Blog
Osobní finance
Drobné ve skleničce

Finanční pomoc v období koronaviru: Na co máte nárok a jak žádat?

27. dubna 2020|Jana Březinová|

Přivedla vás současná pandemie koronaviru a související nařízení do finanční tísně? Dostali jste výpověď, nebo vám snížili mzdu? Zjistěte možnosti, jak můžete složitou finanční situaci překlenout.

Odložte si splátky hypoték a úvěrů

Přestože vaše příjmy klesly, splátky závazků zůstaly stejné. Pokud vás do neúnosné finanční situace dostává splácení hypotéky nebo úvěru, požádejte svoji banku o odklad. Česká vláda schválila v reakci na pandemii koronaviru možnost odkladu splátek o tři nebo šest měsíců.

Moratorium je závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti, které hypotéky a úvěry poskytují. V rámci tříměsíčního nebo půlročního období nemusíte splácet jistinu, úroky, ani žádné další poplatky vyplývající z úvěru. Půjčka se vám ovšem bude nadále úročit v souladu s vašimi smluvními podmínkami. Doba splácení se tak kromě doby přerušení ještě o něco prodlouží.

Na jaké půjčky se odklad vztahuje?

Opatření se vztahuje na hypotéky, spotřebitelské půjčky a podnikatelské úvěry. Nelze jej aplikovat na operativní leasing, kreditní karty, kontokorent, revolvingové úvěry a na úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu.

Jaké jsou podmínky?

Nárok na odklad máte u půjček sjednaných před 26. březnem 2020 za předpokladu, že jste do té doby neměli zpoždění s jejich placením delší než 30 dnů. Není třeba se obávat, že by vám odklad splátek zkomplikoval budoucí žádosti o půjčku – přerušení nepřinese negativní zápis v registrech.

Přestože konkrétní důvody nemusíte bance nijak prokazovat, součástí žádosti je prohlášení, že této možnosti chcete využít z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru na vaši finanční situaci. V případě, že by se při namátkové kontrole prokázala neoprávněnost žádosti, může se jednat o trestný čin úvěrového podvodu se všemi právními důsledky.

Požádejte o ošetřovné

Museli jste kvůli uzavření škol a školek zůstat doma se svými dětmi? Pak požádejte o ošetřovné. Původně činila výše ošetřovného 60 % redukovaného vyměřovacího základu, v dubnu přistoupila vláda k navýšení na 80 %. Na novou výši ošetřovného vzniká nárok v období od 1. dubna do 30. června 2020. Zaměstnanci tak nemusí čerpat dovolenou nebo neplacené volno. Po navýšení na 80 % by ošetřovné mělo u většiny zaměstnanců představovat zhruba 90 % jejich čisté mzdy.

Dítě čte

Kdo má na ošetřovné nárok?

Nárok na ošetřovné se týká rodičů pečujících o děti do 13 let. Dále se vztahuje na rodiče handicapovaných dětí běžně umístěných v denních stacionářích a na případy, kdy jsou děti závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost). O ošetřovné mohou zažádat rovněž zaměstnanci, kteří se po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb doma starají o starší nebo postižené členy rodiny.

O ošetřovné mohou žádat kromě zaměstnanců i OSVČ a nově také zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Další informace i přesný návod, jak o ošetřovné žádat, včetně požadovaných tiskopisů, naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Dohodněte se na odkladu nájemného

Pokud bydlíte v pronajaté nemovitosti, zkuste se s pronajímatelem dohodnout na odkladu nájemného, případně na jeho dočasném snížení.

Odklad nájemného posvětil také český parlament, který schválil zákon, podle kterého nájemník bytu nesmí dostat výpověď, nedokáže-li platit nájemné kvůli epidemii koronaviru. Zákon stanovuje, že nájemník má právo uhradit dluh za období od 12. března do 31. července až do konce letošního roku.

Jaké jsou podmínky odkladu nájemného?

Tento scénář má přijít pouze v situaci, kdy selžou všechny jiné možnosti, jako například vzájemná dohoda nebo využití kauce. Nájemník musí pronajímateli nejen oznámit, ale rovněž doložit, že k prodlení plateb dochází převážně v důsledku koronavirové epidemie a souvisejících opatření. Pokud nájemce neprodleně nedoloží pronajímateli absenci příjmů, ochranné opatření se na něj nevztahuje.

Nejlepší je dohoda obou stran

Je-li pro vás platba nájmu neřešitelným problémem, zkuste se s pronajímatelem domluvit na oboustranně vyhovujícím řešení. Mějte na paměti, že i pronajímatel s penězi od vás počítá a že ho tímto postupem dostáváte možná do podobně složité situace, v jaké jste nyní vy.

Vypisování smlouvy u notebooků

Požádejte o mimořádnou okamžitou pomoc

Dalším z nástrojů státu, jak pomoci lidem ve finanční tísni, je mimořádná okamžitá pomoc. Jedná se o jednorázovou dávku, jejíž maximální výše činí patnáctinásobek životního minima jednotlivce, od letošního dubna nově až 57 900 Kč. Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc vzniká v šesti základních případech:

  • když nenaplňujete podmínky hmotné nouze, ale z důvodu nedostatku financí vám hrozí vážná újma na zdraví,

  • jestliže vás postihla vážná mimořádná událost, kterou vám vaše sociální a majetkové poměry neumožňují překonat,

  • pokud nemáte v důsledku svých sociálních a majetkových poměrů finanční prostředky na úhradu nezbytného jednorázového výdaje (týká se zejména správních poplatků),

  • když nemáte s ohledem na příjmy, sociální a majetkové poměry dostatečné finanční prostředky na úhradu nebo opravu nezbytného předmětu dlouhodobé potřeby (např. lednička či pračka),

  • jestliže nemáte dostatečné finanční prostředky na úhradu nezbytného jednorázového výdaje souvisejícího se sociálně právní ochranou dětí,

  • hrozí-li vám sociální vyloučení (např. po propuštění z výkonu trestu).

O mimořádnou okamžitou pomoc můžete zažádat na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR. Další informace a potřebné formuláře naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Využijte pomoc od dodavatelů energií nebo zdravotních pojišťoven

Mezi subjekty, které chtějí svým klientům pomoci překlenout složité období, patří i dodavatelé energií nebo zdravotní pojišťovny.

Největší distributor elektřiny ČEZ umožní domácnostem, které se kvůli pandemii koronaviru dostanou do potíží s placením záloh, odklad plateb až o tři měsíce. Ostatní dodavatelé energií tuto možnost oficiálně neumožňují, ale uvádí, že jsou připraveni na základě individuálního posouzení nabídnout svým zákazníkům řešení. Zkuste kontaktovat svého dodavatele a zeptat se, zda nějakou formu pomoci nenabízí.

Malou náplastí může být i příspěvek od zdravotní pojišťovny. Některé nabízejí bonus na nákup dezinfekcí, roušek nebo respirátorů. Nejde o žádnou závratnou částku, na druhou stranu váš rodinný rozpočet zatížily v poslední době i tyto neočekávané výdaje, tak proč příspěvek nevyužít.

Jana Březinová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).