Výbuch

 • Výbuch nejčastěji způsobuje únik plynu

 • Jak předcházet výbuchu a na co si dát pozor

 • Jak se pojistit na riziko výbuchu

Pro sjednání pojištění majetku vyberte jednu z možností:

Co je imploze a exploze

 • Výbuch neboli exploze znamená prudké uvolnění energie směrem ven kvůli vysokému tlaku. K výbuchu může dojít z různých příčin – například při vysokém tlaku plynu nebo kapaliny v uzavřené nádobě, kvůli přeskočení elektrického výboje, z důvodu jaderné nebo chemické reakce.

 • Imploze je opakem exploze a představuje reakci, kdy dojde vlivem vysokého tlaku ke zborcení směrem dovnitř. Může nastat v uzavřeném prostoru či nádobě, kde je vakuum nebo nižší tlak ve srovnání s vnějším okolím.

Nejčastější příčiny výbuchu

Nejčastěji vznikne výbuch v domácnosti kvůli úniku plynu. Ten může být způsoben neodbornou instalací nebo nesprávnou údržbou plynového zařízení a rozvodů. K výbuchu může dojít i z důvodu elektrického zkratu nebo závady na elektrickém zařízení, jako je například bojler na ohřev teplé vody. Menší výbuch může zavinit i mobilní telefon nebo jeho nabíječka.

Podceňovat byste neměli ani skladování hořlavých a výbušných chemikálií v dílně a garáži. Čím nižší je bod vzplanutí, tím větší existuje riziko, že látka začne hořet a dojde k výbuchu. K nejrizikovějším látkám v domácnosti patří ethanol, aceton, toluen, benzin nebo propan-butan. Dejte pozor i na správné skladování pyrotechniky o Vánocích.


Výbuch plynu

Výbuch zaviní jen malý únik zemního plynu, protože ve směsi se vzduchem vytváří silně třaskavou směs. Pak stačí malá jiskra a dojde k velké explozi. K úniku plynu nejčastěji dochází kvůli zanedbaným revizím plynových zařízení a rozvodů, případně kvůli neodborné instalaci.

Pokud dojde k úniku plynu z nějakého zařízení v domácnosti, vypněte hlavní přívod plynu do bytu a místnost důkladně vyvětrejte. Při úniku plynu nerozsvěcujte, nezvoňte na zvonek ani nepoužívejte v místnosti mobil – to vše může způsobit výbuch plynu.

Domov v bezpečí

Chraňte svůj majetek pojištěním

I když uděláte pro prevenci vše, nešťastné náhodě se někdy zkrátka nevyhnete. Kvůli výbuchu hrozí škody za miliony a můžete přijít o střechu nad hlavou. Chraňte svůj domov pomocí kvalitního pojištění majetku.

Pro sjednání pojištění majetku vyberte jednu z možností:

kotel na dřevo
Výbuch kotle

K výbuchu kotle může dojít kvůli závadě nebo nesprávné obsluze. Lidská chyba bývá příčinou výbuchu především u kotlů na tuhá paliva, u nichž hrozí přetopení, nedokonalé hoření a nesprávný odtah spalin nebo přetlakování kvůli nezapnutí čerpadla. Každý kotel a otopná soustava by měly být vybaveny expanzní nádobou a pojistným ventilem, které v případě, že dojde ke zvýšení tlaku vody nad bezpečný limit, odeberou část vody ze systému.

bojler
Výbuch bojleru

U bojleru bývá příčinou exploze závada na tepelné pojistce. Voda v bojleru se přehřívá, tím stoupá tlak v nádobě a může dojít až k výbuchu bojleru. Také bojler by měl být vybaven pojistným ventilem, který při přetlaku upustí část vody. Pokud ovšem dojde k zanesení ventilu nečistotami, nemusí fungovat správně.

Papiňák
Výbuch papiňák

Výbuchu papiňáku se obává řada hospodyněk, a proto ho k vaření raději nepoužívá. Tlakový hrnec skutečně může explodovat, pokud ho nebudete správně používat. Hrnec je opatřený bezpečnostními ventily, kterými může unikat přebytečná pára, aby nedošlo k přetlakování. Ventily proto musí být čisté a průchozí. Zároveň byste hrnec neměli přeplnit. Jakmile se pokrm v papiňáku začne vařit, ztlumte sporák. Hrnec otevírejte až poté, co je všechna pára pryč.

Jak se vyhnout nebezpečí výbuchu

 • Kotel, bojler a plynová zařízení nechte instalovat odborníkem.

 • Provádějte pravidelnou údržbu a revizi zařízení.

 • Čistěte a udržujte spalinové cesty a komíny, nechte provést kontrolu kominíkem v předepsaném intervalu.

 • V případě poruchy zařízení hned odstavte z provozu a na opravu povolejte odborníka.

 • V kotli na tuhá paliva spalujte pouze povolené palivo.

 • Dbejte na správný přívod vzduchu a tah komína. Zkontrolujte, jestli funguje oběhové čerpadlo.

 • Neroztápějte kotel nebo krbová kamna pomocí hořlavých kapalin.

 • Nebezpečné hořlaviny skladujte v nádobách a podmínkách podle návodu výrobce.

 • Pro nabíjení mobilního telefonu a další elektroniky používejte originální adaptéry a dávejte pozor na přehřátí přístroje.

Pojištění výbuchu

Výbuch v domácnosti dokáže způsobit ohromné škody, často naruší statiku domu a dojde ke zřícení celé budovy. Z toho důvodu by vám rozhodně nemělo chybět kvalitní pojištění majetku, které výbuch zahrnuje. Výbuch si můžete pojistit jak v rámci pojištění nemovitosti (tj. samotné budovy – zdi, okna, dveře, podlahy), tak v rámci pojištění domácnosti (tj. vybavení – nábytek, spotřebiče, oblečení, sportovní potřeby).

Výbuch patří spolu s požárem k rizikům, jež pojišťovny kryjí v rámci základních živlů. Nicméně nebylo tomu tak vždy, výbuch a pád letadel se začal přidávat do základního pojištění majetku až po roce 2011.

Příklad definice výbuchu v pojistných podmínkách

Výbuchem se rozumí náhlý ničivý účinek tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par, který je doprovázen tlakovou vlnou s ničivými účinky na hmotné věci. Výbuchem tlakové nádoby (např. kotle nebo potrubí se stlačeným plynem nebo párou) se rozumí roztržení stěn tlakové nádoby v takovém rozsahu, že došlo k náhlému vyrovnání tlaku mezi vnitřkem nádoby a jejím okolím. Výbuchem je i prudké vyrovnání podtlaku (imploze).

Výjimky z pojištění

Pojišťovny obvykle za výbuch nepovažují aerodynamický třesk způsobený provozem letadla a reakci ve spalovacích motorech, střelných zbraní a jiných zařízení, v nichž se energie výbuchu cílevědomě využívá.


Domov v bezpečí

Najděte nejvýhodnější pojištění majetku

Neplaťte za pojištění víc, než musíte. Pomocí online kalkulačky si porovnáte pojištění majetku od několika pojišťoven, a tak najdete to nejvýhodnější na trhu.

Vyberte jednu z možností:

Výbuch auta

K výbuchu může dojít nejen v domácnosti, ale také u vašeho vozidla. Pokud chcete svůj vůz chránit proti riziku výbuchu, musíte si sjednat havarijní pojištění. Každá pojišťovna k riziku exploze přistupuje trochu jinak, proto si pečlivě přečtěte pojistné podmínky a vyberte si pojištění, které odpovídá vašim potřebám.

Například Kooperativa nepíše v pojistných podmínkách přímo o pojištění výbuchu, pojištění se vztahuje na požár a jeho průvodní jevy. ČSOB pojišťovna a Direct zahrnuje výbuch do živelních rizik. Jedna z mála pojišťoven, která riziko výbuchu blíže specifikuje, je Allianz. Nezahrnuje ho do živlů, ale požár a výbuch tvoří zvláštní kategorii rizik, které kryjí škody v důsledku náhlého a nahodilého požáru vozu nebo samovolného výbuchu. Generali Česká pojišťovna výslovně uvádí, že výbuchem není reakce ve spalovacím prostoru motoru.

Pojištění vozidla se nevztahuje na události, k nimž došlo v souvislosti s nesprávnou obsluhou vozidla, převozem nebezpečných látek (výbušnin, chemikálií apod.) nebo provozem vozidla i přes skutečnost, že není technicky způsobilé.

S havarijním pojištěním budete připraveni na všechny katastrofy

Havarijní pojištění kryje nejen škody způsobené požárem a výbuchem, ale také dalšími živelními událostmi – pádem stromu, krupobitím nebo záplavou. Kromě toho si můžete pojistit riziko havárie, poškození zvířetem nebo vandaly. Se správným pojištěním budete připraveni na všechno.

Srovnaný magazín

 • Zálohy za energie - Dávání z peněženky peníze na topení
  29. listopadu 2023|Petr Woff
  Zálohy na energie: Jak řešit konkrétní situace?

  Za elektřinu či plyn platíte průběžné zálohy, které jsou regulované zákonem. Poradíme vám, jak snížíte své pravidelné výdaje, kdo vám okamžitě vrátí přeplatky, kdy je výhodný nedoplatek a přidáme další užitečné tipy. 

