Cestovní pojištění – srovnání cen

spotřebitelský úvěr

Zamysleli jste se někdy nad tím, co je spotřebitelský úvěr a jaká je vlastně jeho pravá podstata? Drtivou většinu určitě napadne, že jde o jistý vztah mezi úvěrujícím a úvěrovaným (dříve věřitelem a dlužníkem), což je nepochybně pravda. Problematika spotřebitelských úvěrů je ale poněkud komplikovanější. Na našem trhu jich totiž existuje nepřeberné množství a zorientovat se v nich proto není tak jednoduché. Víte, že mezi spotřebitelské úvěry patří třeba kontokorent nebo nákup na splátky?

Obecná charakteristika spotřebitelského úvěru

Jak už název tohoto produktu napovídá, jedná se o úvěr poskytovaný spotřebitelům – čili jednotlivcům nebo domácnostem. Tento úvěr má sloužit k nákupu spotřebních předmětů, služeb, pořízení nebo stavby bytu nebo domu apod. A tady je potřeba zmínit jeden zásadní rozdíl oproti komerčnímu úvěru. Spotřebitelský úvěr slouží výlučně k pořízení předmětu, který se ale zároveň nestává zdrojem příjmů pro splácení tohoto úvěru. 

Právní úprava spotřebitelského úvěru

Spotřebitelské úvěry upravuje zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který vstoupil v platnost 1. prosince 2016. Novela spotřebitelského zákona významně zlepšila postavení spotřebitele a kultivovala podnikatelské prostředí v této oblasti. Zákon upravuje všechny druhy spotřebitelských úvěrů – od klasických hotovostních úvěrů, přes kreditní karty, nákupy zboží na splátky, mikropůjčky až po hypotéky a jiné úvěry na bydlení. 

Spotřebitelské úvěry se dělí do několika podskupin

Spotřebitelské úvěry dělíme podle účelovosti na účelové (jsou poskytnuty na předem stanovený účel – např. spotřebitelský úvěr na bydlení) a neúčelové (obvykle bývají dražší, záleží ale na klientovi, jak s vypůjčenými prostředky naloží), dále pak podle typu výplaty na hotovostní (vyplaceny v hotovosti) a bezhotovostní úvěry (vyplaceny na účet). Spotřebitelské úvěry rozdělujeme také podle zajištění na úvěry zajištěné (např. nemovitostí nebo automobilem) a úvěry nezajištěné. Poslední skupinou jsou spotřebitelské úvěry podle doby splatnosti. Tady rozlišujeme krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé úvěry.

Nejčastější druhy spotřebitelských úvěrů

Jaké spotřebitelské úvěry patří mezi ty nejčastější, se kterými se můžete u tuzemských bank a nebankovních společností setkat? Jsou to třeba následující:

  • Kontokorent: Jde o krátkodobý, neúčelový a nezajištěný úvěr, sjednávaný k běžnému účtu banky v pohyblivé výši dle potřeb klienta až do maximální výše sjednaného úvěrového rámce. Povolené přečerpání – jak se kontokorentu často říká – je potřeba uhradit v předem daném termínu (obvykle měsíc až 1 rok). Jde vlastně o typ revolvingového úvěru (opakované obnovování při splnění podmínek).

  • Koupě na splátky: Ačkoli se může zdát, že o úvěr spotřebitel žádá přímo v obchodě, kde si chce zboží koupit, ve skutečnosti ho poskytuje některý z nebankovních poskytovatelů úvěrů nebo banka.

  • Nebankovní úvěr: Jak už název tohoto spotřebitelského úvěru napovídá, jedná se o finanční rezervu, kterou spotřebiteli může poskytnout nebankovní společnost. Nabídka nebankovních úvěrů je opravdu pestrá – od úvěrů bez registru, přes půjčky do výplaty, až po úvěry bez dokládání příjmu.

  • Úvěr z kreditní karty: Krátkodobý, neúčelový a nezajištěný úvěr, který je čerpán při každém použití kreditní karty. Po určitou dobu banka poskytuje finanční prostředky bezúročně, určitou částku nebo plnou výši vyčerpaných peněz je ale potřeba ve stanovený čas vždy vrátit. V opačném případě jsou spotřebiteli účtovány poměrně vysoké poplatky.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 3