Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Úvěrové registry

Co jsou úvěrové registry

Úvěrové registry (také registry dlužníků) jsou speciální zabezpečené databáze, které evidují informace o všech klientech bankovních a nebankovních společností a jejich současných i minulých závazcích.

K čemu slouží úvěrové registry

Podrobná evidence klientů a jejich závazků pomáhá při prověřování  bonity (platební schopnosti) žadatelů o úvěrové produkty či jiné služby. Banky a nebankovní poskytovatelé úvěrů do úvěrových registrů nahlíží a zjišťují, jakou má žadatel platební historii, jaké je jeho platební morálka a na základě získaných informací mu úvěr poskytnou nebo naopak žádost zamítnou.

Jak úvěrové registry fungují

Informace o klientech do úvěrových registrů dodávají poskytovatele služeb. Nemusí jít přítom pouze o banky a nebankovní poskytovatele úvěrů. Například registr SOLUS obsahuje údaje dodané dodavateli energií, poskytovateli telekomunikačních služeb apod.

Úvěrové registry mají dvě hlavní funkce:

  • Prověřování bonity ze strany poskytovatelů služeb, které z registru zjistí, zda je žadatele solventní či naopak rizikový klient.

  • Zamezení nekontrolovanému zadlužování - účelem registrů není pouze ochrana institucí před problematickými klienty, ale také klientů samotných, kteří se tak nemohou dále zadlužovat.

  • Kontrola platební historie ze strany klientů - o výpis mohou požádat také samotní klienti, kteří si mohou prověřit vlastní úvěrovou historii, výpisy jsou za poplatek. O výpis z registru však může žádat kdokoliv, kdo chce zjistit úvěrovou historii nějaké osoby (např. pronajímatel, člen rodiny, obchodník).

 

Jaké informace obsahují úvěrové registry

  • Identifikační osobní údaje klienta - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a země narození, adresa.

  • Údaje o závazcích klienta, které splácel nebo splácí, výše úvěrů a splátek, historie splácení apod.

  • Žádosti o úvěr - neúspěšné žádosti včetně důvodů zamítnutí, aktuálně probíhající žádosti o úvěry.

 

Typy úvěrových registrů v ČR

  • Bankovní registr klientských informací (BRKI) - pozitivní i negativní informace o závazcích bankovních klientů.

  • Nebankovní registr klientských informací (NRKI) - pozitivní i negativní informace o závazcích nebankovních klientů

  • SOLUS - negativní informace o závazcích bankovních a nebankovních klientů a klientů dodavatelů energií a telekomunikačních služeb.