Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Dodavatel poslední instance

Co je dodavatel poslední instance?

Dodavatel poslední instance (DPI) je subjekt na trhu s elektřinou, který dodává zákazníkům elektřinu za cenu stanovou Energetickým regulačním úřadem v zákonem stanovených případech. Jednoduše řečeno – dodavatel poslední instance vám bude dodávat elektřinu, pokud váš dodavatel zkrachuje, ztratí oprávnění nebo vám z jiného důvodu není schopen dodávat elektřinu.

Dodavatel poslední instance vám bude přidělen

V současné době fungují na území České republiky tři dodavatelé poslední instance v závislosti na distribučním regionu: ČEZ Prodej, E.ON a Pražská energetika. Energetický regulační úřad vám dodavatele poslední instance přidělí, stejně jako stanoví výši cen elektřiny.

Ochrana pro spotřebitele

Institut dodavatele poslední instance  funguje jako ochrana pro spotřebitele. Máte možnost si svobodně zvolit svého dodavatele energií a nemusíte mít obavy uzavřít smlouvu ani s malým dodavatelem. V případě, že zkrachuje, či nebude moci z jiného důvodu plnit své závazky, nahradí ho právě dodavatel poslední instance a vy nezůstanete bez proudu.

Dodávky mohou trvat maximálně 6 měsíců

Dodavatel poslední instance vám může dodávat elektrickou energie po dobu maximálně 6 měsíců. Během této lhůty si musíte sjednat novou smlouvu pro odběr elektřiny.  Jestliže neuzavřete smlouvu u nového dodavatele, ukončí po 6 měsících dodavatel poslední instance dodávky elektřiny a vy se ocitnete bez elektřiny. Navíc se stanete černým odběratelem a hrozí, že budete muset zaplatit sankce za obnovení dodávek. Proto s výběrem nového dodavatele raději neotálejte.