Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Revolvingový úvěr

Co je revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr je specifický typ automaticky se obnovujícího  krátkodobého úvěru  bez nutnosti sjednávat znovu další a další půjčku. Revolvingový úvěr je určen pro podnikatele a hodí se například k průběžnému financování podniku. Na podobném principu jako revolvingový úvěr funguje kontokorent a kreditní karty.

Princip revolvingového úvěru

Revolvingový úvěr se obvykle uzavírá na dobu jednoho roku. Klient obdrží k dispozici určitou finanční částku, kterou může libovolně čerpat dle svých potřeb až do její maximální výše. Ta vychází z pravidelného příjmu klienta a zpravidla se jedná o dvojnásobek. Vyčerpané prostředky lze splatit naráz nebo postupně, obvykle je stanovená minimální výše splátky.

Revolvingový úvěr klient splácí pouze tehdy, když jej čerpá. V opačném případě není co splácet. K revolvingovému úvěru lze získat platební kartu (jedná se vlastně o kreditní kartu) a může tak platit bezhotovostně přímo u vybraných obchodníků.

Kdy se revolvingový úvěr používá

 • Na úhradu neočekávaných výdajů,

 • na financování oběžných prostředků (např. zásoby, pohledávky, materiál)

 • na překlenutí období mezi fakturací a splatností pohledávek klienta.

 

Jak získat revolvingový úvěr

Vyřízení revolvingového úvěru probíhá stejně jako u klasické půjčky. Klient vyplní žádost o revolvingový úvěr a je povinen prokázat svou platební schopnost prostřednictvím daňového přiznání a výpisy z bankovního účtu za stanovené období. Banka si bonitu ověří, a pokud žadatel podmínky splňuje, neexistuje žádná překážka uzavřít smlouvu o obnovujícím se revolvingovém úvěru.

Hlavní výhody revolvingového úvěru

 • Peníze kdykoliv k dispozici,

 • finanční rezerva pro každou situaci,

 • úvěr lze čerpat a splácet zároveň,

 • jednoduchá administrace spojená s vyřízením úvěru,

 • automatické obnovování úvěru dle splácení vyčerpaných prostředků.

 

Nevýhody revolvingového úvěru

 • Spíše nižší úvěrový rámce,

 • vyšší úroková sazba,

 • vyšší minimální splátka v případě čerpání úvěru.