Jak se při pojištění nespálit

cover
00:00
00:00
Tereza Tobiášová

Tereza Tobiášová je česká moderátorka a scénáristka. Má ráda auta a po své nehodě i bezpečnou jízdu. Znát ji můžete například z Autosalonu na TV Prima nebo z Óčko.TV.

Jitka Chizzola

Jitka Chizzola už více než 25 let šéfuje české pobočce D. A. S. Rechtsschutz AG, tedy pojišťovně právní ochrany. Předtím působila ve vedoucích obchodních nebo marketingových pozicích v Rakousku, kam se na konci 70. let přestěhovala. Ve volném čase ráda cestuje a sportuje.

Jiří Pindur

Jiří Pindur svou kariéru v pojišťovnictví začínal jako likvidátor, s řešením pojistných událostí má proto bohaté zkušenosti. Dnes je ředitelem regionálního makléřského obchodu pojišťovny Uniqa. 

Když pojišťovna nabízí pojištění, slibuje perfektní ochranu. Ale jakmile dojde k pojistné události, otočí a odmítá plnění nebo ho krátí? Pojišťovny si u mnoha lidí získaly negativní pověst. Ale skutečně je chyba na jejich straně? Zjistěte, jak se orientovat v pojistných podmínkách, abyste neřešili problémy kvůli výlukám či podpojištění.

Podpojištění

Podpojištění patří u pojištění majetku k nejčastějším důvodům, proč pojišťovny neplní tak, jak si klienti představují. Vzniká v okamžiku, kdy je pojistná částka nižší než současná hodnota nemovitosti.

Jak uvádí Jitka Chizzola z pojišťovny D.A.S, v České republice často vnímáme pojištění jako nutné zlo a rozhodujícím kritériem pro jeho výběr není kvalitní ochrana, ale nízká cena. „Tady pořád narážíme na to, aby to bylo co nejlevnější. Je to potom problém, že pojišťovny musí klientovi říkat, ano, my bychom rádi, ale máte to podpojištěné.“

Nejvíce se podpojištění projeví u totálních škod, tedy při velkých požárech a živelních pohromách, jako jsou vichřice, povodně nebo záplavy. Pojišťovna vám ale bude plnění krátit i u menších škod.

Příklad podpojištění nemovitosti

Dejme tomu, že reálná hodnota vašeho domu činí 5 milionů korun, ale v pojistné smlouvě máte uvedenou pojistnou částku 2,5 milionu korun. Pokud dojde k pojistné události, bude vám pojišťovna plnění krátit.

  • Když při požáru přijdete o celý dům, vyplatí vám pojišťovna maximálně 2,5 milionu korun.

  • Při menší škodě, například 500 tisíc korun, vám pojišťovna bude plnění poměrně krátit, tudíž vám vyplatí jen 250 tisíc korun.

Pojistná částka by měla být nastavena tak, abyste si za vyplacené peníze mohli svou nemovitost opravit do původního stavu nebo ji při totální škodě znovu pořídit za aktuální ceny.

Podpojištění hrozí kvůli vysoké inflaci

Vzhledem k vysokému růstu cen nemovitostí a zrychlující inflaci byste podpojištění neměli podceňovat. V Praze vzrostla cena nemovitostí za poslední tři roky o více než 50 procent.

Podpojištění hrozí především u starších smluv a také v případech, kdy majitel provedl rekonstrukci či přístavbu, a tím hodnotu nemovitosti navýšil. Čím je smlouva starší, tím je u ní větší předpoklad podpojištění. Není výjimkou, že si lidé pojistnou smlouvu neaktualizují více než 20 let. To se ukázalo, když udeřilo tornádo na Moravě v roce 2021 – řada nemovitostí nebyla pojištěna vůbec, případně byla podpojištěna.

Pojišťovací experti doporučují provést aktualizaci smlouvy jednou za dva až tři roky. V současné době extrémní inflace se vyplatí smlouvu zrevidovat každý rok.

Indexace nepomůže vždy

Některé pojišťovny nabízejí tzv. indexaci – pojistná částka se automaticky navyšuje v průběhu pojištění. Nicméně indexace nezaručuje, že bude pojistná částka odpovídat aktuální situaci na trhu.

Jak říká Jitka Chizzola, je důležité nepředpokládat, ale pravidelně se s pojišťovnou spojit a o své pojištění se starat. Změna pojistné částky se obvykle dělá k výročí pojištění, ale můžete ji provést kdykoliv během trvání smlouvy.

