Cestovní pojištění – srovnání cen

Co je předčasné splacení úvěru?

Předčasné splacení úvěru představuje zaplacení celé dlužné částky hned, namísto sjednaných měsíčních splátek, nebo splacení v původně sjednaném termínu. Dříve si za předčasné splacení úvěru účtovali věřitelé poměrně vysoké poplatky. Dnes ho už řada bank i nebankovních společností nabízí v určitých případech zdarma.

Předčasné splacení podle zákona

Situaci upravuje zákon č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, který vstoupil v platnost na konci roku 2016. Ten říká, že spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru..

V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.

Pro tyto případy má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením. Na druhou stranu nesmí věřitel podle výše uvedeného zákona požadovat žádné poplatky a sankce, pokud bylo předčasné splacení provedeno:

  • v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení spotřebitelského úvěru,
  • u spotřebitelského úvěru poskytnutého formou možnosti přečerpání,
  • v období, pro které není stanovena pevná zápůjční úroková sazba,
  • u spotřebitelského úvěru na bydlení do 3 měsíců poté, co poskytovatel spotřebiteli sdělil novou výši zápůjční úrokové sazby,
  • u spotřebitelského úvěru na bydlení v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity spotřebitele
  • u spotřebitelského úvěru na bydlení do 25 % celkové výše spotřebitelského úvěru během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení.
 

Úvěr můžete zdarma splatit i mimo zákonné důvody

Stále více bank i nebankovních společností umožňuje splatit úvěr předčasně a to zcela bez poplatků nebo sankcí. Stává se tak nejčastěji u příležitosti „výročí“ sjednání úvěru nebo v dalších případech, které ale zákon neupravuje. Bezplatné předčasné splacení úvěru je tak nutno brát jako určitý benefit vybraného poskytovatele. Detaily možností předčasného splacení najdete ve vaší Smlouvě o úvěru nebo půjčce.

  Chci si půjčit
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2