Blog
Energie
Solární panely

Jaké se chystají změny v připojování nových fotovoltaických elektráren?

22. února 2020|Monika Šaríková|

Fotovoltaický trh v Česku se od solárního boomu před deseti leti držel spíše v pozadí. Teprve v druhé polovině loňského roku přišel nový boom, který tak ohlásil dynamický postup kupředu. Co za náhlým rozvojem stojí a na jaké změny se můžeme těšit letos?

První boom ohledně solárních elektráren zažilo Česko v letech 2009 až 2010. Nyní o deset let později to vypadá, že fotovoltaiky čeká návrat na výsluní. Již od druhé poloviny loňského roku se totiž mluví o nových plánech podporujících fotovoltaiku, které doprovází ostré diskuse o jejím podílu na celkové výrobě elektrické energie v blízké budoucnosti.

Počet instalací fotovoltaických elektráren narůstá

Ceny elektřiny každým rokem rostou. Stále více českých domácností i firem proto přemýšlí nad různými možnostmi, jak snížit celkové náklady na energie a provoz domácnosti (podniků) všeobecně. S tím, jak v posledních letech klesly ceny obnovitelných zdrojů, se jako jedno z nejlepších řešeních nabízí fotovoltaické elektrárny.

Jenom v roce 2018 o proplacení části nákladů na instalaci domácích solárních elektráren požádalo více než 1 500 domácností. Oproti předchozímu roku počet žádost narostl dvojnásobně. Loni přibylo dalších 2 905 nových solárních elektráren a stejný trend se očekává i letos. Zájem projevují nejen domácnosti, ale také investoři, kteří znovu začínají investovat do fotovoltaických projektů.

Jednou z příčin růstu zájmů jsou klimatické změny

Ve prospěch fotovoltaiky hovoří negativní klimatické změny, za kterými dle většiny odborníků stojí škodlivé emise skleníkových plynů. Roste tak tlak na podporu obnovitelných zdrojů a uzavírání tradičních uhelných elektrických elektráren. Situace je natolik vážná, že se neřeší, zda uhelné elektrárny zavřít, ale čím je nejlépe nahradit a kdy je bude možné bez obav zavřít.

Solární elektrárna

V České republice uhelné elektrárny vyrobí téměř 50 % elektřiny. Obnovitelné zdroje se na výrobě elektřiny podílí necelými 13 %, z toho fotovoltaické elektrárny tvoří pouhá 3 %.

Nyní česká vláda čelí tlaku ze strany Evropské unie, která požaduje plán, jak do roku 2030 Česká republika sníží emise skleníkových plynů o 40 %, k čemuž se upsala v rámci Pařížské dohody o změně klimatu. Podpora fotovoltaických elektráren v tomto plánu bude hrát významnou roli, jelikož má mezi obnovitelným zdroji zdaleka největší potenciál.

Český fotovoltaický trh a změny v připojování v roce 2020

V průběhu roku 2020 čeká český fotovoltaický trh velké změny v oblasti legislativy. Změny se budou týkat nových podmínek pro připojování FVE do sítě (tzv. PPDS). Zveřejnění aktualizace PPDS není zatím dosud známo, ale mělo by jít o upřesnění požadavků provozovatele přenosové soustavy na výrobny na základě požadavků nařízení Evropské komise 2016/631 (tzv. RfG).

“Nařízení RfG bude součástí nových podmínek pro připojování v platnosti od letošního roku. Všechny žádosti o připojení k distribuční soustavě podané po platnosti nových PPDS, budou před prvním paralelním připojením nových zdrojů vyžadovat tzv. certifikáty RfG,” uvedl Aleš Hradecký, předseda CAFT (Cech akumulace a fotovoltaiky), a dodal: “Jelikož v současnosti neexistuje v Česku žádná autorizovaná certifikační autorita v oblasti RfG pro střídače, požádali jsme o odložení zavedení povinnosti až do roku 2020. Oceňuji, že na náš návrh kladně zareagovalo ERÚ. Stejně tak CAFT prostřednictvím Komory OZE požádal jednotlivé Distributory o odklad vymahatelnosti tohoto nařízení, podobně jako je tomu v sousedních zemích.”

Další změny by se měly vztahovat k požárním předpisům pro nové fotovoltaické instalace a mimo jiné padla také zmínka o nových dotacích pro fotovoltaické elektrárny a baterky (např. dotační program OPPIK pro firmy, které mohou získat až 70% finanční podporu na nové baterie a FVE).

Monika Šaríková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).