Nadpojištění

Setkat se můžete i s tzv. nadpojištěním. To vznikne, když si nemovitost pojistíte na vyšší částku, než je její skutečná hodnota. Při pojistném plnění ale pojišťovna nevyplatí vyšší částku, než kolik činí odhadní cena nemovitosti. Za pojištění tak utrácíte zbytečně moc.

Podpojištění u vozidel

Podpojištění může nastat i u vozů v rámci havarijního pojištění. „Protože ceny vozidel, hlavně ojetin, jdou nahoru, respektive si drží svoji cenu. Dokonce kolegové z likvidace mi ukazovali i případy, kdy třeba tříleté vozidlo, které mělo nájezd 60 tisíc kilometrů, tak mělo úplně totožnou cenu jako fungl nové před třemi lety,“ popisuje Jiří Pindur.

Výluky z pojištění

Nespokojenost klientů pojišťoven vyvolávají také výluky. Jiří Pindur upřesňuje, že se nemá jednat o kličky pojišťoven, ale spíše o prevenci proti zneužívání pojištění. Výluky představují seznam rizik a událostí, které nepatří do pojistného krytí. Pokud se s nimi setkáte, pojišťovna vám škodu neuhradí.

Výluky bývají obvykle uvedené ve Všeobecných pojistných podmínkách, kde se vztahují k pojistné smlouvě jako celku, a v Doplňkových pojistných podmínkách, kde se dotýkají pouze konkrétních typů připojištění.

Neovlivnitelné výluky

Patří sem válečné konflikty, teroristické útoky, vzpoury nebo povstání. U neovlivnitelných výluk většina pojišťoven neplní vůbec. Jiří Pindur v podcastu uvádí, že u válečného konfliktu ani plnění není možné, protože škody jsou tak rozsáhlé, že by pojišťovny zkrachovaly. Peníze pak pochází například z válečných reparací.

Mezi tento typ výluk se někdy řadí škody způsobené jaderným zářením vyvolaným nejen výbuchem, ale také závadou na jaderném zařízení.

Výluky obecné ovlivnitelné

Týkají se opilosti, požití omamných a psychotropních látek a podobně. Komplikovanou událost představují sebevraždy – některé pojišťovny odmítají vyplatit pojistku v případě, že k ní došlo do dvou let od podpisu smlouvy.

Výluky specifické pro konkrétní připojištění

Může se stát, že pojišťovna odmítne vyplatit pojistku například u úrazového pojištění, když k úrazu dojde v přímé souvislosti s dříve diagnostikovanou nemocí. Souvislost však musí prokázat pojišťovna.

Mezi další takové výluky můžeme zařadit úmyslné nedbání léčebných postupů nebo nevyhledání lékařské pomoci. Dále pojišťovna neposkytne plnění u kosmetických úkonů, které nejsou nezbytné z lékařského hlediska.

Výluky osobní na základě zdravotního stavu

Jde o specifické výluky pro každou osobu. Základním dokumentem pro jejich stanovení je zdravotní dotazník. Ten klient vyplňuje při sjednávání životního a úrazového pojištění.

Zdravotní dotazník byste vždy měli vyplňovat nezkresleně a pravdivě. Pokud zamlčíte jakýkoliv zdravotní problém nebo minulý úraz, nemusí pojišťovna poskytnout plnění.

Na co si dát pozor při uzavírání pojistné smlouvy

  • Srovnejte si podmínky u jednotlivých pojišťoven. Každý člověk má jiné potřeby, a proto vám nemusí vyhovovat stejné pojištění jako třeba jiným členům rodiny. 

  • Nerozhodujte se podle nejnižší ceny, ale podle toho, která nabídka naplňuje vaše požadavky. Nesnažte se za každou cenu ušetřit.

  • Před podpisem pojistné smlouvy si pojistné podmínky pečlivě nastudujte, případně si je nechte vysvětlit odborníkem či pojišťovacím makléřem. Pozornost věnujte výlukám.

  • Nesnažte se pojišťovně jakékoliv informace zatajit, lepší je sdělit i nepodstatné drobnosti než něco vynechat.

  • U životního a úrazového pojištění si dejte pozor na pravdivé vyplnění zdravotního dotazníku, ale také na podmínky karenční doby či doby léčení.

