Blog
Energie
vysilac-elektricke-napeti

Elektrosmog: Co to je a může nám škodit?

16. srpna 2020|Jana Březinová|

Elektrosmog je laické označení pro škodlivý vliv elektromagnetického záření. To se vyskytuje všude kolem nás. Vyzařuje ho elektrické vedení, televizní vysílače, mobilní telefony i všechny domácí spotřebiče. Může nám škodit a je nutné se proti němu chránit?

Jak elektrosmog vzniká?

Elektromagnetické záření je možné rozdělit na ionizující (například rentgenové záření) a neionizující (například infračervené záření). O ionizujícím záření víme, že je ve vyšších koncentracích pro lidský organismus škodlivé, ale u neionizujícího záření vědci stále nenašli jednoznačnou odpověď.

Elektrosmog se používá jako označení pro působení neionizujícího elektromagnetického záření na okolí, respektive znečištění prostředí tímto zářením. Vzniká ze všech spotřebičů, ale také v okolí elektrického vedení nebo rozvodů elektřiny v domácnostech, vyzařují ho televizní a mobilní vysílače, mobily nebo počítače. Elektromagnetické pole se ale vytváří rovněž samotným slunečním zářením, je tedy všude kolem nás a stoprocentní ochrana před elektrosmogem není možná.

Porovnat ceny elektřiny

Škodí elektrosmog zdraví?

Právě laické označení elektrosmog dává elektromagnetické záření negativní konotaci – smog vytváří znečištění ovzduší a stejně tak se negativní účinky připisují elektromagnetickému záření. Může mít vliv na lidské zdraví, když ho vyzařuje i samotné Slunce?

Vědci se na jednoznačném závěru zatím neshodli. Na jednu stranu se elektromagnetické pole zahušťuje, protože používáme stále více vysílačů nebo elektrických spotřebičů, na druhou stranu se intenzita záření například vysílačů pomocí vyspělejších technologií spíše snižuje. V České republice se tématem zabývá Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole. Tato instituce má na starost stanovení a kontrolu dodržování limitů elektrosmogu a ohrazuje se proti tomu, že by člověk mohl být v běžných podmínkách vystaven příliš vysokým dávkám záření.

Jaká omezení pro elektrosmog v ČR existují?

V České republice se využívají expoziční limity v souladu s doporučením Evropské unie. Ty jsou nastaveny poměrně vysoko ve srovnání s množstvím záření, které elektrická zařízení při obvyklém použití vyzařují. V běžném životě tak není prakticky možné limity překročit, nicméně stojí za povšimnutí, že hodnoty byly v roce 2005 řádově desetinásobně navýšeny. To znamená, že v současné době můžeme být vystaveni mnohem vyššímu záření, než tomu bylo v minulosti.

Výzkumy se v závěrech liší

Existují výzkumy, které škodlivost elektromagnetického záření naznačují. Problémy se spánkem nebo pamětí, bolesti hlavy, alergie, sexuální dysfunkce nebo zvýšené riziko vzniku rakoviny – to je jen několik málo neduhů, které se ve výzkumech prokázaly jako následek působení elektrosmogu. Proti těmto závěrům však vystupují skeptici, kteří se je snaží vyvrátit. Poukazují na nepřesnou metodiku výzkumu nebo nemožnost oddělit působení ostatních vlivů.

Problém s přecitlivělostí na elektrosmog ale skutečně existuje. Nazývá se elektromagnetická hypersenzitivita. Většinou je však toto onemocnění považováno za autosugestivní, psychosomatické fobické onemocnění. Nemocní mají problémy ne z elektromagnetického záření jako takového, ale vytvoří si z něj takový strach, že to má dopady na jejich zdravotní stav. Pravda je, že jednoznačně se zatím nepodařilo škodlivost elektrosmogu potvrdit ani vyvrátit.

Nejnovější problém? 5G sítě

Ochrana proti elektrosmogu se v různých zemích liší. V západní Evropě se můžeme setkat s opatřeními založenými na principu předběžné opatrnosti. Ta vychází často z postoje obyvatel k tomuto fenoménu. Například ve Francii již zavedli zákon, který omezuje používání wifi na školách. Rozdílný přístup obyvatel k elektrosmogu a ohrožení zářením se v posledních měsících projevuje v otázce 5G sítí. Zatímco v některých zemích jsou obyvatelé k tématu neteční, v jiných se proti instalaci 5G sítě lidé bouří.

V roce 2017 podepsala desítka vědců a lékařů výzvu, aby se pozastavila instalace 5G sítě v Evropské unii do doby, kdy bude jednoznačně prokázáno, že 5G a další elektromagnetické záření neškodí zdraví.

mobily-tablety-elektrosmog

Elektrosmog: Ochrana je složitá, ale možná

Jak jsme si vysvětlili, stoprocentní ochrana proti elektrosmogu je prakticky nemožná, protože elektromagnetické záření se vyskytuje všude. Určitě je ale možné jeho působení na lidský organismus omezit. Základním předpokladem je snížit čas, po který je člověk záření vystaven a zvýšit vzdálenost, jež má mezi tělem a vysílačem.

Jedním z ochranných opatření proti elektrosmogu je omezení používání mobilního telefonu. Jedná se totiž o vysílač, s nímž přicházíme do kontaktu dnes a denně, navíc si ho dáváme až k hlavě. Pokud chceme snížit množství elektrosmogu z mobilního telefonu, měli bychom volat krátce a na dobrém signálu. Není dobré nosit telefon na pásku nebo v kapse, z dosahu bychom ho měli odstranit především během spánku. Při častém telefonování se doporučuje pořídit si sluchátka nebo dát mobil na hlasitý odposlech, abychom si ho netlačili k hlavě po dlouhou dobu.

Další jednoduchá opatření můžeme zavést s dalšími spotřebiči v domácnosti. Neměli bychom se pohybovat v jejich blízkosti, když jsou v chodu (například procházet kolem zapnuté mikrovlnné trouby). Pokud je nepoužíváme, měli bychom vypnout spotřebiče i ze stand-by režimu, totéž platí pro wifi. Omezit čas strávený s mobilním telefonem a další elektronikou bychom měli především u dětí.

Jana Březinová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).