Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Splatnost půjčky

Co je splatnost půjčky

Splatnost půjčky je pro dlužníka závazný termín, ve kterém se zavazuje splatit půjčku a to za podmínek sjednaných v úvěrové smlouvě. Doba splatnosti půjčky je různě dlouhá a pohybuje se od několika dní až po desítky let v závislosti na výši poskytnuté půjčky.

Půjčky dle doby splatnosti

Dle doby splatnostosti se půjčky dělí na:

  • Krátkodobé půjčky - doba splatnosti se pohybuje okolo 30 dní až 3 měsíců

  • Střednědobé půjčky - doba splatnosti obvykle činí 6, 12, 24 až 120 měsíců (10 let)

  • Dlouhodobé půjčky - doba splatnosti může být 10, 20, 30 až 40 let, typickým příkladem jsou hypotéky

 

Změna doby splatnosti

Doba splatnosti půjčky je uvedena v úvěrové smlouvě. Za určitých okolností ji lze upravit. V případě nečekaného zisku je možné uhradit mimořádnou splátku a  dobu splatnosti  tak zkrátit nebo  půjčku předčasně splatit  celou. Naopak za zhoršených životních podmínek lze požádat o snížení měsíčních splátek a s tím související prodloužení doby splatnosti.

Jak správně nastavit splatnost půjčky

Nastavení parametrů splatnosti půjčky se odvíjí primárně od finanční situace dlužníka. Prvním krokem je volba rozumné výše půjčky a poté nastavení výše pravidelné měsíční splátky tak, aby ji byl  dlužník schopen dlouhodobě a bez problémů splácet. Splátka by neměla nijak výrazně ovlivňovat životní standard dlužníka.

Na základě výše splátky je poté vypočítána celková doba splatnosti. Moderní půjčky umožňují v průběhu splatnosti měnit parametry (např. snížení či zvýšení splátky, prodloužení doby splatnosti, změna data splatnosti).