Cestovní pojištění – srovnání cen

Co je HDO?

HDO je zkratka pro Hromadné dálkové ovládání. Jedná se o systém, který slouží pro dálkové přepínání vysokého a nízkého tarifu elektřiny. Pokud máte dvoutarifní sazbu elektřiny, měly by vás zajímat časy spínání HDO, abyste věděli, kdy čerpáte levnější elektřinu.

K čemu slouží HDO?

Funkce HDO je v podstatě dvojí. V první řadě přepíná elektřinu na nízký tarif. Druhou funkcí je blokace spotřebičů s vysokým odběrem v době vysokého tarifu – jedná se například o bojler. Pokud neběží nízký tarif, není možné spotřebič zapnout.

Proč vlastně existují dvoutarifní sazby pro domácnosti, které provozují spotřebiče s vysokým odběrem elektřiny (bojlery, přímotopy, dobíjení elektromobilu)? Důvodem je regulace spotřeby elektřiny v síti. Jelikož elektřinu není možné skladovat, snaží se distributor vyvážit odběr a výrobu. Pomocí HDO je možné na dálku regulovat odběry velkých spotřebičů, a tak rozložit odběr elektřiny v čase.

Srovnat dodavatele elektřiny

Jak funguje HDO?

Signál HDO je vysílán z rozvoden až ke koncovým odběratelům. K příjmu signálu HDO slouží přijímač – najdete ho v rozvaděči spolu s elektroměrem. Z přijímače HDO je veden signál ke stykači, který blokuje spínání spotřebiče vysokým odběrem elektřiny. V okamžiku sepnutí nízkého tarifu se nejen odblokuje výkonný spotřebič, ale také se přepne elektroměr, aby počítal veškerou spotřebu v domácnosti v nízkém (levnějším) tarifu.

Časy spínání HDO

Každá dvoutarifní sazba má jinou délku nízkého tarifu. Stejně tak se liší časy, kdy nízký tarif spíná a jak dlouho běží. Konkrétní časy spínání HDO se liší pro každou domácnost a výjimečně se mohou měnit i ze dne na den. Určitě se vyplatí si časy spínání HDO zkontrolovat alespoň jednou za pár měsíců.

Kde najít časy spínání HDO?

Časy spínání HDO najdete na stránkách svého distributora , který vám přísluší podle distribučního území.

Změnit dodavatele

Pro zjištění času spínání nízkého tarifu musíte znát povel nebo kód HDO. Ten najdete přímo na přijímači HDO nebo v elektroměru.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2