Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Způsob splácení

Jaké jsou způsoby splácení

Existují různé způsoby splácení úvěrů. Někdy má klient na výběr mezi více způsoby, jindy určitý způsob splácení souvisí s konkrétním typem půjčky. Způsob splácení ovlivňuje především výše úvěru a doba splatnosti.

Jednorázová splátka

Tento způsob splácení se používá u krátkodobých úvěrů s dobou splatnosti maximálně do 30 dní. Spotřebitel si například pár dní před výplatou půjčí 10 000 Kč na uhrazení nečekaných výdajů (např. oprava automobilu nebo nákup nového spotřebiče) a do 30 dní je povinen celou půjčku splatit naráz. Splátka půjčky je navýšená o poplatek, který si poskytovatel účtuje jako svou odměnu za poskytnutí půjčky.

Anuitní způsob splácení

Jedná se o nejčastější způsob splácení úvěrů včetně hypotéky. Splátky probíhají v pravidelných intervalech, většinou měsíčně, přičemž výše splátky je po celou dobu splácení stejně vysoká. V případě hypotéky se výše splátky nemění během období nastavené fixace (5 až 10 let).

Anuitní splátka je přitom tvořena dvěma částmi - úmorem a úrokem. Úmor je část použitá ke splácení jistiny a úrok ke splácení odměny poskytovateli úvěru. Jejich vzájemný poměr se v průběhu splácení mění. Zpočátku převažuje úroková část, později je vyšší úmor.

Progresivní způsob splácení

U hypotečního úvěru někteří klienti využívají nabídky na progresivní způsob splácení, jehož princip  spočívá v postupném zvyšování splátky. Ke zvyšování dochází zpravidla vždy po jednom roce a to o pevný koeficient růstu reflektující situaci na trhu. Tento způsob využívají klienti, kteří do budoucna očekávají vyšší příjmy (např. povýšení a s tím souvisejí zvýšení příjmu).

Degresivní způsob splácení

Tento způsob splácení se využívá u hypotečních úvěrů a spočívá v postupném snižování pravidelné splátky o pevný koeficient poklesu. Degresivní způsob splácení využívají dobře zajištění klienti v produktivním věku, kteří chtějí co je největší finanční zatížení zvládnout v prvních letech splácení.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová