Blog
Půjčky a úvěry
Co je to osobní bankrot? Mnohaletá cesta z dluhů i naděje na nový začátek...

Co je to osobní bankrot? Mnohaletá cesta z dluhů i naděje na nový začátek...

04. února 2021|Vendula Flassig Vrablová|

Půjčit si na nové bydlení, rekonstrukci toho stávajícího, letní dovolenou nebo třeba vybavení domácnosti je dneska otázkou několika mála kliknutí. Bohužel někteří spotřebitelé neodhadnou svoji aktuální situaci nebo schopnost splácet a půjčky jim přerostou přes hlavu. Pokud je to i váš případ, je dobré zachovat chladnou hlavu a postavit se problémům čelem. Jedním ze způsobů, jak se zbavit dluhů jednou pro vždy, je osobní bankrot. Jaké jsou jeho podmínky a kdo ho může vyhlásit? Odpovědi na tyto a spoustu dalších otázek, budou součástí následujících řádků.srovnejto.cz/pujcky-a-uverysrovnejto.cz/pujcky-a-uvery

Porovnat půjčky

Co je to osobní bankrot?

Osobní bankrot je velmi zjednodušeně řečeno několikaletá cesta z dluhů. Ve své podstatě se jedná o situaci, kdy spotřebitel nezvládá dále řešit svou finanční situaci se splácením půjček.

Narůstají mu proto dluhy a začíná reálně čelit exekucím. V takovém případě je na místě o osobním bankrotu a následném oddlužení začít vážně uvažovat. Díky procesu oddlužení se totiž spotřebitel může legálně zbavit dluhů jednou pro vždy.

A jak vlastně funguje osobní bankrot? Základní princip vyhlášení osobního bankrotu spočívá ve sjednocení všech závazků dlužníka do jednoho společného závazku, který dlužník splácí ve stanovené splátce. Samotnému oddlužení ale musí pochopitelně předcházet formálně i obsahově správná žádost a povolení schválené příslušným soudem.

Kolik a na jak dlouho?

Až do roku 2019 bylo pevně dané, že doba, po kterou bude dlužník své závazky splácet, bude činit pět let. Novela zákona řešící oddlužení, která vstoupila v platnost 1. 6. 2019 ale podmínky bankrotu zmírnila. Lidé tak mohou od zmíněného data buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60% dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30% dlužné částky.

V polovině roku 2021 by se navíc díky další novele délka osobního bankrotu měla zkrátit na tři roky. Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky bude platit, že dlužník nebude muset splatit určité procento svých pohledávek, aby mohl být oddlužen.

Mezi další podmínky „zkráceného oddlužení“ patří také to, že dlužník musí uhradit alespoň tolik dluhu, kolik dlužník zaplatí insolvenčnímu správci (nyní se jedná o částku 1 100 Kč za měsíc – tedy necelých 40 000 Kč za tři roky).

Kdo může osobní bankrot vyhlásit?

Osobní bankrot může vždy vyhlásit pouze fyzická osoba (dlužník), nikoli jeho věřitel. Celý proces začíná podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení formou oddlužení, který podává zprostředkovatel. Tím může být advokát, notář, soudní exekutor či akreditovaná osoba. Zmíněný návrh je podán na příslušném krajském soudu v místě trvalého bydliště dlužníka.

Bankrot fyzické osoby a jeho podmínky:

 • Dlužník má minimálně dva věřitele;

 • dlužník je v prodlení se splatností (tzn., že závazky dlužníka jsou po splatnosti déle než 30 dní);

 • dlužník není schopen své dluhy splácet bez jakékoli vidiny zlepšení;

 • dlužník musí měsíčně platit zálohu na odměnu insolvenčního správce (ve snížené 30% výši) a jeho hotové výdaje.


Jak funguje osobní bankrot v praxi?

Pokud soud návrh schválí, může osobní bankrot probíhat jedním ze dvou možných způsobů. Prvním je zpeněžení majetkové podstaty a druhým plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Co to znamená v praxi?

Při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty bude dlužník platit pravidelné měsíční splátky, ale zároveň bude prodán jeho majetek. Podstatou plnění splátkového kalendáře je, že příjmy, které dlužník po usnesení o schválení oddlužení získá, budou rozděleny na část nezabavitelnou a část zabavitelnou.

Zabavitelnou částku posílá zaměstnavatel přímo na účet vedený insolvenčním správcem. Ten ze zaslaných prostředků postupně platí svou odměnu, hotové výdaje a běžné výživné, které je dlužník povinen hradit. Zbývající částku rozděluje mezi přihlášené věřitele dlužníka. Výše nezabavitelné částky se následně odvíjí od výše příjmů dlužníka a počtu osob žijících s dlužníkem ve společné domácnosti.

Jak na sebe vyhlásit osobní bankrot?

Samotný návrh na povolení oddlužení musí být podán na předepsaném formuláři. Kromě toho musí obsahovat určité formální a obsahové náležitosti, mezi které patří:

 • Označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat;

 • popis rozhodných skutečností, které dokládají, že je dlužník v úpadku;

 • odůvodnění výše hodnoty plnění, které v průběhu oddlužení obdrží nezajištění věřitelé (tedy informace o mzdě a jiných příjmech dlužníka a předpokládaném procentuálním uspokojení nezajištěných věřitelů);

 • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 12 měsících;

 • údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců;

 • návrh způsobu oddlužení;

 • počet vyživovaných osob (manžel/ka a děti);

 • seznam veškerého majetku dlužníka (zajištěného i nezajištěného);

 • čestné prohlášení, že byl dlužník při sepisu insolvenčního návrhu poučen o svých povinnostech v insolvenčním řízení.

Pokud v návrhu figurují osoby, které jsou ochotny zavázat se při povolení oddlužení jako spoludlužníci či ručitelé dlužníka, musí tento dokument také podepsat. Samozřejmostí je i podpis manžela nebo manželky. Všechny tyto podpisy pak musí být úředně ověřeny.

Pokud dojde k uspokojení věřitelů splněním některé ze zákonných podmínek (splacené veškerých vzniklých závazků nebo jejich procentuální části), je osobní bankrot ukončen a spotřebitel vstupuje nově do života bez dluhů.

Vendula Flassig Vrablová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).