Co je zesplatněný úvěr?

Zesplatněný úvěr je pojem, kterého je třeba se po právu obávat. Pokud k němu totiž dojde, úvěrová smlouva je prakticky okamžitě zrušena a dlužník musí dluh okamžitě splatit. Upozorňujeme, že následující informace se týkají pouze spotřebitelských úvěrů. Zesplatňování podnikatelských úvěrů má pár odlišností.

Jak může dojít k zesplatnění úvěru?

K zesplatnění dochází zejména v důsledku prodlení s hrazením úvěru. V případě spotřebitelského úvěru je klient před zesplatněním vyzván k úhradě dlužných splátek, k čemuž je mu poskytnuta lhůta 30 dnů.

Zesplatnění tak představuje nejzazší prostředek, ke kterému věřitel přistupuje v případech, kdy klient dlouhodobě či opakovaně nehradí splátky úvěru, popř. zásadním způsobem porušil jiná ujednání smlouvy, a toto porušení neřeší, a to ani přes opakované výzvy.

Co to znamená v praxi?

Pokud k zesplatnění úvěru dojde, znamená to, že dlužník musí najednou uhradit celý doposud nesplacený zůstatek jistiny úvěru, ke kterému přirůstá dosud nesplacená, avšak do okamžiku zesplatnění již splatná, část úroků.

V praxi to proto znamená, že chvílí zesplatnění dlužník přichází o možnost hradit úvěr v jednotlivých měsíčních splátkách a je povinen uhradit celý zesplatněný závazek jednorázově.

Co dělat, pokud hrozí zesplatnění?

V první řadě je potřeba s daným poskytovatelem půjčky aktivně komunikovat a hledat další způsoby a možnosti, jak vzniklý dluh hradit. Pokud k zesplatnění již dojde, je možné se, v závislosti na okolnostech, dohodnout s další společností např. na uhrazení zesplatněného úvěru po částech. I zde je však povinností klienta aktivně s novou společností komunikovat a snažit se vzniklou situaci řešit.

Kam dál?

Slovník pojmů - energie
Slovník pojmů - pojištění
Slovník pojmů - tarify