Zvolte si dostatečné limity s ohledem na to, jak budete pojištění využívat. Například u pojištění vozidla vám nejspíš budou stačit základní asistenční služby, když cestujete pouze po ČR. Když se ale s autem vydáte tisíce kilometrů od domova, vyjde vás odtah zpět domů na mnohonásobně vyšší částky, které základní asistence nepokryje.

Jaké chyby vás mohou připravit o pojistné plnění?

Pozdní kontaktování pojišťovny

Při pojistné události se snažte co nejdříve kontaktovat pojišťovnu nebo asistenční službu. Například u cestovního pojištění se jinak může stát, že vás převezou do zdravotního zařízení s příliš vysokými náklady na léčbu. Pokud se pojišťovně ozvete až po provedeném ošetření, může se vám to prodražit. Náklady na léčbu totiž mohou přesáhnout limit vašeho pojistného plnění, a rozdíl tak budete muset doplatit ze svého.

Chybějící důkazy

Pro posouzení pojistné události potřebuje pojišťovna co nejvíce důkazních materiálů. Vždy si schovávejte účtenky, když cokoliv hradíte ze svého, třeba u cestovního pojištění.

U pojištění domácnosti si schovávejte účtenky od nákupu vybavení – nábytku, spotřebičů, sportovních potřeb aj. Pojišťovna pravděpodobně bude vyžadovat doložení paragonů, aby mohla odhadnout výši škody. Některým pojišťovnám stačí podepsat čestné prohlášení o vlastnictví produktů, jiné mohou trvat alespoň na fotografickém důkazu o existenci daného vybavení.

U škod na majetku se doporučuje také nafocení škody. V ideálním případě byste totiž měli nechat místo události v původním stavu a vyčkat do příjezdu pracovníka pojišťovny. Pokud to není možné, vše důkladně zdokumentujte.

Chybně vyplněné dokumenty

U dopravní nehody vás o pojistné plnění může připravit nesprávně vyplněný Záznam o nehodě. Ve sporné situaci, kdy se nejsou účastníci nehody schopni dohodnout, uděláte nejlépe, když zavoláte policii.

Pojištění právní ochrany

Nejste spokojeni s tím, jak se vaše pojišťovna postavila k řešení pojistné události? Někdy vám s vymáháním plnění na pojišťovně může pomoci pojištění právní ochrany. To slouží jako pomoc pojištěnému při prosazování jeho oprávněných zájmů a v případě nepříznivých důsledků nahodilých právních sporů. To znamená, že pokud se dostanete do sporu s pojišťovnou a máte podezření, že vám plnění krátí neoprávněně, může pojištění právní ochrany využít.

Stejně tak se hodí jeho asistenční služba, která vám poradí se správnými postupy tak, abyste se později nedostali do problémů s pojišťovnou. Například při dopravní nehodě vám poradí, kdy přivolat policii nebo co by měl obsahovat policejní protokol.

Tereza Tobiášová

Tereza Tobiášová je česká moderátorka a scénáristka. Má ráda auta a po své nehodě i bezpečnou jízdu. Znát ji můžete například z Autosalonu na TV Prima nebo z Óčko.TV.

Jitka Chizzola

Jitka Chizzola už více než 25 let šéfuje české pobočce D. A. S. Rechtsschutz AG, tedy pojišťovně právní ochrany. Předtím působila ve vedoucích obchodních nebo marketingových pozicích v Rakousku, kam se na konci 70. let přestěhovala. Ve volném čase ráda cestuje a sportuje.

Jiří Pindur

Jiří Pindur svou kariéru v pojišťovnictví začínal jako likvidátor, s řešením pojistných událostí má proto bohaté zkušenosti. Dnes je ředitelem regionálního makléřského obchodu pojišťovny Uniqa. 

Další epizody

Zloději cílí na garáže, domy už nefrčí

V posledních letech vloupání do bytů a domů razantně ubylo, přesto byste zabezpečení nemovitosti neměli podceňovat. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence policejního prezidia, a Jan Sedláček, bezpečnostní expert a vedoucí obchodního oddělení ve společnosti Pro Security, si v podcastu povídali o tom, jak si domov správně mechanicky a elektronicky zabezpečit.

25 minut | Více o epizodě
Cyklistická etiketa

Mezi cyklisty a řidiči často panuje řevnivost. Řidiči nemohou vystát, když cyklisté jezdí vedle sebe, kolaři si zase stěžují, že je auta míjí v minimální vzdálenosti. Jiří Ježek, bývalý profesionální paralympijský cyklista, a kapitán Ondřej Penc, policejní preventista, si v podcastu povídali o tom, kdo je vlastně v právu a jaká pravidla platí pro cyklisty v silničním provozu.

