Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Zástavní právo

Co je zástavní právo

Zástavní právo je jedním z věcných práv k cizí věci, které se používá k  zajištění úvěrů  za účelem ochrany poskytovatelů úvěrů před rizikem spočívajícím v nesplácení úvěru dlužníkem.

Zástavní právo a zákon

Zástavní právo upravuje Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., konkrétně se jedná o § 1309 až 1394. Prostřednictvím zástavního práva lze zajistit téměř jakýkoliv dluh.

Co může být předmětem zástavního práva

Předmětem zástavního práva je vybraná zástava v odpovídající hodnotě, která je v případě nesplnění pohledávky (neuhrazení dluhu) zpeněžena, a z výtěžku je uhrazen dluh dlužníka vůči věřiteli.

Jako zástavu lze použít jakoukoliv movitou i nemovitou věc, která splňuje požadavky na obchodovatelnost a rychlé zpeněžení. Jako zástava mohou být použity například:

  • cenné papíry

  • pohledávky (i budoucí)

  • podíl v korporaci

  • zemědělské skladní listy

  • ochranné známky

  • nemovitost - koupená, rozestavěná či jiná nemovitost ve vlastnictví dlužníka či třetí osoby s jejím souhlasem

 

Druhy zástavního práva

  • Budoucí zástavní právo - jedná se o takové zástavní právo, které je specifické tím, že zástavní právo k dané věci vzniká až po nabytí vlastnictví zástavním.

  • Vespolné zástavní právo - zástavní věřitel má právo vymáhat pohledávku ze kterékoliv zástavy dle svého výběru nebo ze všech a to až do úplného uspokojení.

  • Zastavení cizí věci - cizí věc je možno zastavit pouze se souhlasem vlastníka věci.