Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Pražská energetika

Co je Pražská energetika?

Pražská energetika je akciová společnost, která se zabývá distribucí a prodejem elektřiny a plynu na území hlavního města Prahy. Společnost Pražská energetika je součástí Skupiny PRE, která představuje s více než 800 tisíci odběrnými místy třetího největšího dodavatele elektřiny v České republice.

Čím se zabývá Pražská energetika?

Hlavními oblastmi působení Pražské energetiky jsou prodej a obchodování s plynem a elektřinou, dále distribuce elektřiny, její výroba z obnovitelných zdrojů a další doplňkové služby.

Součástí Pražské energetiky, resp. skupiny PRE, je několik dceřiných společností. Mezi nejvýznamnější patří PREdistribuce, která je jedním ze třech distributorů elektřiny v ČR a obsluhuje území Prahy a Roztok. Společnost PREměření má na starosti opravy, montáže a odečty elektroměrů na tomto distribučním území.

Na podzim 2021 se stala i jedním z dodavatelu poslední instance po krachu Bohemia Energy. Tato skutečnost a nepříznivá situace na energetické burce donutila Pražskou Energetiku ke zdražení cen elektřiny i plynu.

Pražská energetika má dlouhou historii

Historie Pražské energetiky sahá až do roku 1897, kdy vznikly Elektrické podniky Královského hlavního města Prahy. Tato společnost zajišťovala dodávky elektřiny a veřejné osvětlení. V průběhu let se z ní vyvinula moderní společnost, která se stará o dodávky energií pro obyvatele Prahy.