Cestovní pojištění – srovnání cen

Co je zajištění úvěru

Zajištění úvěru je způsob, jakým se věřitel chrání před rizikem ztráty z poskytnutého úvěru v případě ztráty schopnosti splácet úvěr ze strany dlužníka.

Úvěrové riziko a zajištění úvěru

S poskytnutím úvěru vždy souvisí určitá míra úvěrového rizika. Pokud by dlužník přestal svůj závazek splácet, banka by mohla přijít o poskytnuté finance. Zejména v případě vysokých úvěrů, jako jsou hypotéky, se proto poskytovatelé úvěrů běžně chrání pomocí zajišťovacího práva.

Ke snížení úvěrového rizika slouží opatření:

  • Kontrola bonity - primární opatření, bankovní i nebankovní poskytovatelé úvěrů si před uzavřením smlouvy o úvěru a převedení finančních prostředků důkladně prověří platební schopnost budoucího dlužníka.
  • Zajištění úvěru - dodatečné opatření, úvěr je zajištěn například nemovitostí, pokud by dlužník přestal dluh splácet, banka nepřijde o peníze, peníze zpět získá zpeněžením nemovitosti.
 

Způsoby zajištění úvěru

  • Nezajištěný úvěr - u spotřebitelských úvěrů nebývá vyžadováno žádné zajištění a poskytovatelé se spoléhají čistě na schopnost dlužníka úvěr řádně splatit. Neplní-li klient své závazky, může poskytovatel banky dlužnou částku vymáhat soudní cestou.
  • Zajištění třetí osobou (ručitel) - ručitel je osoba, která se ve smlouvě o úvěru zaručí převzít odpovědnost za splacení půjčky tehdy, pokud dlužník přestane úvěr splácet.
  • Zajištění zástavním právem k movité či nemovité věci - k zajištění půjčky se použije předem určená movitá či nemovitá věc, kterou poskytovatel úvěru může prodat a uhradit tak svou ztrátu v případě, že klient přestane splácet půjčku. K zajištění lze použít věci, jejíž hodnota je dostatečná, trvalá a lze ji snadno a rychle zpeněžit.
 

Zajištění úvěru dle povahy

  • Osobní - za pohledávku ručí osoba odlišná od dlužníka (ručitel).
  • Věcné - pohledávka je zajištěná věcí, poskytovatel půjčky získává právo na majetek.
 

Zajištění úvěru dle svázanosti se zajišťovanou pohledávkou

  • Akcesorické - zajištění úvěru je těsně svázáno s pohledávkou a při jejím zániku zaniká i zajištění.
  • Abstraktní - nezávislé zajištění úvěru, které při zániku pohledávky zaniká automaticky, poskytovatel má právo na jeho vrácení, využívá se například u opakovaných úvěrů.
 
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2