Cestovní pojištění – srovnání cen

Změna vyhlášky o vyúčtování energií, ukončení smlouvy - Starší muž s fakturou za energie

Podepsali jste smlouvu na dobu určitou a nyní těžce hledáte datum, kdy vaše smlouva končí? Od nového roku by vám tyto starosti měly odpadnout. ERÚ vydal vyhlášku, podle které musí dodavatelé uvádět datum ukončení smlouvy do ročního vyúčtování. Některé strasti spotřebitelů tento krok ale nejspíš nevyřeší.

porovnání energií

Zjistit datum ukončení smlouvy nemusí být snadné

Přestože to může znít neuvěřitelně, řada odběratelů energie má skutečně problém zjistit datum ukončení své smlouvy. Potíže nastávají u smluv na dobu určitou. Ty jsou v případě, že je zapomenete ukončit, automaticky prodlužovány. Dodavatelům tak rozhodně nevadí, když smlouvu v předepsané lhůtě vypovědět nestihnete – znamená to, že u nich buď dále zůstanete, nebo zaplatíte nemalé penále za předčasné vypovězení smlouvy.

Místo konkrétního data ukončení smlouvy proto dodavatelé často u smluv na dobu určitou uvádí nejrůznější lhůty. Ty specifikují, jaké kroky musíte podniknout, aby byla smlouva opravdu ukončena. Netřeba dodávat, že vyznat se v těchto lhůtách není vždy jednoduché. Pokud jste navíc smlouvu uzavřeli například po telefonu, nemusíte mít k dispozici ani papírový výtisk.

Vyhláška platí od 1. ledna 2022

Tyto nástrahy by měly brzy skončit. Energetický regulační úřad (ERÚ) v průběhu června vydal novou vyhlášku o vyučování. Ta mimo jiné požaduje, aby se datum ukončení smlouvy od nového roku objevovalo na faktuře za energie.

„ERÚ o uvedení data ukončení smlouvy ve vyúčtování usiloval několik let. Nejdříve jsme apelovali na samoregulaci, ale vyslyšela nás naprostá menšina z dodavatelů. I největší z nich trvali na tom, že ač by šlo o správný krok, přistoupí k němu až ve chvíli, kdy bude povinný pro všechny. Stalo se, od ledna musí datum ukončení smlouvy díky naší vyhlášce doplnit do vyúčtování každý dodavatel energií," vysvětluje v tiskové zprávě Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Vyhláška dále konkretizuje, kdy má dodavatel vyúčtování zaslat. Podle Trávníčka se úřad setkal i s případy, ve kterých odběratel neobdržel vyúčtování za celé čtyři roky. Tomu měly zabraňovat již platné rámcové podmínky, nicméně někteří dodavatelé využívali nejasného znění pravidel. Nyní je jednoznačně stanoveno, že dodavatel musí vyúčtování zaslat každý rok.

Pomůže rovněž novela energetického zákona

Energetický regulační úřad plánuje v úpravě dokladu o vyúčtování pokračovat. Na podzim by měl zahájit přípravné práce, které povedou ke zjednodušení dokumentu. Vyžadují to evropské směrnice i spotřebitelé, kteří chtějí přehlednější a srozumitelnější vyúčtování.

Postavení spotřebitelů vylepší také novela energetického zákona. Ta již prochází legislativním procesem a Poslanecká sněmovna by o ní měla hlasovat ještě během stávajícího volebního období. Novela má například v plánu upravit automatické prodlužování smluv nebo omezit lhůtu, na kterou lze uzavřít smlouvu na dobu určitou. Jak nová vyhláška ERÚ, tak novela energetického zákona cílí na tzv. energetické šmejdy a dávají větší pravomoce spotřebitelům.

Některé problémy vyhláška neřeší

Přestože jsou vyhláška a novela vnímány především pozitivně, najdou se i hlasy, které je označují jako nedostatečné. Vyhláška totiž stanovuje dodavatelům povinnost uvádět termín ukončení smlouvy na vyúčtování pouze u spotřebitelů, tedy fyzických osob nepodnikajících.

„Pokud jste podnikatel, starosta obce, zřizovatel školy či živnostník, dozvíte se od svého dodavatele stále jen lhůtu, ve které můžete od smlouvy odstoupit. A právě v tom je ten největší problém, protože dodavatelé tyto lhůty stanovují různě a neplatí zde žádná pevná pravidla,“ popisuje Ondřej Doležal, jednatel dodavatelské společnosti SforP pro server iProsperita.cz.

Doležal se navíc domnívá, že vyhláška potíže nevyřeší ani u fyzických osob nepodnikajících. „Vyúčtování totiž většinou chodí jen jednou ročně, a pokud podepíšete dodatek ke smlouvě nebo souhlasíte se snížením ceny, tak se termín ukončení smlouvy změní. Datum na vyúčtování tak bude starý údaj, který vás před sankcí a problematickým chováním i renomovaných dodavatelů neochrání,“ vysvětluje Doležal.

Vyúčtování za energie a datum ukončení smlouvy - Starší pár drží fakturu a volá na zákaznickou linku

Upravit novelu může ještě Senát

Doležal také upozorňuje, že plánovaná novela energetického zákona povinnost sdělovat termín ukončení smlouvy zatím neobsahuje. Tento fakt podle něj energetickým šmejdům jednoznačně nahrává. Stále však může dojít k potřebným úpravám. „S týmem předsedy Senátu Milošem Vystrčilem jsme již začali pracovat na důležitých připomínkách, takže pokud se nepodaří upravit novelu ještě ve Sněmovně, bude se problematickými místy zabývat Senát,“ dodává Doležal.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2