33 minut | Více o epizodě
Jak si ochránit střechu nad hlavou

Požár, povodeň, vichřice –⁠ to jsou živly, které dokážou vaši nemovitost zničit během chvilky. O tom, jak ničivým událostem předcházet i jak se správně pojistit, abyste nakonec škody nemuseli platit ze svého, si povídali Martin Kavka, mluvčí a vyšetřovatel pražských hasičů, a Josef Šrut, expert na pojištění z pojišťovny Pillow.

29 minut | Více o epizodě
Na motorce za hranice

Jaro se blíží, a tak je nejvyšší čas připravit motorku na sezónu a naplánovat si letošní výlety na dvou kolech. Jak připravit motorku před vyjetím? A jak se zabalit na delší cestu do zahraničí? O tom a dalších zajímavých tématech si povídali hosté podcastu – Vojtěch Lavický, autor knihy Na motorce kolem světa, a Florián Kretschmer, vedoucí obsahu Skupiny Srovnejto.

28 minut | Více o epizodě
Bezpečné cestování s dětmi

Ať už autem, vlakem nebo letadlem, cestování s dětmi má svá specifika a vyžaduje pečlivou přípravu. Při cestování s dětmi myslete především na bezpečnost. O tom, jak se na cesty s dětmi připravit, si povídali hosté podcastu Pepa Vrtal, moderátor Autosalonu a pořadu Fotr na tripu, a Veronika Vošická Buráňová, krajská koordinátorka BESIPu.

32 minut | Více o epizodě
Nepříjemnosti na cestách

Každý řidič je rád, když kilometry v autě ubíhají pohodově, bez problémů a zádrhelů. Všichni ale víme, že realita je někdy dost jiná. Proto jsme se v šestém díle podcastu Nepodceňto zaměřili na různé nepříjemnosti, které nás na silnicích mohou potkat, a na to, jak se s nimi správně vypořádat. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na celou řadu užitečných rad a tipů! 

24 minut | Více o epizodě
Když se potká auto s kolem!

V pátém díle podcastu Nepodceňto jsme se podívali na vztah cyklistů a motoristů na našich silnicích. Seznámili jsme se s iniciativou Ukaž respekt, dříve známou jako 1,5 metru, kterou nám představil jeden z jejích zakladatelů - profesionální cyklista Roman Kreuziger. A taky jsme se zaměřili na různé dopravní situace a nesnáze s krajskou koordinátorkou BESIPu pro kraj Vysočina s Mgr. Veronikou Vošickou Buráňovou. To vše pod vedením skvělé moderátorky Terezy Tobiášové.

30 minut | Více o epizodě
Jak na koupi ojetiny

Za poslední dva roky se trh s ojetými auty zásadně změnil. Cena i obliba ojetin roste, protože není dostatek nových aut. Co ale zůstává stejné? Zásady, jak si ojeté auto vybrat a prověřit, abyste se nespálili. Obchodní ředitel společnosti Carvago Zbyněk Müller a moderátor Martin Müller vám poradí, kde ojetý vůz koupit nebo jak si prodejce proklepnout.

32 minut | Více o epizodě
První pomoc při autonehodě

Při dopravní nehodě může na rychlé první pomoci záviset přežití zraněných. Jak popisují v podcastu mluvčí záchranné služby v Praze Jana Poštová a záchranář Martin Charvát, operátoři ze záchranky dávají po telefonu přesné pokyny, jak postupovat, než přijede sanitka, takže se není čeho bát. První pomoc tak zvládne opravdu každý. Dále se v podcastu dozvíte, jak zajistit bezpečnost na místě nehody, jaké nejčastější mýty panují o první pomoci nebo proč pokračovat v resuscitaci, i když se zraněný neprobouzí.

33 minut | Více o epizodě
Agresivita za volantem

Troubení, problikávání, vybržďování – s agresivitou za volantem se již setkal nejspíš každý z nás. Z čeho agresivita při řízení pramení? Jak se vypořádat s ostatními agresivními řidiči? A čím uklidnit sám sebe, když cítíte, že se vás zmocňuje vztek? O tom si v podcastu povídá moderátorka Tereza Tobiášová s Michalem Walterem, dopravním psychologem, a Jakubem Rejlekem, novinářem a automobilovým a rallye závodníkem.

30 minut | Více o epizodě