 • Zásuvky s eury
  15. listopadu 2023|Petr Woff
  Srovnání cen energií v EU: Maďaři mají nejlevnější plyn, ale nejvyšší inflaci

  Evropská unie spoléhala na ruský zemní plyn, avšak narazila na nespolehlivého obchodního partnera. Proto drasticky zdražily plynové elektrárny a energetické burzy. Členské státy zavedly nové dotace, aby zbrzdily inflaci. Maďarsko vsadilo na nízké cenové stropy, ale potom trpělo nedostatkem pohonných hmot. České domácnosti platí za elektřinu nadprůměrnou cenu, ovšem benzínu máme dostatek.

 • Podpis smlouvy
  03. října 2023|Petr Woff
  Jak poznáte dobrou smlouvu na elektřinu nebo plyn?

  Energii pro svoji domácnost nakupujete na volném trhu, kde můžete přejít k levnému dodavateli. Někteří obchodníci však myslí spíše na svůj zisk než na zákazníka. Lákají vás na slevu, ale přitom zamlčují problematické smluvní podmínky. Proto srovnejme alternativy a dávejme pozor na zdánlivé detaily. Přinášíme vám 10 nejdůležitějších bodů, podle kterých poznáte férovou smlouvu na elektřinu či plyn. 

 • Muž na papír zapisuje stav plynoměru
  14. května 2023|Petr Woff
  Jaké jsou náklady na vytápění plynem?

  Výrobci kondenzačních kotlů a kominíci zdražili, energie však zlevňuje. Kubík zemního plynu stojí 29 až 102 Kč. Kilowatthodina vyjde na 2,68 až 9,57 Kč. Záleží na vaší spotřebě, na dodavateli a ceníku, který preferujete. V článku srovnáme minimální, průměrné a maximální náklady na vytápění plynem.

 • Nastavení teploty na radiátoru
  06. května 2023|Petr Woff
  Plynové topení: Komu se vyplatí?

  Typická česká rodina potřebuje komfortní vytápění, které není příliš drahé. Pokud kolem jejího domu vede plynovod, relativně levně vychází plynové topení. Potenciální úspora závisí na nutných investicích, na individuální spotřebě a na vybraném ceníku.

 • Zapálený plynový hořák s mincemi
  17. dubna 2023|Nikola Zatloukalová
  5+1 užitečných tipů, se kterými ušetříte za plyn

  Topíte doma plynem? Pak víte, že se náklady za vytápění mohou vyšplhat do závratných výšin. Abyste spotřebu energie v domácnosti snížili, nemusíte hned kupovat nový kotel. Někdy stačí dodržovat pár jednoduchých a prověřených tipů, které vám s úsporami pomohou.

 • Zapínání indukčního sporáku
  13. března 2023|Pavla Pavelková
  Je levnější vařit na plynu nebo elektřině?

  Naše babičky a maminky měly rozhodování, na čem vařit, o něco jednodušší. Dnes je nabídka velmi široká a každému vyhovuje něco jiného. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi jednotlivými typy sporáků a varných desek? Je lepší vařit na plynu nebo indukci a můžete správnou volbou ušetřit?

 • Graf s vývojem ceny elektřiny - v pozadí muž drží žárovku
  29. prosince 2022|Petr Woff
  Co jsou spotové ceny elektřiny a plynu? Závisí na burze

  V energetice existují dva základní typy obchodních smluv. Buď přijmete pevný ceník, abyste předem věděli, kolik zaplatíte za svou spotřebu. Nebo přejdete na spotové ceny, které vznikají na velkoobchodním trhu a denně se mění. Obě varianty mají svoje klady a zápory. Česká vláda však zakazuje, aby dodavatelé s domácnostmi v roce 2023 uzavírali smlouvy založené na spotových cenách elektřiny a plynu.

 • Plynovod s plynovou elektrárnou v pozadí
  05. prosince 2022|Jana Březinová
  Výpočet: Jaká je aktuální cena za m3 plynu?

  Zemní plyn na velkoobchodních burzách zdražil, a proto dodavatelé navyšují své ceníky. Pokud jste si cenu plynu nezafixovali v minulých letech, budete pravděpodobně platit zastropovanou cenu, která činí 3,025 Kč/kWh s DPH. Jak si aktuální cenu plynu přepočítat na m3?

 • Muž reguluje teplotu na radiátoru
  19. října 2022|Jana Březinová
  Jak snížit náklady při vytápění bytu nebo domu plynem?

  Zemní plyn patří v České republice dlouhodobě k nejoblíbenějším způsobům vytápění. V současné době, kdy se ceny plynu šplhají až na pětinásobek, ale domácnosti hledají cesty, jak na plynu ušetřit. Zjistěte, jak snížit náklady na vytápění a zda dává smysl přemýšlet o jiné alternativě.

Potřebujete poradit?


Využijte naše bezplatné poradenství. Naši specialisté jsou vám k dispozici.