Cestovní pojištění – srovnání cen

Nové bydlení

Chtěli byste využívat zemní plyn, ale na vaší adrese není k dispozici plynová přípojka? Její výstavbu si musíte zajistit svépomocí a také ji kompletně uhradit. Část nákladů ale můžete získat zpět díky prodeji plynové přípojky. Zjistěte, co všechno budete ke zřízení plynové přípojky a nového odběrného místa potřebovat.

porovnání cen plynu

Připojení k distribuční soustavě

Ještě než se pustíte do vybudování plynové přípojky do domu, musíte požádat distributora o připojení k síti. K tomu slouží žádost, kterou najdete na webových stránkách každého distributora:

Dále musíte zajistit, že v důsledku vašeho připojení nedojde k ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu soustavy. Pokud distributor vaši žádost schválí, pošle vám návrh na uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě.

Součástí smlouvy jsou následující podmínky:

  • místo připojení odběrného místa k distribuční soustavě,

  • předpokládaný termín připojení k distribuční soustavě,

  • materiál plynovodu/přípojky a způsob připojení,

  • tlakovou úroveň místa připojení,,

  • umístění hlavního uzávěru plynu

  • typ a umístění měřicího zařízení a způsob měření distribuovaného množství plynu,

  • způsob majetkoprávního vypořádání nově zbudovaného plynárenského zařízení,

  • podmínky připojení a odpojení odběrného místa.

Smlouvu musíte podepsat do 12 měsíců od jejího obdržení a při budování samotné plynové přípojky budete vycházet z podmínek v ní určených.

Plynová přípojka vyžaduje stavební povolení

Jakmile uzavřete smlouvu o připojení k distribuční síti, můžete si objednat u autorizovaného projektanta projekt plynové přípojky. Ten předložíte na stavebním úřadě spolu s uzavřenou smlouvou o připojení k distribuční síti. Vyřízení stavebního povolení by nemělo trvat déle než 30 dní.

Po získání projektové dokumentace a stavebního povolení si vyberte zhotovitele plynové přípojky. Její cena závisí především na použitém materiálu a způsobu provedení. Pokud povede plynová přípojka do domu několik metrů, můžete ušetřit, když si výkop uděláte sami.

Po provedení revizí může být plynová přípojka zprovozněna

Po vybudování plynové přípojky a vnitřních rozvodů je potřeba získat schválení od revizního technika. Ten přípojku zkontroluje a pokud je vše v pořádku, vystaví revizní zprávu. To znamená, že získáte povolení k připojení do sítě.

V tu chvíli už jen stačí vybrat si dodavatele plynu a uzavřít s ním smlouvu o sdružených službách dodávky plynu. V součinnosti s vybraným dodavatelem požádáte o instalaci plynoměru. To je poslední krok a do vaší domácnosti může začít proudit zemní plyn.

Plynovou přípojku můžete odprodat

Pokud chcete, aby se vám alespoň část nákladů na vybudování plynové přípojky vrátila, můžete ji prodat provozovateli distribuční soustavy. Kupní cena je stanovena dohodou a vychází mimo jiné ze zatížení plynovodní přípojky. Cena nesmí být vyšší než regulovaná hodnota stanovená Energetickým regulačním úřadem.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 5