k vám proudí levnější elektřina, vám sdělí váš distributor – stačí zavolat na zákaznickou linku či se podívat na web.

Abyste u svého distributora zjistili přesné časy spínání nízkého tarifu, budete potřebovat kód na HDO přijímači. U starších zařízení bývá přijímač v rozvodné skříni vedle elektroměru, u novějších je HDO už přímo součástí elektroměru. Kód bývá složen z několika číslic a písmen (jejich počet se liší podle distribuční oblasti).

Připomeňme pro pořádek, že v době platnosti nízkého tarifu spotřebovávají levnější proud všechny spotřebiče v celé domácnosti – myčka, lednička, pračka, počítač, televize a další –, nikoli například jen bojler nebo elektrické topení. Ač se to zdá logické, i s takovými dotazy se někdy na svých zákaznických linkách dodavatelé setkávají.

Jak získat nízký tarif elektřiny

Když se podíváte na ceníky dodavatelů, uvidíte, že jsou rozdělené podle distribučních sazeb. A distribuční sazby jsou právě to, co vás bude zajímat v případě, že chcete „noční proud“. Existují dvě jednotarifní distribuční sazby a osm dvoutarifních.

Jednotarifní distribuční sazby

Tyto distribuční sazby získáte bez splnění speciálních podmínek. Jsou určené pro domácnosti, které elektřinou svítí a napájejí běžné elektrospotřebiče, jako je lednička, pračka, televize nebo počítač. Elektřinu tedy nevyužívají k vytápění nebo ohřevu vody.

  • D01d – Distribuční sazba, kterou využívají domácnosti v menších bytech, garsonkách.

  • D02d – Distribuční sazba, která je vhodná pro domácnosti ve větších bytech.

Dvoutarifní distribuční sazby

Získání těchto distribučních sazeb vyžaduje splnění podmínek stanovených Energetickým regulačním úřadem. „Pravidla pro přiznávání distribučních sazeb při změně dodavatele nebo zákazníka v odběrném místě připojeném do distribuční soustavy na hladině nízkého napětí se řídí platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí,“ uvádí úřad na svém webu. Platná cenová rozhodnutí jsou k nahlédnutí tady.

Klíčovou podmínkou pro přiznání dvoutarifní distribuční sazby je provoz spotřebiče s vyšší energetickou náročností, který je využíván k vytápění nebo ohřevu vody. Typickým příkladem jsou elektrické přímotopy, akumulační kamna, tepelná čerpadla nebo bojler. Již několik let mohou dvoutarifní sazbu získat i majitelé elektromobilů, kteří si doma vůz dobíjejí. Další podmínky pro přiznání nízkého tarifu závisejí na typu dvoutarifní sazby. Zpravidla se jedná o povinnost odběratele splnit určité procento využití spotřebiče na celkovém příkonu domácnosti a zajistit jeho blokování v době vysokého tarifu.

Přehled dvoutarifních sazeb elektřiny

sazba

počet hodin nízkého tarifu        

využití elektřiny

D25d

8 hodin

ohřev vody (nižší spotřeba)

D26d

8 hodin

ohřev vody (vyšší spotřeba)

D27d

8 hodin

nabíjení elektromobilu 

D35d

16 hodin

hybridní vytápění (aktuálně již nelze zvolit, sazba byla přiznávána do 31. 3. 2016)

D45d

20 hodin

vytápění přímotopy (aktuálně již nelze zvolit, sazba byla přiznávána do 31. 3. 2016)

D56d

22 hodin

tepelné čerpadlo (aktuálně již nelze zvolit, sazba byla přiznávána do 31. 3. 2016)

D57d

20 hodin

elektrické vytápění včetně tepelného čerpadla

D61d

od PÁ 12:00 do NE 22:00

pro chataře a chalupáře

Jak si nízký tarif zařídit?

Jestli doma využíváte některý z výše zmíněných elektrospotřebičů a měli byste tak mít nárok na nízký tarif elektřiny, zažádejte si o něj. Bohužel to nefunguje tak, že by vám ho distributoři přidělili automaticky. Musíte tomu vykročit naproti. Dnes je už naštěstí možné vyřídit změnu distribuční sazby také on-line.

