Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Zpoždění splátky

Co je zpoždění splátky

Zpoždění splátky je takový stav, kdy z různých důvodů nedojde k připsání pravidelné splátky úvěru či jiného dluhu na účet věřitele v řádném termínu dle sjednané smlouvy o úvěru.

Datum splatnosti půjčky

Ve smlouvě o úvěru je mimo jiné pevně stanovené datum v měsíci, k němuž je dlužník povinen hradit pravidelnou splátku ve stanovené výši. Toto datum je označováno jako  datum splatnosti. Za řádné uhrazení splátky je považován stav, kdy je nejpozději k datu splatnosti splátka připsána na účet věřitele, nikoliv odeslání splátky z účtu dlužníka.

Prodlení se splácením půjčky

Pokud není splátka připsána ke dni splatnosti, jedná se o zpožděnou splátku, a dlužník se tak dostává do prodlení se splácením. Většina poskytovatelů  toleruje pár dní po splatnosti a k odeslání písemné upomínky přistupuje až po určité době. Upomínce ještě většinou předchází telefonický či jiný kontakt upozorňující dlužníka na uhrazení zpožděné splátky.

Jak řešit zpoždění splátky

Pokud se dlužník dostane do potíží se splácením, je nutná komunikace s poskytovatelem půjčky. Poskytovatelé jsou ochotni se s dlužníky domluvit na řešením vhodném pro obě strany. Mezi nejčastější řešení patří odložení splátky až o několik měsíců nebo snížení splátky na výši únosnou aktuální finanční situaci dlužníka a prodloužení splatnosti.