Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Úvěrová schopnost

Co je úvěrová schopnost

Úvěrová schopnost (také platební schopnost či bonita) představuje schopnost klienta řádně splácet sjednané závazky dle smluvních podmínek. Pro poskytovatele půjček je velmi důležité správně posoudit možné riziko platební neschopnosti u potenciálního klienta. Čím je klient bonitnější, tím větší šanci má získat výhodnější podmínky.

Jak se posuzuje úvěrová schopnost

Při posuzování úvěrové schopnosti poskytovatelé půjček požadují od zájemce o půjčku celou řadu informací, dokumentů a dokladů. Ze získaných informací dokáží posoudit, zda je zájemce schopen úvěr řádně splácet či nikoliv.

V případě posuzování podnikové úvěruschopnosti lze využít ratingové agentury, které využívají řadu metod, jak firmy posoudit z pohledu důvěryhodnosti a úvěruschopnosti  (např. Coface, Creditreform, Intercredit, Intrum Justitia, Moody‘s, Standard and Poor’s, Fitch Ratings).

Kritéria ovlivňující úvěrovou schopnost

 • Stav současných úspor,

 • rodinný stav žadatele,

 • způsob ručení ručitelem/majetkem,

 • vzdělání,

 • stálý příjem,

 • výše příjmu,

 • pravidelné výdaje,

 • platební morálka (platební historie minulých úvěrů),

 • výše úvěru,

 • doba splácení,

 • celková výše pohledávek,

 • obchodní reference od obchodních partnerů,

 • vlastní zkušenosti,

 • seznamy dlužníků.

 

3 metody posouzení úvěrové schopnosti

 • Rating – komplexní rozbor hodnoceného subjektu, určení důvěryhodnosti subjektu pomocí klasifikačních stupňů. Rating provádí agentury hodnotící bonitu dlužníka tím, že mu přiřadí hodnocení jeho kvality (viz. kategorie výše).

 • Ranking - jedná se o sestavení pořadí ve skupině různých subjektů se společnými znaky (např. porovnávání žadatelů o úvěr dle vybraných kritérií).

 • Scoring - k hodnocení používá různé finanční modely a statistické testy, na základě výsledků zvolí nejlépe vypovídající ukazatele, vhodné pro hodnocený subjekt.

 

Jaké jsou kategorie ratingových stupňů

 • AAA - nejvyšší stupeň úvěruschopnosti

 • AA - vysoká úvěruschopnost

 • A - úvěruschopný dlužník

 • BBB - méně úvěruschopný dlužník

 • BB - spekulativní stupeň s nízkým rizikem

 • B - spekulativní stupeň s vysokým rizikem

 • CCC –vysoké riziko bankrotu či insolvence s dobrým potenciálem záchrany dlužníka

 • CC – omezený záchranný potenciál

 • C - slabý záchranný potenciál

 • D - vysoké riziko s nulovým záchranným potenciálem