Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Druhy energie

Jaké jsou druhy energie?

Energie existuje pouze jedna, ale projevuje se v různých formách. Z fyzikálního hlediska ji chápeme jako schopnost konat práci. Podle druhu působící síly rozlišujeme následující energie:

 • mechanická energie (pohybová, polohová),

 • elektrická energie,

 • magnetická energie,

 • energie záření,

 • energie vln

 • energie pole,

 • vnitřní energie (tepelná, jaderná, chemická).

Každý druh energie nám umožňuje provádět jiné úkony nebo se projevuje v našem každodenním životě. Například bez elektrické  energie pro svícení a napájení spotřebičů se již žádná domácnost neobejde. S magnetickou energií se setkáme u magnetů, které nám slouží v domácnosti, ale také se hojně využívají v průmyslu. Energii záření vnímáme ve formě světla a podobně.

Druhy energie podle zdroje

Druhy energie můžeme rozlišovat rovněž podle zdroje, ze kterého pocházejí. Z pohledu energetiky je rozlišujeme na obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie.

Mezi obnovitelné druhy energie, které využíváme pro výrobu elektřiny a tepla, se řadí:

 • sluneční energie,

 • větrná energie,

 • vodní energie,

 • geotermální energie.

Větší množství elektřiny a tepla, které vyrábíme, ale pochází z neobnovitelných zdrojů – nejčastěji z fosilních paliv, jako je uhlí, ropa a zemní plyn.

Jak funguje přeměna energie?

Základní fyzikální zákon –  zákon o zachování energie  – říká, že energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie. Z toho důvodu bychom vlastně neměli mluvit o výrobě elektřiny, ale o přeměně na elektrickou energii například z mechanické energie.

Jak to funguje v praxi? Například v jaderné elektrárně se nejdříve mění energie ze štěpení jader uranu na energii tepelnou – resp. energii páry. Pára pohání turbínu, tím se přeměňuje tepelná energie na mechanickou energii. Přímo na turbínu je připojen generátor, který mění mechanickou energii na elektrickou energii, která putuje až do našich domácností.