Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Předčasné splacení úvěru

Co je předčasné splacení úvěru?

Předčasné splacení úvěru představuje zaplacení celé dlužné částky hned, namísto sjednaných měsíčních splátek, nebo splacení v původně sjednaném termínu. Dříve si za předčasné splacení úvěru účtovali věřitelé poměrně vysoké poplatky. Dnes ho už řada bank i nebankovních společností nabízí v určitých případech zdarma.

Předčasné splacení podle zákona

Situaci upravuje zákon č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, který vstoupil v platnost na konci roku 2016. Ten říká, že spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv  po dobu trvání spotřebitelského úvěru..

V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.

Pro tyto případy má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením. Na druhou stranu nesmí věřitel podle výše uvedeného zákona požadovat žádné poplatky a sankce, pokud bylo předčasné splacení provedeno:

  • v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení spotřebitelského úvěru,

  • u spotřebitelského úvěru poskytnutého formou možnosti přečerpání,

  • v období, pro které není stanovena pevná zápůjční úroková sazba,

  • u spotřebitelského úvěru na bydlení do 3 měsíců  poté, co poskytovatel spotřebiteli sdělil novou výši zápůjční úrokové sazby,

  • u spotřebitelského úvěru na bydlení v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci  nebo invalidity  spotřebitele

  • u spotřebitelského úvěru na bydlení do 25 %  celkové výše spotřebitelského úvěru během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení.

 

Úvěr můžete zdarma splatit i mimo zákonné důvody

Stále více bank i  nebankovních společností umožňuje splatit úvěr předčasně a to zcela bez poplatků nebo sankcí. Stává se tak nejčastěji u příležitosti „výročí“ sjednání úvěru nebo v dalších případech, které ale zákon neupravuje. Bezplatné předčasné splacení úvěru je tak nutno brát jako určitý benefit vybraného poskytovatele. Detaily možností předčasného splacení najdete ve vaší Smlouvě o úvěru nebo půjčce.