Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Úvěrové podmínky

Co jsou úvěrové podmínky

Úvěrové podmínky jsou společně se všeobecnými obchodními podmínkami součástí každé smlouvy o úvěru. Obsahují informace, které se týkají sjednání, účelu, čerpání, splácení a ukončení úvěru. Úvěrové podmínky se u jednotlivých poskytovatelů půjček mohou v obsahu lehce lišit, v zásadě však obsahují tytéž informace.

Úvěrové podmínky se týkají všeobecných podmínek spojených s různými formami úvěru a shrnují společné informace týkající se fungování poskytovatele půjčky. Úvěrové podmínky obvykle obsahují následující části:

 • Úvodní ustanovení

 • Účel úvěru - účelový versus neúčelový úvěr

 • Formy úvěrů - jaké typy úvěrů poskytovatel nabízí

 • Výše úvěru

 • Způsob čerpání úvěru

 • Úrok, úročení, měna

 • Splácení - způsob splácení, smluvní pokuty, srážky, předčasné či opožděné splacení, úroky z prodlení atd.

 • Zajištění úvěru - jaké způsoby zajištění mohou být vyžadovány

 • Povinnosti klienta

 • Další ujednání

 • Prohlášení klienta - povolení, souhlasy, spory, insolvenční či jiné řízení, daně, vztah k poskytovateli, likvidace, pravdivost a úplnost informací

 • Případy porušení - prodlení s úhradou, nesplnění povinností, nepravdivé, neúplné či zavádějící informace, zhoršení zajištění, prohlášení konkurzu, úpadek, trestní stíhání klienta apod.

 • Smluvní pokuty

 • Vymezení pojmů - slovník pojmů pro snazší porozumění úvěrových podmínek

 • Smluvní pokuty

 • Vymezení pojmů- slovník pojmů pro snazší porozumění úvěrových podmínek

 • Závěrečná ustanovení

 

Úvěrové podmínky kladené na klienta

Druhým smyslem úvěrových podmínek mohou být podmínky kladené na každého žadatele o úvěr.

Žadatel o úvěr musí obvykle splňovat následující podmínky:

 • Minimální věk 18 let,

 • trvalé bydliště nebo trvalý pobyt na území ČR,

 • pravidelný dlouhodobý příjem, který může žadatele prokázat,

 • žádný negativní záznam v registru dlužníků,

 • čistý trestní rejstřík.

 

Žadatel o úvěr je obvykle k žádosti o úvěr povinen doložit:

 • Jeden až dva platné doklady totožnosti - občanský průkaz + cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list,

 • potvrzení o příjmu - potvrzení vystavené zaměstnavatelem, výpisy z účtu, daňové přiznání, výplatní pásky, důchodcovský výměr, někdy stačí prohlášení

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová