Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Jistina

Co je jistina

Všeobecně jistina představuje základní peněžní částku, kterou si člověk půjčil nebo naopak vložil. V případě půjček jistina tvoří hlavní složku celkové částky zaplacenou za půjčku a jedná se o částku, kterou si konkrétně dlužník půjčil bez úroků a dalších poplatků.

Jistina nezahrnuje úroky ani poplatky

Celková částka zaplacená za půjčku se skládá z několika částí. Hlavní část této celkové částky tvoří jistina, což je částka, kterou se klient půjčil od banky či nebankovní společnosti.

Vedle jistiny celková částka obsahuje úroky nebo poplatek jako odměnu poskytovateli půjčky za poskytnutí půjčky a případně další poplatky, které souvisí s vybranou půjčkou (např. poplatek za vyřízení půjčky nebo vedení úvěrového účtu).

Co znamená úmor

Jednotlivé splátky půjčky pak tvoří dvě složky - úrok a úmor. V případě anuitního splácení se poměr těchto dvou složek v průběhu splácení mění. Zpočátku je úrok vyšší a klesá, až je převýší úmor. Úrok je přitom částka, která jde na splácení úroků, úmor se zase týká splácení výše uvedené jistiny.

Překlenovací úvěr a úlohy jistiny

Překlenovací úvěr je typ úvěru poskytnutý ke stavebnímu spoření, u něhož se splácí pouze úroky. Jistina se začne splácet teprve tehdy, když je překlenovací úvěr převeden na klasickou hypotéku.