Úrokový swap

Co je úrokový swap

Úrokový swap patří mezi užitečné finanční nástroje používané firmami za účelem snížení rizika nečekaného pohybu úrokové sazby. Český název vychází z přesného překladu anglického výrazu Interest Rate Swap. Používá se také zkratka IRS.

Kdo úrokový swap využívá

Dva různé ekonomické subjekty (např. banka a firma) mezi sebou uzavřou  smlouvu o vzájemné výměně úrokových plateb, které jsou počítané z různých sazeb, ale v totožné měně. Výpočet vychází pouze z pomyslné částky, k fyzickému toku finančních prostředků mezi subjekty nedochází.

Jak úrokový swap probíhá

Firma si vezme úvěr úročený pohyblivou úrokovou mírou, který se vypočítává jako součet standardizované úrokové sazby PRIBOR a určité procentní sazby (např. 6 %), přičemž hrozí úvěrové riziko spočívající ve zvýšení úrokové sazby PRIBOR. Za účelem snížení tohoto rizika si s bankou domluví úrokový swap za pevnou úrokovou sazbu (např. 5 %).

Firma bance zaplatí pevnou neboli swapovou úrokovou sazbu, banka firmě zase zaplatí úroky stanovené na základě pohyblivé sazby PRIBOR (např. PRIBOR + 1 %). Ve skutečnosti však  mezi bankou a firmou dochází k jedné platbě, která se počítá jako rozdíl mezi swapovou sazbou 5 % a pohyblivou sazbou PRIBOR + 1 %. Díky tomu má firma stejné náklady spojené s úvěrem bez ohledu na výši úrokové sazby PRIBOR.

Druhy úrokových swapů

  • Klasický úrokový swap - používá se častěji a jedná se o výše uvedený případ.

  • Bazický úrokový swap - používá se méně často a je založený na výměně dvou pohyblivých úrokových sazeb (např. PRIBOR a LIBOR).

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová