Způsob splácení

Jaké jsou způsoby splácení

Existují různé způsoby splácení úvěrů. Někdy má klient na výběr mezi více způsoby, jindy určitý způsob splácení souvisí s konkrétním typem půjčky. Způsob splácení ovlivňuje především výše úvěru a doba splatnosti.

Jednorázová splátka

Tento způsob splácení se používá u krátkodobých úvěrů s dobou splatnosti maximálně do 30 dní. Spotřebitel si například pár dní před výplatou půjčí 10 000 Kč na uhrazení nečekaných výdajů (např. oprava automobilu nebo nákup nového spotřebiče) a do 30 dní je povinen celou půjčku splatit naráz. Splátka půjčky je navýšená o poplatek, který si poskytovatel účtuje jako svou odměnu za poskytnutí půjčky.

Anuitní způsob splácení

Jedná se o nejčastější způsob splácení úvěrů včetně hypotéky. Splátky probíhají v pravidelných intervalech, většinou měsíčně, přičemž výše splátky je po celou dobu splácení stejně vysoká. V případě hypotéky se výše splátky nemění během období nastavené fixace (5 až 10 let).

Anuitní splátka je přitom tvořena dvěma částmi - úmorem a úrokem. Úmor je část použitá ke splácení jistiny a úrok ke splácení odměny poskytovateli úvěru. Jejich vzájemný poměr se v průběhu splácení mění. Zpočátku převažuje úroková část, později je vyšší úmor.

Progresivní způsob splácení

U hypotečního úvěru někteří klienti využívají nabídky na progresivní způsob splácení, jehož princip  spočívá v postupném zvyšování splátky. Ke zvyšování dochází zpravidla vždy po jednom roce a to o pevný koeficient růstu reflektující situaci na trhu. Tento způsob využívají klienti, kteří do budoucna očekávají vyšší příjmy (např. povýšení a s tím souvisejí zvýšení příjmu).

Degresivní způsob splácení

Tento způsob splácení se využívá u hypotečních úvěrů a spočívá v postupném snižování pravidelné splátky o pevný koeficient poklesu. Degresivní způsob splácení využívají dobře zajištění klienti v produktivním věku, kteří chtějí co je největší finanční zatížení zvládnout v prvních letech splácení.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová