Co je LTV – Loan To Value?

LTV je zkratka anglického spojení Loan To Value a jedná se o poměr mezi výší hypotečního úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti. LTV patří k ukazatelům, u nichž má Česká národní banka pravomoc stanovit závaznou hranici a hypoteční banky se jí musí řídit při posuzování žadatelů o hypotéku.

Od 1. dubna 2022 je LTV stanoven na 80 % (90 % pro žadatele mladší 36 let). Hranice pro žadatele do 36 let se vztahuje pouze na úvěry, které slouží k nákupu jejich vlastního bydlení. Banky musí současně dodržovat limit u ukazatelů DTI a DSTI.

Chci hypotéku

Jak LTV vypočítat?

LTV se vypočítá podle následujícího vzorce:

LTV = výše hypotéky / odhad tržní ceny nemovitosti × 100

Nás ale spíše zajímá, jak vypočítat maximální výši hypotéky, protože ukazatel LTV je stanoven nařízením ČNB na 80 %. Jednoduše řečeno, banky nemohou schválit úvěr s LTV vyšším než 80 %. Pro žadatele to znamená, že musí mít 20 % prostředků na nákup nemovitosti z vlastních zdrojů.

Ukážeme si to na příkladu. Žadatel o hypotéku chce koupit nemovitost v hodnotě 4 milionů korun. Při LTV ve výši 80 % se maximální výše hypotéky vypočítá následovně:

4 000 000 × 0,8 = 3 200 000 Kč

Banka schválí žadateli hypoteční úvěr v maximální výši 3,2 milionu korun. Zbývajících 800 tisíc korun musí žadatel zaplatit z vlastních prostředků. U žadatele mladšího 36 let činí hranice LTV 90 %, to znamená, že by dosáhl na hypotéku až ve výši 3,6 milionu korun.

Nezapomeňte, že LTV se počítá z odhadní ceny nemovitosti. Ta se může od reálné kupní ceny samozřejmě lišit.

LTV má vliv na výši úrokové sazby

Čím nižší LTV se vám podaří dosáhnout díky vlastním úsporám, tím výhodnější úrokovou sazbu na hypotéku vám banka nabídne. Banky zvýhodňují žadatele, kteří vloží do nákupu nemovitosti více vlastních prostředků, protože pro ně představují menší riziko. Pokud stlačíte LTV například na 60 %, získáte nižší úrokovou sazbu než s LTV 80 %.

Kam dál?

Slovník pojmů - energie
Slovník pojmů - pojištění
Slovník pojmů - tarify
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).