Změnu distribuční sazby můžete zahájit tak, že vyplníte příslušené formuláře na webu svého distributora (kdo je váš distributor, najdete například na faktuře za elektřinu nebo ve smlouvě na dodávky energií).

Tady jsou odkazy na formuláře jednotlivých distributorů:

Jak jsme už uvedli, základní podmínkou pro získání dvoutarifní sazby je nainstalované zařízení typu přímotopů, tepelného čerpadla, bojleru a podobně. Další podmínkou je, aby příkon zařízení činil stanovené procento z celkového příkonu domácnosti nebo aby výkon odpovídal tepelným ztrátám objektu (více informací k tomu najdete na webu Energetického regulačního úřadu či na webu vašeho distributora). Cestu k získání nízkého tarifu vám může znesnadnit nedostatečně velký hlavní jistič v odběrném místě, a tak vás může distributor požádat o jeho navýšení. Potom je nutné objednat elektrikáře.

Zároveň je třeba zajistit technické blokování spotřebičů, na něž se nízký tarif vztahuje. V praxi to znamená, že například akumulační kamna nemohou být zapojena do zásuvky, ale do speciálního obvodu, který se spíná přístrojem, jenž řídí vysoký a nízký tarif. Jinými slovy, bojler, akumulační kamna, přímotopy nebo tepelné čerpadlo musejí být napojeny na samostatný elektrický okruh, a to z toho důvodu, že pokud se HDO přepne do vysokého tarifu, je odběr těchto spotřebičů automaticky blokován (a nenavýší se tak spotřeba domácnosti).

Ve chvíli, kdy je blokování nainstalováno, může distributor změnit sazbu. Proces změny distribuční sazby tudíž není úplně snadný a nezvládnete ho přes noc. Budete muset vyplnit formuláře, objednat si elektrikáře a revizního technika, který ve své zprávě doloží, že je ve vašem odběrném místě vše, jak má být. Revizní zpráva stojí několik tisíc korun.

Přímotop - noční proud / nízký tarif elektřiny

Kolik ušetří „noční proud“?

Vyplatí se vůbec podstoupit změnu distribuční sazby a zažádat si o nízký tarif? Odpověď je jednoznačná – zcela určitě ano. Bojler, akumulační kamna, tepelná čerpadla i elektrické přímotopy jsou náročné spotřebiče a odebírají velké množství energie. A rozdíl mezi nízkým a vysokým tarifem bývá i dvě koruny za každou odebranou kilowatthodinu. Stačí nahlédnout do ceníků dodavatelů nebo svoji spotřebu zadat do on-line kalkulačky a zkoušet si „pohrát“ s různými distribučními sazbami. Rozdíl ve finální ceně za spotřebu elektřiny může být až několik tisíc korun ročně.

Máte-li doma například bojler, mohli byste získat distribuční sazbu D25d. Zatímco v nízkém tarifu byste za elektřinu platili něco málo přes 2 koruny, v případě vysokého tarifu je to kolem 4,30 korun. Podobné rozdíly jsou i v případě dalších distribučních sazeb určených pro domácnosti, které elektřinou vytápějí.

Jakmile si dvoutarifní distribuční sazbu pořídíte, můžete nízký tarif používat i k napájení ostatních elektrických spotřebičů – například myčku nebo pračku můžete zapnout až ve chvíli, kdy víte, že k vám HDO posílá levnější elektřinu. Úspory mezi nízkým a vysokým tarifem mohou být poměrně výrazné. Třeba pračka na jeden cyklus praní potřebuje kolem 1 kWh energie v závislosti na své energetické třídě. Potom může jedno vyprání vyjít buď na čtyři, nebo na dvě koruny. To samé platí i v případě myčky a dalších domácích pomocníků. Ušetřená částka se pak násobí a ročně může úspora v jedné domácnosti dosáhnout několika stovek až tisíců korun.

A ještě jeden tip na závěr. Pokud už dvoutarifní distribuční sazbu máte a jste doma zvyklí využívat „noční proud“, nezapomeňte si jednou za čas ověřit časy spínání HDO. Distributoři je totiž v průběhu roku mění.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 9