Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Úrokový swap

Co je úrokový swap

Úrokový swap patří mezi užitečné finanční nástroje používané firmami za účelem snížení rizika nečekaného pohybu úrokové sazby. Český název vychází z přesného překladu anglického výrazu Interest Rate Swap. Používá se také zkratka IRS.

Kdo úrokový swap využívá

Dva různé ekonomické subjekty (např. banka a firma) mezi sebou uzavřou  smlouvu o vzájemné výměně úrokových plateb, které jsou počítané z různých sazeb, ale v totožné měně. Výpočet vychází pouze z pomyslné částky, k fyzickému toku finančních prostředků mezi subjekty nedochází.

Jak úrokový swap probíhá

Firma si vezme úvěr úročený pohyblivou úrokovou mírou, který se vypočítává jako součet standardizované úrokové sazby PRIBOR a určité procentní sazby (např. 6 %), přičemž hrozí úvěrové riziko spočívající ve zvýšení úrokové sazby PRIBOR. Za účelem snížení tohoto rizika si s bankou domluví úrokový swap za pevnou úrokovou sazbu (např. 5 %).

Firma bance zaplatí pevnou neboli swapovou úrokovou sazbu, banka firmě zase zaplatí úroky stanovené na základě pohyblivé sazby PRIBOR (např. PRIBOR + 1 %). Ve skutečnosti však  mezi bankou a firmou dochází k jedné platbě, která se počítá jako rozdíl mezi swapovou sazbou 5 % a pohyblivou sazbou PRIBOR + 1 %. Díky tomu má firma stejné náklady spojené s úvěrem bez ohledu na výši úrokové sazby PRIBOR.

Druhy úrokových swapů

  • Klasický úrokový swap - používá se častěji a jedná se o výše uvedený případ.

  • Bazický úrokový swap - používá se méně často a je založený na výměně dvou pohyblivých úrokových sazeb (např. PRIBOR a LIBOR).

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová