Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Skleníkové plyny

Co jsou skleníkové plyny?

Skleníkové plyny jsou plyny, které se vyskytují v atmosféře a přispívají ke vzniku skleníkového efektu. To je proces způsobující ohřívání povrchu planetu na vyšší teplotu, než by měla bez atmosféry. Přirozený skleníkový efekt je pro život na zemi nezbytný, ale vyšší množství skleníkových plynů způsobuje globální oteplování.

Jaké existují skleníkové plyny?

Část skleníkových plynů se vyskytuje v atmosféře přirozeně. Jedná se především o:

  • vodní páru,

  • oxid uhličitý,

  • metan,

  • oxid dusný.

Mezi další skleníkové plyny patří nebezpečné freony a halony, jejichž množství je kontrolováno Montrealským protokolem.

Co má vliv na tvorbu skleníkových plynů?

Část skleníkových plynů je nezávislá na činnosti člověka, protože vzniká přírodní činností. Vodní pára se neustále vypařuje z vodních zdrojů a přenáší se do atmosféry. Oxid uhličitý vzniká přirozeně při výbuchu sopky či lesních požárech. Problémem je ale zvyšující se koncentrace skleníkových plynů, které vznikly v důsledku činnosti člověka.

Největší množství skleníkových plynů vzniká při spalování fosilních paliv, v průmyslu, dopravě, ale také při chovu dobytka.

TIP! Zjistěte, další zajímavosti o zemním plynu!

Jak snížit množství skleníkových plynů?

Pro snížení množství skleníkových plynů v atmosféře je důležitá zejména oblast  energetiky. Nabízí se využití obnovitelných zdrojů energie, ale také snížení spotřeby energie. Zároveň je možné podpořit přeměnu oxidu uhličitého pomocí fotosyntézy – tedy zpomalit kácení lesů, minimalizovat zásahy do krajiny apod.