Cestovní pojištění – srovnání cen

Co jsou úvěrové podmínky

Úvěrové podmínky jsou společně se všeobecnými obchodními podmínkami součástí každé smlouvy o úvěru. Obsahují informace, které se týkají sjednání, účelu, čerpání, splácení a ukončení úvěru. Úvěrové podmínky se u jednotlivých poskytovatelů půjček mohou v obsahu lehce lišit, v zásadě však obsahují tytéž informace.

Úvěrové podmínky se týkají všeobecných podmínek spojených s různými formami úvěru a shrnují společné informace týkající se fungování poskytovatele půjčky. Úvěrové podmínky obvykle obsahují následující části:

 • Úvodní ustanovení
 • Účel úvěru - účelový versus neúčelový úvěr
 • Formy úvěrů - jaké typy úvěrů poskytovatel nabízí
 • Výše úvěru
 • Způsob čerpání úvěru
 • Úrok, úročení, měna
 • Splácení - způsob splácení, smluvní pokuty, srážky, předčasné či opožděné splacení, úroky z prodlení atd.
 • Zajištění úvěru - jaké způsoby zajištění mohou být vyžadovány
 • Povinnosti klienta
 • Další ujednání
 • Prohlášení klienta - povolení, souhlasy, spory, insolvenční či jiné řízení, daně, vztah k poskytovateli, likvidace, pravdivost a úplnost informací
 • Případy porušení - prodlení s úhradou, nesplnění povinností, nepravdivé, neúplné či zavádějící informace, zhoršení zajištění, prohlášení konkurzu, úpadek, trestní stíhání klienta apod.
 • Smluvní pokuty
 • Vymezení pojmů - slovník pojmů pro snazší porozumění úvěrových podmínek
 • Smluvní pokuty
 • Vymezení pojmů- slovník pojmů pro snazší porozumění úvěrových podmínek
 • Závěrečná ustanovení
 

Úvěrové podmínky kladené na klienta

Druhým smyslem úvěrových podmínek mohou být podmínky kladené na každého žadatele o úvěr.

Žadatel o úvěr musí obvykle splňovat následující podmínky:

 • Minimální věk 18 let,
 • trvalé bydliště nebo trvalý pobyt na území ČR,
 • pravidelný dlouhodobý příjem, který může žadatele prokázat,
 • žádný negativní záznam v registru dlužníků,
 • čistý trestní rejstřík.
 

Žadatel o úvěr je obvykle k žádosti o úvěr povinen doložit:

 • Jeden až dva platné doklady totožnosti - občanský průkaz + cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list,
 • potvrzení o příjmu - potvrzení vystavené zaměstnavatelem, výpisy z účtu, daňové přiznání, výplatní pásky, důchodcovský výměr, někdy stačí prohlášení
 
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2