Blog
Energie
Instalace kotle

Kotlíkové dotace: Jak to s nimi bude v roce 2021?

10. prosince 2020|Jana Březinová|

Letos byl poslední rok, kdy bylo možné žádat o oblíbené kotlíkové dotace. Jak je to s nevyřízenými žádostmi o kotlíkové dotace, budou ještě schváleny? A bude na program navazovat jiná podpora ekologického způsobu vytápění?

Porovnat ceny plynu

Budou se vyřizovat již podané žádosti o kotlíkové dotace

Příjem žádostí do programu kotlíkové dotace končil původně již v roce 2019, ale pro velký zájem byl prodloužen do roku 2020. Finance na výměnu starých kotlů byly navíc navýšeny o další 1,5 miliardy korun. Většina krajů proto přijímala žádosti ještě v letošním roce – i když měli alokaci již vyčerpanou, brali žádosti do zásobníku. Z toho se uspokojují žadatelé, pokud ti v pořadí před nimi nepředloží potřebné podklady nebo nesplní podmínky pro uznání dotace.

Všechny žádosti však ještě nebyly zpracovány, a proto bude v prvním čtvrtletí 2021 probíhat schvalování podaných žádostí o kotlíkové dotace. Nové žádosti už nebudou přijímány.

V roce 2021 by měl být schválen nový program

Kotlíkové dotace patří vůbec k nejvyužívanějším dotačním programům. V některých krajích byla vyčerpána alokace hned několik minut po začátku příjmu žádostí a enormní zájem přetrvává. Odhaduje se, že v České republice je stále potřeba vyměnit na 300 tisíc nevyhovujících kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Ty mohou majitelé využívat nejdéle do září 2022, poté bude jejich provoz zcela zakázán. Navíc budou zastarávat i kotle emisní třídy 3.

Právě z toho důvodu se uvažuje nad vytvořením obdobného programu v rámci Operačního programu životní prostředí III 2021+. Nový dotační program by mohl mít podobné parametry jako kotlíkové dotace, a to s platností od roku 2021. Podle Ministerstva životního prostředí by mělo být alokováno až 12 miliard korun, ale vše záleží na podpoře z Evropské unie.

Ve třech vlnách kotlíkových dotací se rozdělilo přes 10 miliard

Dotační program kotlíkové dotace byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Kotlíkové dotace byly určeny na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy za nový, ekologický zdroj tepla:

  • tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč,

  • kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč,

  • kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč,

  • plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč.

Kotlíkové dotace byly rozděleny na tři výzvy – v roce 2015, 2017 a 2019. Celkem vyjednalo Ministerstvo životního prostředí s Evropskou unií možnost přerozdělit více než 10 miliard korun na výměnu minimálně 80 tisíc neekologických kotlů.

Výhodou kotlíkových dotací bylo, že pokrývaly vysoké procento způsobilých výdajů. Do těch bylo navíc možné zahrnout nejen náklady na pořízení nového kotle, ale také náklady na jeho instalaci, stavební práce, novou otopnou soustavu či rekonstrukci té stávající, zkoušky a měření nutné pro uvedení kotle do provozu či projektovou dokumentaci. V prvních dvou vlnách tvořila průměrná výše podpory 108 924 Kč pro jednu fyzickou osobu.

Jana Březinová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).