Cestovní pojištění – srovnání cen

Připojení plynu

Chcete ve své domácnosti začít využívat zemní plyn? Pak se neobejdete bez připojení plynoměru. To nemusí být levná záležitost, zejména pokud zároveň musíte vybudovat přípojku. Bez poplatků to ale nebude, ani když přípojku máte. Podívejte se, jaká je cena za připojení plynoměru.

porovnání cen plynu

Připojení plynoměru: cena, když nemáte přípojku plynu

V podobném případě počítejte s tím, že vás připojení plynoměru nevyjde zrovna nejlevněji. Budete totiž muset zajistit a uhradit výstavbu přípojky plynu. Cena za realizaci se bude lišit především podle způsobu provedení, použitých materiálů a délky plynové přípojky.

Počítejte s tím, že jen několik metrů výkopu vás může vyjít na desítky tisíc korun – když si na to najmete firmu a neprovedete tuto část projektu svépomocí. Cena za přípojku v délce dvou metrů se pohybuje okolo 25 tisíc korun. Částky se mohou v rámci jednotlivých firem lišit, rozhodně je na místě nechat si zpracovat více cenových nabídek a rozhodnout se pro tu nejvýhodnější.

Co budete pro přípojku plynu potřebovat?

Připravte se na to, že vás čeká náročný proces i administrativně. Budete muset:

  • Podat žádost o připojení u příslušného distributora plynu. Tím je buď E.ON v jižních Čechách a na jižní Moravě, Pražská plynárenská v Praze nebo GasNet ve zbytku republiky.

  • Zajistit kompletní projektovou dokumentaci.

  • Získat stavební povolení. K žádosti bude nutné připojit smlouvu s distributorem plynu a projektovou dokumentaci.

  • Zařídit vnitřní instalaci a revizní zprávu.

Poté už si jen vyberete dodavatele, se kterým uzavřete smlouvu o dodávce zemního plynu. Dodavatel zažádá distribuční společnost o instalaci plynoměru. Technik bude při instalaci požadovat revizní zprávu s dokladem o provedené tlakové zkoušce.

Připojení plynoměru: cena znovupřipojení

Pokud už přípojku plynu máte, bude vaše výchozí situace snazší a celý proces mnohem levnější. Postup bude vypadat následovně:

  • U jednoho ze tří distributorů na českém území podáte žádost o připojení. Distributorovi předáte kopii revizní zprávy (zápis o ověření technického stavu). K jeho ověření musí dojít po termínu demontáže měřidla a dokument musí být předložen během instalace nového plynoměru.

  • Žádost bude ze strany distributora technicky posouzena. Myslete na to, že aby bylo znovupřipojení odběrného místa možné, nesmíte mít jako zákazník evidovanou neuhrazenou pohledávku vůči provozovateli distribuční soustavy. Došlo-li z vaší strany dříve k neoprávněnému odběru plynu, nebude vám umožněno uzavřít novou smlouvu, dokud neuhradíte veškeré existující dluhy vůči provozovateli.

  • Po schválení žádosti obdržíte návrh smlouvy, který po prostudování podepíšete.

  • Poté si vyberete dodavatele zemního plynu, se kterým uzavřete smlouvu.

  • Dodavatel zažádá o připojení plynoměru. K němu by mělo dojít během několika pracovních dní.

Poplatek a náklady spojené se znovupřipojením vás u distributora vyjdou na zhruba 800 korun. Revize plynového zařízení se liší v závislosti na velikosti jednotky a konkrétní firmě. V průměru stojí okolo 1 000 korun.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 14