Blog
Energie
elektroměr energie

Jak na přepis energií? - 2. díl

26. června 2020|Sára Nováková|

V minulém článkuV minulém článku jsme si krok za krokem ukázali, jak provést přepis energií na nového odběratele. Nyní se podíváme, jak samotný přepis probíhá poté, co všechny dokumenty odešlete dodavateli.

A co se bude dít poté?

Jakmile energetická společnost všechny podklady obdrží, začne vyřizovat samotný přepis odběrného místa.

Po provedení přepisu zašle původnímu odběrateli tzv. ukončovací fakturu. V té bude provedeno poslední vyúčtování spotřebované energie do data přepisu a výsledný přeplatek či nedoplatek. Ten se ale týká jen původního odběratele, ne vás.

Vy jakožto nový odběratel obdržíte naopak uvítací dokumentaci. Dostanete potvrzenou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny či plynu, obdržíte rozpis záloh a domluvíte si, jakým způsobem tyto zálohy budete hradit.

Samotný přepis energií by pak měl trvat maximálně 30 dní. Pokud budete přepis vyřizovat osobně, možná se vám povede jej vyřídit okamžitě.

Postupy jednotlivých energetických společností se značně liší. Některé vyžadují řadu dokumentů, jiné vše vměstnají do jednoho jediného. Může se tak stát, že nebudete potřebovat všechny tyto dokumenty.

Porovnat ceny energií

Co když je původní nájemník už pryč?

V praxi ale dochází i ke značně komplikovanějším případům. Například se budete stěhovat do dlouhodobého pronájmu, kde na sebe elektřinu má napsanou předchozí nájemník. Postup by tedy byl totožný, jako je uvedeno výše, jen v roli pronajímatele by nyní byl nájemník, který daný byt opouští a uvolňuje ho vám.

Bohužel se ale stávají i situace, kdy se předchozí nájemník odstěhuje a s ukončením smlouvy si hlavu neláme. V takové chvíli je potřeba podat veškeré dokumenty tak jako v prvním případě, a k tomu doložit čestné prohlášení, že původní nájemník se odstěhoval, smlouvu řádně neukončil a nachází se neznámo kde.

Obdobně budete postupovat, pokud předchozí nájemník zemře. Jen místo čestného prohlášení doložíte úmrtní list.

Čestné prohlášení nebo úmrtní list v tomto případě suplují žádost o ukončení smlouvy o dodávce energií od původního nájemníka.

změna dodavatele

A co když chcete jiného dodavatele energií?

Může také nastat situace, že kromě toho, že si v novém nájmu chcete přepsat energie na sebe, chcete rovnou i jiného dodavatele. V takovém případě se jedná o tzv. změnu dodavatele s přepisem. V takovém případě doložíte současnému dodavateli výše uvedené dokumenty k ukončení smlouvy a sepíšete smlouvu s novým dodavatelem energií, kterého jste si vybrali.

O samotnou změnu se pak postará tento nový dodavatel. Je ale potřeba myslet na to, jaké smluvní podmínky má současný dodavatel se současným odběratelem. Ti se musí domluvit, k jakému datu bude ukončení smlouvy provedeno, abyste vy věděli, k jakému datu uzavřít novou smlouvu.

Přečtěte si, co podepisujete

I dnes řada lidí nečte obchodní podmínky a smlouvu jen zběžně přelétne očima. Často se pak diví, když vše nejde tak, jak si mysleli.

Než novou smlouvu podepíšete, podívejte se, k čemu se zavazujete. Někteří dodavatelé elektřiny nejsou tak féroví, jako jiní. Můžete se tak dočíst třeba to, že uzavíráte smlouvu o dodávkách elektřiny na dobu určitou, a pokud ji budete chtít ukončit dříve, než je dáno, zaplatíte tučnou pokutu.

Což vám poněkud komplikuje případné stěhování do jiného nájmu, protože smlouva je vedena na konkrétní odběrné místo a vzít si ji s sebou nemůžete.

Sára Nováková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).