Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Úvěrová historie

Co je úvěrová historie

Úvěrová historie zájemce o půjčku hraje zásadní roli při posuzování žádosti o úvěr. Zatímco pozitivní úvěrová historie mluví ve prospěch žadatele, negativní se může stát hlavní příčinou zamítnuté žádosti o půjčku.

Jak zjistit úvěrovou historii

Nejjednodušším způsobem, jak mohou poskytovatelé půjček prověřit dosavadní platební morálku žadatelů o půjčku, je nahlédnutí do registru dlužníků. V České republice fungují tři důvěryhodné registry dlužníků:

  • Zájmové sdružení SOLUS

  • Bankovní registr klientských informací (BRKI)

  • Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

 

Výše uvedené registry dlužníků shromažďují informace o všech sjednaných závazcích na území ČR. Poskytovatelé půjček zde mohou najít kompletní informace týkající se platební morálky zájemců o půjčků. Dozví se vše o jejich úvěrové historii:

  • Kolik úvěrů žadatel již měl,

  • jak je splácel (dodržování termínů),

  • zda měl někdy problémy se splácením (opožděné splátky),

  • zda jsou s jeho jménem spojené nějaké nesplacené závazky.

 

Pozitivní versus negativní historie dlužníka

  • Pozitivní úvěrová historie - dlužník závazky splácí řádně vždy dle sjednaných smluvních podmínek, jedná se o solventního a žádaného zákazníka

  • Negativní úvěrová historie - dlužník má na svém kontě příliš mnoho půjček, splátky hradí po termínu splatnosti nebo vůbec, s jeho jménem jsou spojené nesplacené půjčky, jedná se o silně rizikové zákazníka