Cestovní pojištění – srovnání cen

Co je revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr je specifický typ automaticky se obnovujícího krátkodobého úvěru bez nutnosti sjednávat znovu další a další půjčku. Revolvingový úvěr je určen pro podnikatele a hodí se například k průběžnému financování podniku. Na podobném principu jako revolvingový úvěr funguje kontokorent a kreditní karty.

Princip revolvingového úvěru

Revolvingový úvěr se obvykle uzavírá na dobu jednoho roku. Klient obdrží k dispozici určitou finanční částku, kterou může libovolně čerpat dle svých potřeb až do její maximální výše. Ta vychází z pravidelného příjmu klienta a zpravidla se jedná o dvojnásobek. Vyčerpané prostředky lze splatit naráz nebo postupně, obvykle je stanovená minimální výše splátky.

Revolvingový úvěr klient splácí pouze tehdy, když jej čerpá. V opačném případě není co splácet. K revolvingovému úvěru lze získat platební kartu (jedná se vlastně o kreditní kartu) a může tak platit bezhotovostně přímo u vybraných obchodníků.

Kdy se revolvingový úvěr používá

 • Na úhradu neočekávaných výdajů,
 • na financování oběžných prostředků (např. zásoby, pohledávky, materiál)
 • na překlenutí období mezi fakturací a splatností pohledávek klienta.
 

Jak získat revolvingový úvěr

Vyřízení revolvingového úvěru probíhá stejně jako u klasické půjčky. Klient vyplní žádost o revolvingový úvěr a je povinen prokázat svou platební schopnost prostřednictvím daňového přiznání a výpisy z bankovního účtu za stanovené období. Banka si bonitu ověří, a pokud žadatel podmínky splňuje, neexistuje žádná překážka uzavřít smlouvu o obnovujícím se revolvingovém úvěru.

Hlavní výhody revolvingového úvěru

 • Peníze kdykoliv k dispozici,
 • finanční rezerva pro každou situaci,
 • úvěr lze čerpat a splácet zároveň,
 • jednoduchá administrace spojená s vyřízením úvěru,
 • automatické obnovování úvěru dle splácení vyčerpaných prostředků.
 

Nevýhody revolvingového úvěru

 • Spíše nižší úvěrový rámce,
 • vyšší úroková sazba,
 • vyšší minimální splátka v případě čerpání úvěru.
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2