Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Daň ze zemního plynu

Co je daň ze zemního plynu?

Daň z plynu je povinná složka ceny, kterou je zemní plyn a jeho spotřeba zatížena. Aktuálně platí, že od této daně je  osvobozen zemní plyn dodaný pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách. Jednoduše řečeno – z plynu, který odebíráte pro vytápění ve své domácnosti, neodvádíte žádnou daň z plynu.

Kdy byla zavedena daň z plynu?

Daň z plynu se platí na základě zákona č. 261/2007 Sb., který nabyl účinnosti od 1. ledna 2008. Tímto zákonem se zavedla daň z plynu pro fyzické a právnické osoby, které jsou dodavateli nebo spotřebiteli zemního plynu. Podle účelu, k jakému je plyn dodáván, je stanovena sazba daně nebo může být daný účel využití od daně osvobozen. Tak je tomu právě v případě zemního plynu pro vytápění domácností.

Kdo daň z plynu platí?

Plátce daně ze zemního plynu je podle § 3 zákona č. 261/2007 Sb.:

  • dodavatel, který na daňovém území dodal plyn konečnému spotřebiteli,

  • provozovatel  distribuční soustavy, provozovatel přepravní soustavy a provozovatel podzemního zásobníku plynu,

  • fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn zdaněný nižší sazbou daně k účelu, kterému odpovídá vyšší sazba daně,

  • fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn osvobozený od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, nebo

  • fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněný plyn, s výjimkou plynu osvobozeného od daně.

Jak vysoká je daň z plynu?

Základem pro výpočet výše daně je  množství plynu v MWh spalného tepla. Sazby daně jsou stanoveny podle kódů nomenklatury plynu, které odpovídají účelu jeho využití. Výše daně se vypočítá jako násobek základu daně a sazby daně. Zdaňovacím obdobím pro daň z plynu je kalendářní měsíc.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová