Cestovní pojištění – srovnání cen

Co je ukazatel DTI – Debt To Income?

DTI je zkratka anglického názvu Debt To Income, což znamená poměr celkového zadlužení k celkovému ročnímu čistému příjmu. DTI byl jedním z ukazatelů, který ČNB doporučila bankám sledovat při žádostech o hypoteční úvěr.

Doporučený poměr celkového zadlužení k čistému ročnímu příjmu neměl překročit devítinásobek. Od 1. 4. 2020 již ČNB nestanovuje horní hranici DTI, při níž by hypoteční úvěr neměl být poskytnut.

Doporučení České národní banky k DTI

Ačkoliv v současné době ukazatel DTI není součástí hodnocení žadatelů o úvěr, upozorňuje Česká národní banka, že riziko neschopnosti splácet úvěr hrozí již v situaci, kdy DTI dosáhne hodnoty 8. To znamená, že souhrn úvěrů přesáhne osminásobek čistého ročního příjmu. Jakmile by následně došlo k poklesu příjmů žadatele, může se velmi snadno dostat do problémů se splácením. Z tohoto důvodu doporučuje ČNB vypočítat si DTI alespoň pro své vlastní potřeby a posoudit tak svoji schopnost splácet.

Jak se DTI vypočítá?

Debt To Income není složité vypočítat. Jedná se o poměr všech úvěrů k čistému ročnímu příjmu. Ukážeme si to na příkladu. Žadatel o hypotéku si chce vzít úvěr ve výši 2,5 milionu korun, jiné půjčky nemá. Jeho čistý měsíční příjem je 30 tisíc korun, to činí ročně 360 tisíc korun. Výpočet DTI je následující:

2 500 000 / 360 000 = 6,9

Ukazatel DTI dosahuje pro tohoto žadatele hodnoty necelých 7, což je dle doporučení ČNB stále přijatelné zadlužení.

Pokud by ale stejný žadatel měl už jiné úvěry – například splácel 400 tisíc korun leasing na auto a 200 tisíc korun spotřebitelský úvěr, jeho zadlužení by přesáhlo doporučenou hodnotu DTI.

(400 000 + 200 000 + 2 500 000) / 360 000 = 8,6

Podle doporučení ČNB představuje DTI přes 8 již vysoké riziko neschopnosti splácet. Snížení rizika lze dosáhnout snížením úvěru – v minulosti by žadatel dosáhl maximálně na hypotéku ve výši 2 280 000 Kč.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2