Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Distribuční soustava

Co je distribuční soustava?

Distribuční soustava je soubor zařízení a vedení, která přenáší elektřinu nebo zemní plyn až ke konečnému spotřebiteli. V případě plynu mluvíme spíše o distribučním potrubí, proto se dále budeme věnovat pouze elektrické distribuční soustavě.

Elektrická distribuční soustava

Pro přenos elektřiny mezi elektrárnou a spotřebitelem slouží přenosová a distribuční soustava. Elektrická přenosová soustava se stará o přenos elektřiny z místa výroby (elektrárny) k velkým rozvodnám. Distribuční soustava se stará o dopravu elektřiny z těchto rozvoden až ke konečným odběratelům.

Distribuce elektřiny probíhá v České republice na sítích třech napěťových úrovní:

  • sítě na úrovni velmi vysokého napětí 110 kV,

  • sítě na úrovni vysokého napětí 3, 6, 10, 22 a 35 kV,

  • sítě na úrovni nízkého napětí 400/230 V.

Elektřina se nejdříve převádí na velmi vysoké napětí, které umožňuje přenos velkého objemu elektrické energie na dlouhé vzdálenosti s minimálními ztrátami. Dále elektřina putuje do transformátorů, kde se převádí na nižší hladinu napětí, až dosáhne 400 V nebo 230 V, které proudí do našich zásuvek.

Kdo provozuje distribuční soustavu v České republice?

V České republice se o provoz distribuční soustavy starají tři společnosti.

  • E.ON Distribuce, a.s. (jižní Čechy a jižní Morava)

  • PREdistribuce, a.s. (území Prahy a Roztoky)

  • ČEZ Distribuce, a.s. (zbytek ČR)

Na rozdíl od dodavatele elektřiny si distributora  elektřiny nemůžete zvolit. Provozovatel distribuční soustavy je vám přiřazen podle adresy vašeho odběrného místa.

Poruchy distribuční soustavy

Poruchy distribuční soustavy jsou jednou z nejčastějších příčin rozsáhlých výpadků elektrické energie, tzv.  blackoutu. K tomu může dojít například při pádu stromu na elektrické vedení, ale nebezpečím je rovněž přetížení distribuční soustavy. K tomu v České republice dochází kvůli nadměrným tokům elektřiny z větrných elektráren na severu Německa. Pro zabezpečení přenosové a distribuční soustavy proti blackoutu je vedení vybaveno ochrannými prvky, které zabraňují šíření poruchy.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová