Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

co je HDO

Co je HDO?

HDO je zkratka pro hromadné dálkové ovládání. Jedná se o systém, který slouží pro dálkové přepínání vysokého a nízkého tarifu elektřiny. Pokud máte dvoutarifní sazbu elektřiny, měly by vás zajímat časy spínání HDO, abyste věděli, kdy čerpáte levnější elektřinu.

K čemu slouží HDO?

Funkce HDO je v podstatě dvojí. V první řadě přepíná elektřinu na  nízký tarif. Druhou funkcí je blokace spotřebičů s vysokým odběrem  v době vysokého tarifu – jedná se například o bojler. Pokud neběží nízký tarif, není možné spotřebič zapnout.

Proč vlastně existují dvoutarifní sazby pro domácnosti, které provozují spotřebiče s vysokým odběrem elektřiny (bojlery, přímotopy, dobíjení elektromobilu)? Důvodem je regulace spotřeby elektřiny v síti. Jelikož elektřinu není možné skladovat, snaží se distributor vyvážit odběr a výrobu. Pomocí HDO je možné na dálku regulovat odběry velkých spotřebičů, a tak rozložit odběr elektřiny v čase.

Jak funguje HDO?

Signál HDO je vysílán z rozvoden až ke koncovým odběratelům. K příjmu signálu HDO slouží přijímač – najdete ho v rozvaděči spolu s elektroměrem. Z přijímače HDO je veden signál ke stykači, který blokuje spínání spotřebiče vysokým odběrem elektřiny. V okamžiku sepnutí nízkého tarifu se nejen odblokuje výkonný spotřebič, ale také se přepne elektroměr, aby počítal veškerou spotřebu v domácnosti v nízkém (levnějším) tarifu.

Časy spínání HDO

Každá dvoutarifní sazba má jinou délku nízkého tarifu. Stejně tak se liší časy, kdy nízký tarif spíná a jak dlouho běží. Konkrétní časy spínání HDO se liší pro každou domácnost a výjimečně se mohou měnit i ze dne na den. Určitě se vyplatí si časy spínání HDO zkontrolovat alespoň jednou za pár měsíců.

Kde najít časy spínání HDO?

Časy spínání HDO najdete na stránkách svého  distributora, který vám přísluší podle distribučního území.


Pro zjištění času spínání nízkého tarifu musíte znát povel nebo kód HDO. Ten najdete přímo na přijímači HDO nebo v elektroměru.