Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Obnovitelné zdroje energie

Co jsou obnovitelné zdroje energie?

Jde o oblast energetických zdrojů, o kterých můžeme říci, že jsou v dnešní době doslova nevyčerpatelné. Mezi obnovitelné zdroje energie patří ta sluneční, větrná, stejně jako vodní. V některých případech je to také biomasa, nebo bioplyn. Aktuální trend napomáhá tomu, že jsou obnovitelné zdroje propagovány a cena takto využívaných energií může být i finančně zajímavější. Mohou být spojeny jak s odpuštěním případných daní, tak třeba se soběstačností bez nutnosti využívání jiných distributorů.