Blog
Hypotéky
Hypotéka domy

Co je potřeba k vyřízení hypotéky? - 1. díl

30. dubna 2020|Sára Nováková|

Pokud budete u banky žádat o hypotéku, budete potřebovat bance doložit řadu dokumentů. Čím dříve a rychleji bance dodáte vše potřebné, tím rychleji budete mít k dispozici i peníze k čerpání. Co po vás tedy banka bude chtít?

Doložte svůj příjem

Základním kamenem pro získání hypotéky je dostatečný příjem. Jeho výše se odvíjí od částky, na kterou si hypotéku berete. Zcela logicky pak platí, že čím vyšší hypotéka, tím vyšší musí být i váš příjem. Banky u žadatelů posuzují příjmy z několika hledisek. Česká národní banka vydala k 1. říjnu 2018 tato doporučení:

1 - celková výše vašich dluhů nesmí překročit devítinásobek vašeho ročního příjmu. (Tzv.

ukazatel DTI - debt-to-income - celková výše dluhů k čistému příjmu.)

2 - Podíl splátky na čistém měsíčním příjmu nesmí překročit 45 %. (Tzv. ukazatel DSTI - debt-

service-to-income - podíl splátky dluhu na čistém měsíčním příjmu.)

A tato pravidla platí až do dnešního dne v kombinaci s tím, že banky smí poskytovat úvěry pouze do 90 % LTV, přičemž hypotéky s objemem 80 - 90 % LTV mohou poskytovat jen do výše 15 % objemu všech poskytnutých hypoték.

To, jestli tyto podmínky splňujete či nikoli, si už banka ověří sama. Důležité je, abyste doložili svůj příjem. Jak?

Chci se dozvědět více o hypotéce

Jste zaměstnanec nebo OSVČ?

Doložení příjmů pak závisí na tom, jakým způsobem své příjmy získáváte. Zaměstnanci dokládají potvrzení o výši čistého příjmu za poslední 3 měsíce.

Toto potvrzení vám vystaví účetní vašeho zaměstnavatele. Buď na svém tiskopisu, nebo na tiskopisu banky, bude-li ta na tom trvat.

V některých případech může banka vyžadovat místo potvrzení 3 výplatní pásky, potvrzené a označené razítkem zaměstnavatele. A některé banky žádné potvrzení nevyžadují. Zejména ve chvíli, kdy u ní máte vedený běžný účet a chodí vám tam výplata, takže banka dlouhodobě vaše příjmy zná.

Mějte na paměti, že u žádosti o hypotéku může být problém, pokud jste ve zkušební či výpovědní době. Někde mohou dokonce vyžadovat i potvrzení o tom, že nejste ve zkušební době, nebo že s vámi není vedené jednání o ukončení pracovního poměru. Či že už přímo nejste ve výpovědní době.

Podnikatelé dokládají svůj příjem daňovým přiznáním, které bance předloží, a to buď za poslední rok, nebo za poslední dva roky. Někdy může banka vyžadovat daňové přiznání potvrzené Finančním úřadem.

Vyřízení hypotéky

Podnikatel dokládá ještě další dokumenty

U zaměstnance stačí příjem doložit zmíněným potvrzením výše. OSVČ ale musí často kromě daňového přiznání doložit ještě živnostenské oprávnění a případně koncesi.

A dále je potřeba doložit potvrzení o zaplacení daně a potvrzení z České správy sociálního zabezpečení a ze zdravotní pojišťovny o tom, že na jejich účet provádíte pravidelné platby

A někdy může banka chtít i potvrzení o bezdlužnosti vůči Finančnímu úřadu.

Toto potvrzení vám za poplatek vystaví samotný Finanční úřad, a to do 30 dnů. Standardně však lhůta bývá kratší a potvrzení můžete získat i za týden. Výjimkou jsou situace, kdy vlastníte více nemovitostí v různých krajích či okresech. V takovém případě se celé vystavení potvrzení protáhne. Finanční úřad totiž musí obeslat svá pracoviště a ode všech získat potvrzení o tom, že nikde nedlužíte na dani z nemovitosti.

Jaké další příjmy doložit?

Při žádosti o hypotéku vám může pomoci doložení i jiných příjmů. Například příjmů z pronájmu jiné nemovitosti. To doložíte například výpisem z účtu a vlastnickým listem k této nemovitosti. Banka bude chtít pravděpodobně vidět i nájemní smlouvu.

Dokládat pak můžete i příjmy z kapitálového majetku, například z cenných papírů.

V následujícím článku si popíšeme, co dalšího je potřeba k vyřízení hypotéky.

Sára Nováková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).