Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Úvěrová smlouva

Co je úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva je písemná smlouva uzavřená mezi poskytovatelem úvěru (banka, nebankovní finanční instituce) a jeho klientem, která obsahuje zákonem stanovené náležitosti týkající se podmínek, práv a povinnosti obou stran, průběhu a způsobu splácení úvěru atd.

Obsah úvěrové smlouvy dle zákona

Úvěrová smlouva je důležitý dokument, který definuje podmínky sjednaného úvěru. Její povinný obsah  podléhá zákonu o spotřebitelském úvěru a dalších zákonných nařízení. Pokud smlouva neobsahuje všechny povinné údaje, může být prohlášena za neplatnou.

Úvěrová smlouva musí mít písemnou podobu a musí obsahovat následující údaje:

  • Údaje o poskytovateli půjčky a klientovi - název, sídlo, IČO, jméno a příjmení, trvalá adresa, rodné číslo atd.

  • Specifikované finální parametry úvěru- celková výše úvěru, výše úrokové sazby a RPSN, výše a četnost splátek, datum splátky, doba splatnosti, způsob splácení, poplatky spojené s vybraným úvěrem, celková částka, kterou klient zaplatí

  • Práva a povinnost poskytovatele úvěru a klienta (dlužníka)

  • Smluvní pokuty a způsoby řešení při prodlení se splácením

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová