Cestovní pojištění – srovnání cen

Co je upomínka

V případě prodlení se splácením, poskytovatel půjčky nejprve dlužníkovi zašle dvakrát až třikrát po sobě upomínku, což je výzva k uhrazení splátky či jiné dlužné částky. Pokud dlužník dluh neuhradí ani na základě zaslaných upomínek, má poskytovatel právo přistoupit k vymáhání své pohledávky dle zákona.

Jak probíhá upomínkové řízení

Dlužníkovi, který k datu splatnosti neuhradil pravidelnou splátku, je obvykle zaslána písemná upomínka na jeho trvalou adresu. Za zaslání písemné upomínky je dlužníkovi zpravidla účtován nemalý poplatek a to až ve výši několika desítek až set korun.

Poskytovatelé půjček poskytují dlužníkům zhruba tři měsíce k napravení situace a uhrazení dluhu. Během této doby je na prodlení se splácením upozorňují různými způsoby. Vedle písemných upomínek také prostřednictvím emailů, SMS či telefonicky.

Pokud dlužník dluh na základě upomínek neuhradí, má poskytovatel právo vymáhat dluh v rámci občanského soudního řízení, které může skončit až exekucí (zabavením) majetku dlužníka. Ten je prodán a ze zisku je věřiteli či věřitelům uhrazena dlužná částka včetně všech úroků a sankcí.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2